Login

Publications and patents

List of publications and other outputs generated under the auspices of CxI or with the support of projects registered at the CxI.

Nanotechnologies

Ozturk, M. K., Kalinova, K., Nergis, B., Candan, C.: Comparison of resonance frequency of a nanofibrous membrane and a homogeneous membrane structure. Textile Research Journal 83 (20), 2013, p. 1-7. ISSN: 0040-5175 DOI: 10.1177/0040517513490064.
Dostupné z: http://trj.sagepub.com/content/early/2013/06/13/0040517513490064.full.pdf+html

Černík, M.: Application of nanoscale zero valent iron (NZVI) for groundwater remediation in Europe. Environmental Science and Pollution Research 2 (19), 2013, p. 550-558. ISSN: 0944-1344.

Trostová, S., Stibor, I., Karpíšková, J., Kolská, Z., Švorčík, V: Characterization of surface chemical modified carbon nano-particles. Materials Letters 102-103, 2013, p. 83–86. ISSN: 0167-577X. DOI:10.1016/j.matlet.2013.03.119.
Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167577X13004485#gs1

Malinová, L., Stolínová, M., Lubasová, D., Martinová, L., Brožek, J.: Electrospinning of polyesteramides based on ε-caprolactam and ε-caprolactone from solution. European Polymer Journal 49 (10), 2013, p. 3135-3143. ISSN: 0014-3057. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2013.07.015.
Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001430571300356X

Chemical, biological and environmental technologies

Pourtier, E., Ballerat-Busserolles, K., Majer, V., Šedlbauer, J.: Standard molar volumes and heat capacities of aqueous solutions of sodium trifluoromethanesulfonate at temperatures up to 573 K and pressures to 28 MPa. J. of Chem. Thermodynamics, 57 (2013), p. 416-429. ISSN: 0021-9614. DOI: 10.1016/j.jct.2012.09.022.
Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002196141200376X

Padil, V. V. T., Černík, M.: Green Synthesis of Copper Oxide Nanoparticles using Gum Karaya as a Bio-template and their Antibacterial Application. International Journal of Nanomedicine 8, 2013, p. 889-898. ISSN 1178-2013. DOI: 10.2147/IJN.S40599.
Dostupné z: http://www.readcube.com/articles/10.2147/IJN.S40599

Navrátilová, K., Řezanka, P., Řezanka, M., Sýkora, D., Jindřich, J., Král, V.: The Study of Enantioselectivity of All Regioisomers of Mono- Carboxymethyl-a-Cyclodextrins Used as Additives in Capillary Electrophoresis. In Journal of Separation Science, 36 (7), 2013, p. 1270-1274. ISSN 1615-9306. DOI: 10.1002/jssc.201201144.
Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jssc.201201144/citedby

Dolina, J., Jiříček, T., Lederer, T.: Membrane Modification with Nanofiber Structures Containing Silver. Industrial & Engineering Chemistry Research, 52 (39), 2013, p. 13971-13978. ISSN 0888-5885. DOI: 10.1021/ie303120j.
Dostupné z: http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/ie303120j

Lacinová, L., Černíková, M., Hrabal, J., Černík, M.: In-situ combination of bio and abio remediation of chlorinated ethenes. Ecological chemistry and engineering S 20 (3), 2013, p. 463-473. ISSN 1898-6196. DOI: 10.2478/eces-2013-0034.
Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/j/eces.2013.20.issue-3/eces-2013-0034/eces-2013-0034.xml

Šlamborová, I., Zajícová, V., Karpíšková, J., Exnar, P., Stibor, I.: New type of protective hybrid and nanocomposite hybrid coatings containing silver and copper with an excellent antibacterial effect especially against MRSA. Materials Science and Engineering: C 1 (33), 2013, p. 265–273. ISSN: 0928-4931. DOI: 10.1016/j.msec.2012.08.039.
Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092849311200416X

Gómez, M., Dvořák, L., Růžičková, I., Holba, M., Wanner, J., Sýkorová, E.: Influence of phosphorus precipitation on permeability and soluble microbial product concentration in a membrane bioreactor. Bioresource Technology, 129 (2013), p. 164-169. ISSN 0960-8524. DOI: 10.1016/j.biortech.2012.11.052.
Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096085241201735X

Dvořák, L., Svojitka, J., Wanner, J., Wintgens, T.: Nitrification performance in a membrane bioreactor treating industrial wastewater. Water Research 47 (13), 2013, p. 4412-4421. ISSN 0043-1354. DOI: 10.1016/j.watres.2013.03.053. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135413002777

Řezanka, P., Šimůnek, O., Zajícová, M., Míka, L., Bartoň, J., Řezanka, M.: Fast and Attractive Chemical Education: A Chemical Competition for High School Students in the Czech Republic. Journal of Chemical Education 90 (10), 2013, p. 1259-1262. ISSN: 0021-9584. DOI: 10.1021/ed300882z.
Dostupné z: http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ed300882z

Grübel, K., Machnicka, A., Waclawek, S.: Impact of Alkalization of Surplus Activated Sludge on Biogas Production. Ecological Chemistry and Engineering S. 20 (2), 2013, p. 343–351. ISSN: 1898-6196. DOI: 10.2478/eces-2013-0025.
Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/j/eces.2013.20.issue-2/eces-2013-0025/eces-2013-0025.xml

Salerno, M., Caneva-Soumetz, F., Pastorino, L., Patra, N., Diaspro, A., Ruggiero, C.: Adhesion and Proliferation of Osteoblast-Like Cells on Anodic Porous Alumina Substrates with different Morphology. IEEE Transactions on NanoBioscience 12 (2), p. 106-111. ISSN 1536-1241. DOI: 10.1109/TNB.2013.2257835. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6521449

Martinová, L.: Hepatocyte Growth on Polycapronolactones and 2-Hydroxyethylmethacrylate Nanofiber Sheets Enhanced by Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stromal Cells. HEPATO-GASTROENTEROLOGY 60 (125), 2013, p. 1156-1163. ISSN: 0172-6390.

Thin layers

Batory, D., Czerniak – Reczulska, M., Kolodziejczyk, L., Szymanski, W.: Gradient titanium and Silver Based Carbon Coatings Deposited on AISI316L. Applied Surface Science, 275 (2013), p. 303-310. ISSN 0169-4332. DOI: 10.1016/j.apsusc.2012.12.088.
Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433212022398

Batory, D., Szymanski, W., Clapa, M.: Mechanical and tribological properties of gradient a-C:H/Ti coatings. Materials Science-Poland, 31 (3), 2013, pp. 415-423. ISSN: 2083-1331. DOI: 10.2478/s13536-013-0121-9.
Dostupné z: http://link.springer.com/article/10.2478%2Fs13536-013-0121-9#page-1

Jahodová, V., Ding, X., Seng, D.H.L., Gulbinski, W., Louda, P.: Mechanical, tribological and corrosion properties of CrBN films deposited by combined direct current and radio frequency magnetron sputtering. Thin Solid Films 544, 2013, p. 335-340. ISSN 0040-6090.
Dostupné z: http://ac.els-cdn.com/S0040609013003738/1-s2.0-S0040609013003738-main.pdf?_tid=0e6ea5f8-8368-11e3-b5d2-00000aab0f02&acdnat=1390397049_277562f05867f8d69d7586dc479a17cf

Polymers

Padil, V. V. T., Sashidhar, R. B., Černík, M.: Morphology and Metal Binding Characteristics of a Natural Polymer - Kondagogu (Cochlospermum gossypium) Gum. Molecules, 18 (7), 2013. ISSN 1420-3049. DOI: 10.3390/molecules 18078264.
Dostupné z: http://www.mdpi.com/1420-3049/18/7/8264

Patra, N., Hladik, J., Pavlatova, M., Militky, J., Martinova, L.: Investigation of plasma-induced thermal, structural and wettability changes on low density polyethylene powder. Polymer Degradation and Stability, 98 (8), 2013, p. 1489-1494. ISSN 0141-3910. DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2013.04.014.
Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391013001250

Modelling

Hotař, V.: Fractal geometry for industrial data evaluation. Computers & Mathematics with Applications 66 (2), 2013, p. 113-121. ISSN: 0898-1221. DOI: 10.1016/j.camwa.2013.01.015. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898122113000321

 

 

Patents

Chemical, biological and environmental technologies

Hrabal, J., Černík, M., Nosek, J.: Způsob in-situ sanace horninového prostředí kontaminovaného škodlivými chemickými sloučeninami (patent).

Šlamborová, I., Zajícová, V., Exnar, P., Stibor, I.: Antibakteriální vrstva působící proti patogenním bakteriím, zejména proti bakteriálnímu kmeni MRSA, a způsob vytvoření této vrstvy (patent).

Šlamborová, I., Zajícová, V., Exnar, P., Studničková, J.: Nanovlákenná struktura s imobilizovaným organickým agens a způsob její výroby (patent).

Machinery construction and robotics

Beran, J., Hubálek, M.: Method and device for yarn traversing upon winding the yarn on a bobbin (patent).

Novotný, F., Horák, M., Plavec, M. Mobilní plošina pro pohyb po vertikální stěně (patent).

Ševčík, L., Nýdrle, M., Petrů, M., Vejrych, D.: Nanášecí prostředek roztoku polymeru na strunovou zvlákňovací elektrodu (patent).

Ševčík, L., Nýdrle, M., Kovář, R., Petrů, M.: Bezúkapový ventil, zejména pro zařízení na výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním roztoků polymerů (užitný vzor).

Ševčík, L., Nýdrle, M., Petrů, M., Vejrych, D.: Nanášecí prostředek roztoku polymeru na strunovou zvlákňovací elektrodu (užitný vzor).

Nosek, J., Pluhař, T., Gaňa, P.: Malá mobilní karotáž (užitný vzor).

Nosek, J., Pluhař, T., Černík, M.: Laboratorní míchadlo do zábrusu (užitný vzor).

Černohorský, J., Beran, J., Richter, A., Váša, P.: Zařízení ke zkoušení hnacích řemenů (užitný vzor).

Polymers

Kvapilová, Š., Cádrová, L., Černík, M., Nosek, J., Záruba, J., Brož, M., Franěk, J., Uhlík, J., Vaněček, M.: Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymerů (užitný vzor).

Lenfeld, P., Běhálek, L., Bobek, J., Seidl, M., Brdlík, P., Habr, J.: Kompozitní materiál se syntetickou polymerní matricí a vlákny banánovníku (užitný vzor).

Lenfeld, P., Běhálek, L., Bobek, J., Seidl, M., Brdlík, P., Habr, J.: Ponafil (průmyslový vzor).

Others

Martinová, L., Jaksch, I., Richter, A.: Způsob výroby vlákenné zvukově absorpční textilie a vlákenná zvukově absorpční textilie vyrobená tímto způsobem (patent).

Louda, M., Horejš S., Louda, P., Rozek, Z., Fijalkowski, M.: Povlakované nástroje závitořezné z rychlořezné oceli, zejména závitníky (užitný vzor).

Louda, M., Horejš S., Louda, P., Rozek, Z., Fijalkowski, M.: Vodicí kladky z tvrzené oceli pro tažení drátu (užitný vzor).

Kalinová, K.: Zvukově pohltivý prostředek (užitný vzor).

Prototypes, semiproducts, verified technologies, functional samples, SW products, certified methods and ather similar results

 

Nanotechnologies

Komárek, M., Hrůza, J., Bittner, M., Trunec, P.: Technologie výroby kompozitních filtračních nanovlákenných materiálů (ověřená technologie).

Komárek, M., Hrůza, J., Šidlof, P., Hrabák, P.: Filtrační materiál pro čištění horkých spalin s katalyticky účinnou nanovlákennou vrstvou (funkční vzorek).

Chemical, biological and environmental technologies

Lederer, T., Křiklavová, L., Dvořák, L., Dub, T., Sanetrník, F.: Technologie přípravy a aplikace nosiče biomasy na bázi mikro a nanovlákenných struktur (ověřená technologie).

Slavík, L.: Geofyzikální úštředna GU100 – modulární ústředna pro záznam dat v autonomním i síťovém režimu (funkční vzorek).

Modelling

Rálek, P., Hokr, M.: Měření průtoku pomocí výšky hladiny při výtoku z více otvorů (funkční vzorek).

Machinery construction and robotics

Petrů, M., Lufinka, A., Ševčík, L.: Zařízení pro měření a vyhodnocování dynamického zatížení zvedacích plošin (funkční vzorek).

Petrů, M., Lufinka, A., Ševčík, L.: Zařízení pro snímání a měření tloušťky plechů s izotropními i anizotropními vlastnostmi (funkční vzorek).

Petrů, M., Ševčík, L., Vejrych, D., Kovář, R.: Funkční model zásobníku pro uložení polymerního roztoku pro zvýšení účinnosti produkce nanovláken elektrostatickým zvlákňováním (funkční vzorek).

Černohorský, J., Richter, A.: Funkční model simulátoru pohybových záchvatů (funkční vzorek).

Černohorský, J., Richter, A.: Funkční model nového řídicího systému rehabilitačního nemocničního lůžka (funkční vzorek).

Černohorský, J., Diblík, M.: Inovace řídicího systému stroje Hydrosag (prototyp).

Vehicles and engines

Beroun, S., Brabec, P., Moc, L., Ditrich, A., Dráb, O., Popelka, J., Starý, P.: Vstřikovač kapalného LPG s elektrickým ohřevem - varianta s odporovým drátem (funkční vzorek).

Beroun, S., Brabec, P., Moc, L., Ditrich, A., Dráb, O., Popelka, J., Starý, P.: Vstřikovač kapalného LPG s elektrickým ohřevem - varianta s topným tělesem (funkční vzorek).

Ceramics

Šída, D.: Keramická korunka z oxidu zirkoničitého (funkční vzorek).

Filtration

Hrůza, J., Mazač, M., Pechout, M.: Testovací zařízení pro katalytické vzduchové filtry (funkční vzorek).

Hrůza, J.: Malé poloprovozní zařízení air laid (funkční vzorek).

Novák, J., Ludvík, O., Langer, J., Komárek, M.: Nový filtrační a sorpční nanomateriál, prototyp filtračního prostředku (prototyp).

IT and modelling

Březina, J.: Flow123d – version 1.8.0 (software).

Diblík, M., Černohorský, J., Bílek, M., Kopal, J.: Software pro řízení plochých pletacích strojů (software).

 

 

BOOKS

1. Šráček, O., Černík, M., Vencelides, Z.: Applications of Geochemical and Reactive Transport Modeling in Hydrogeology. Palacký University, Olomouc, 2013. ISBN: 9788024437811.

2. PAČES, Tomáš, ed., MIKŠOVÁ, Jitka, ed. a BÁRTA, Jaroslav. Far field of the geological repository in the Bohemian Massif. 1st ed. Prague: Czech Geological Survey, 2013. 345 s. ISBN 978-80-7075-851-9.

 

Publications and other results created under CxI or projects supported by CxI

Nanotechnologies

David Lukáš, Petr Mikeš and Pavel Pokorný, Electrospinning as an X-ray source, In: 241st ACS National Meeting of AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, March 27 - 31, 2011.

Fluid mechanics

Kotek M., Kopecký V., Experimental Study Of Impinging Flow Generated By Synthetic Jets Actuators, Experimental Fluid Mechanics 2010, Liberec 24th-26th November 2010, Technical University of Liberec, pp. 244-251, ISBN 978-80-7372-670-6

Chemical, biological and environmental technologies

Lederer T., Kriklavová L., The use of nanofiber carriers in biofilm reactor for the treatment of industrial wastewaters, NANOCON 2010, 12.-14.10.2010, Olomouc; ISBN 978-80-87294-18-5.

Lederer T., Novák L., Kriklavová L.., Jirků V., Operating Experiences with the First Czech Application of MBBR Technology for Treatment of Industrial Wastewaters in CHBČOV Draslovka Kolín, 7th Anque's International Congress - "Integral Water Cycle: Present And Future", 13-16 June 2010, Oviedo (Spain), ISBN 978-84-693-2257-4.

Černík M., Ševců A. 2010: Engineered zero-valent iron nanoparticles: Should bacteria care? In: High-Level Symposium on NANOSAFETY challenges, 29-30.11 2010 Praha. poster presentation.

Machinery

Lufinka, A.: Measurement of sandwiched material specimen properties. Konference EAN, červen 2011.

Patents and other results protected under special regulations

Verified technology: Technology for the production of sheets of yarn containing nanofibers.