Přihlásit

ERASMUS+

Kontakt: Koordinátor ERASMUS+ pro CXI:

Ing. Lenka Bořková OGP, 4. patro, telefon: 3962

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Struktura programu:

 1. KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
  KA 103 – mobilita mezi programovými zeměmi
  KA 107 – mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi
 2. KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
 3. KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

      

Zaměstnanci CXI mají možnost získat finanční podporu na školení v partnerské instituci v jedné z programových zemí. Jednou z možností školení je jazykový kurz, nebo tzv. „Job Shadowing“ (pozorování práce zkušeného pracovníka na partnerské instituci)

Seznam programových zemí a obecné kvalifikační požadavky do programu Erasmus+ naleznete zde:

V současné době přijímáme přihlášky do tohoto programu na akademický rok 2018/2019

Výukové pobyty mohou probíhat v období od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2019

Celková délka trvání mobility nesmí překročit 2 měsíce, přičemž minimum na mobilitu jsou 2 dny.

Finanční podpora na pobytové náklady bude poskytnuta maximálně na 5 dní mobility.

Postup výběru pracovníků CxI TUL pro výjezdy do zahraničí podpořené programem Erasmus+ pro akademický rok 2018/2019 (En)

Přihlášku (formulář) (En) včetně motivačního dopisu odevzdávejte do 15. 2.

 

Výše finančního příspěvku na pobyt a dopravu se řídí dle následujícíh tabulek:
Výše finančního příspěvku na pobyt a dopravu
Výpočet kilometrů pro příspěvek na dopravu: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Postup pro zaměstnance při výjezdu v rámci programu Erasmus +

Více informací zde: http://www.tul.cz/intranet-zamestnanci/zamestnanci/erasmus

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Innogy
  Innogy