Přihlásit
1 2 3 4 5 6 7 8

19. 7. 2017: Ukončení příjmu žádostí TAČR DELTA - KOREA, VIETNAM, ČÍNA, TAIWAN

TAČR vyhlásil 5. veřejnou soutěž v rámci programu DELTA. Cílem je podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji s Koreou, Vietnamem, Čínou (vybrané oblasti) a Taiwanem.

Deadline pro podání projektových žádostí je 19.7. 2017.

Více informací získáte na tomto odkazu:

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/984-vyhlaseni-5-verejne-souteze-programu-podpory-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-delta.html