Přihlásit
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 12. 2017: Ukončení výzvy - OP VVV - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

OP VVV - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 1.12.2017
Odkaz na výzvu
Shrnutí výzvy