Přihlásit
1 2 3 4 5 6 7 8

15. 11. 2017: Ukončení příjmu žádostí OP VVV Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

OP VVV Dlouhodobá mezisektorová spolupráce
Předpokládaný datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15.11.2017
Shrnutí výzvy
Odkaz na výzvy