Přihlásit

Materiálový výzkum

Laboratoře CxI se v oblasti materiálového výzkumu zaměřují na základní a aplikovaný výzkum s cílem dlouhodobě podporovat aktivity průmyslových subjektů v regionu a spolupracovat s výzkumnými subjekty v České Republice i za hranicemi.

Koncepce výzkumného programu Materiálový výzkum
Téma nanomateriály je koncipováno jako soubor aktivit ve směru základní výzkum - aplikovaný výzkum - realizace.

Předmětem činnosti v základním výzkumu je:

Aplikovaný výzkum nanomateriálů je orientovaný na zkoumání vlastností nanomateriálů a jejich využitelnosti pro konkrétní aplikace, například na:

Laboratoře materiálového výzkumu se dále orientují na konkrétní aplikace a analýzy:

Tyto služby poskytujeme jak průmyslovým subjektům, tak veřejnosti.

 

Vložte obrázek 167x167

Informace o výzkumném programu materiálový výzkum a přidružených laboratořích

Vedoucím výzkumného programu materiálový výzkum je prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. (miroslav.cernik@tul.cz)