Přihlásit

Fyzikálně chemická laboratoř nanomateriálů

Odborný garant laboratoře: prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Servisní chemické analýzy s využitím spektroskopických technik (zejména IČ, UV a XRF) a dalších metod charakterizace nanomateriálů (zejména tloušťka a složení tenkých vrstev a měrný povrch porézních materiálů) v rámci TUL a pro partnery z aplikační praxe.
 • Syntézy a testování nových materiálů pro antikorozní ochranu kovů, jejich slitin a skel.
 • Zakázková syntéza anorganických, organokovových a organických sloučenin, stanovení jejich čistoty a důkazy struktury.


Odborné zaměření laboratoře
Pracoviště je zaměřeno na spektrální chemické analýzy včetně měření a interpretace NMR spekter, termickou stabilitu materiálů, vytváření metodik stanovení látek a charakterizaci jednak chemických, ale i fyzikálních vlastností nanomateriálů. Dále jsou v rámci pracoviště vyvíjeny, syntetizovány a testovány nové materiály, které mohou být využity pro funkční ochranu nejrůznějších materiálů, např. kovů nebo skel. U syntetizovaných látek je prováděno stanovení jejich čistoty a potvrzení předpokládané struktury nově vzniklého materiálu.

Nové směry výzkumu

 • Syntéza polymerních materiálů z obnovitelných surovin.
 • Vývoj syntéz nízkomolekulárních přírodních látek.

Pořízené přístroje a vybavení, jejich využití

 • Infračervený mikroskop iN10 MX s vedlejším vzorkovacím prostorem iZ10 FTIR.
 • Energiově disperzní RTG fluorescenční spektrometr ElvaX II.
 • UV-VIS spektrometr Cintra 202.
 • FT-NIR spektrofotometr Spectrum-One NTS Perkin-Elmer.
 • Isoperibolický kalorimetr ISC 4300.
 • Systém pro měření tloušťky a indexu lomu tenkých vrstev TF-C-UVIS-SR.
 • Přístroj Autosorb iQ-KR/MP pro měření dusíkové a kryptonové adsorpce.
 • Torzní dynamometr a další drobné laboratorní přístroje.


Smluvní výzkum
Nabízíme:

 • Identifikaci složení polymerních kompozitů a identifikace plastů.
 • Identifikaci vzniklých vad na výrobcích nebo polotovarech při výstupu (vstupu) z (do) výroby.
 • Rozlišení mazacích olejů, dehtů a asfaltů, kontrola jejich kvality.
 • Kontrolu čistoty textilií před finální úpravou.
 • Identifikaci vláken tkaniny.
 • Kvantitativní analýza v blízké infračervené oblasti 14000 – 2000 cm-1 (dle použité techniky).
 • Měření povrchového napětí kapalných látek nebo roztoků atd. podle požadavků zákazníka.
 • Zjištění anorganických plniv v polymerech.
 • Prvkovou analýzu minerálů, skel, kovů a slitin.
 • Měření povrchového napětí motorových olejů.
 • Určení měrného povrchu nanovláken a prášků např. ZnO2, TiO2, SiO2.

Kontakt

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. - odborný garant, +420 485 353 375, josef.sedlbauer@tul.cz

Vložte obrázek 167x167

Ramanův mikroskop

Metoda nedestruktivní chemické analýzy vzorku. Analýza kombinuje přednosti optického mikroskopu s Ramanovou spektroskopií.

Vložte obrázek 167x167

TGA - FTIR


Možnost analýzy plynných látek.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Innogy
  Innogy