Přihlásit

Laboratoř biotechnologií

Odborný garant laboratoře: Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Hlavní cíle a aktivity laboratoře
Laboratoř je zaměřena na vývoj nejrůznějších nanomateriálů a jejich následné ověřování v (bio)technologiích určených pro environmentální aplikace. Příkladem je aplikace nanovláken využívaných jako nosičů biomasy pro čištění odpadních vod či jako nosičů enzymů nebo jiných nanočástic pro cílenou modifikaci separačních membrán používaných pro čištění vod. Pozornost je rovněž soustředěna na možnosti omezování foulingu a biofoulingu separačních membrán. Výzkumné úkoly jsou řešeny v rámci úzké spolupráce s laboratoří chemických sanačních procesů, a to zejména v oblasti předúprav/transformace xenobiotik před vlastním biologickým stupněm čištění a/nebo při finálním dočištění media.

Nové směry výzkumu
V oblasti aplikace nanočástic je laboratoř ve spolupráci s laboratoří přípravy nanovláken a nanopovrchů a laboratoří aplikací nanomateriálů zaměřena na problematiku vývoje filtračních systémů s biocidními vlastnostmi a na vývoj biocidních povrchů.
Orientace na biologické působení nanočástic nulmocného železa na bakterie, na změnu jejich diverzity a abundance, jeho vliv na řasy a sinice z hlediska případných environmentálních rizik a vhodnost jeho možného použití na eliminaci vodních květů eutrofizovaných nádrží.

Pořízené přístroje a vybavení

 • Přímý fluorescenční mikroskop pro obrazovou analýzu povrchů, zejména imobilizovaných mikrobiálních společenstev a čistírenských kalů.
 • Laminární flowbox, inkubátor buněčných kultur, sterilizátor a další zařízení pro základní mikrobiologické operace.
 • Respirometr pro kontinuální dlouhodobé testy biologické rozložitelnosti a toxicity ve vodách a zeminách.
 • PCR pro specifickou analýzu konkrétních mikroorganismů nebo enzymové aktivy ve směsných kulturách.

Smluvní výzkum
Nabízíme:

V  externí spolupráci ověřujeme nové technologie, například využití uměle imobilizovaných mikroorganismů pro specificky znečištěné průmyslové odpadní vody a optimalizace in-situ i ex-situ sanačních technologií.
V oblasti plošných environmentálních služeb nabízíme posuzování biologické rozložitelnosti xenobiotik ve vodách, zeminách a kalech, biologické čistitelnosti odpadních vod a provádění zkoušek proveditelnosti biodegradačních metod v oblasti sanací ekologických škod. Ve spolupráci s Laboratoří chemických sanačních procesů pak zpracováváme komplexní technicko-ekonomické studie proveditelnosti.

 • Protokoly biodegradačních zkoušek, testů biologické čistitelnosti.
 • Obrazové analýzy imobilizovaných mikroorganismů.

Smluvní partneři:

 • AQUATEST a.s.,
 • AQUA-CONTACT Praha, v.o.s.,
 • LentiKat’s a.s.,
 • PRO-AQUA CZ, s.r.o.
 • Pragotherm s.r.o. - mikrobiologické rozbory řas a plísní

Kontakt

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D. - odborný garant, +420 485 353 638, tomas.lederer@tul.cz

Fluorescenční analýza

Fluorescenční analýza

Mikroskopická analýza kalu

Mikroskopická analýza kalu

Příklad vyvíjených nosičů

Příklad vyvíjených nosičů

Nosiče bakteriálních kolonií se v současnosti testují pro využití v oblasti čištění vody.

Více informací: lukas.dvorak@tul.cz

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Innogy
  Innogy