Přihlásit

Publikace

2018

 • NGUYEN, N. A. H., NADIA, M. a ŠEVCŮ, A. Biological effects of four iron-containing nanoremediation materials on the green alga Chlamydomonas sp.Ecotoxicology and Environmental Safety 0. vyd. Elsevier Inc., 2018, roč. 154, č. February. S. 36 – 44. ISSN 01476513. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.02.027
 • NGUYEN, N. A. H. aj. Different effects of nano-scale and micro-scale zero-valent iron particles on planktonic microorganisms from natural reservoir water.Environmental Science: Nano 1. vyd. Royal Society of Chemistry: Royal Society of Chemistry (RSC), 2018, roč. 5, č. 5. S. 1117 – 1129. ISSN 2051-8153. DOI: https://doi.org/10.1039/c7en01120b
 • NGUYEN, N. A. H., VELLORA THEKKAE PADIL, V., ČERNÍK, M. a ŠEVCŮ, A. Green Synthesis of Metal and Metal Oxide Nanoparticles and Their Effect on the Unicellular Alga Chlamydomonas reinhardtii.Nanoscale Research Letters 1. vyd. 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA: SPRINGER, 2018, roč. 13, č. May 23. S. 159 – 171. ISSN 1556-276X. DOI: https://doi.org/10.1186/s11671-018-2575-5
 • NGUYEN, N. A. H., ROSICKÁ, P. a ŠEVCŮ, A. In vitro and environmental toxicity of reduced graphene oxide as an additive in automotive lubricants.Nanoscale 10. vyd. USA: Royal Society of Chemistry (RSC), 2018, roč. 10, č. 14. S. 6539 – 6548. ISSN 2040-3364. DOI: https://doi.org/10.1039/c7nr08597d
 • SILVESTRI, D. aj. Poly(3–hydroxybutyrate)–chitosan polymer conjugate for the synthesis of safer gold nanoparticles and their applications.Green Chemistry 0. vyd. Royal Society of Chemistry, 2018neuvedeny (0 stran). ISSN 1463-9262. DOI: https://doi.org/10.1039/C8GC02495B
 • KEJZLAR, P. aj. Different Effects of Nano-scale And Micro-scale Zero-valent Iron Particles on Planktonic Microorganisms from Natural Reservoir Water.Environmental Science: Nano 1. vyd. Cambridge: Royal Soc Chemistry, 2018, roč. 5, č. 5. S. 1117 – 1129. ISSN 2051-8153. DOI: https://doi.org/10.1039/c7en01120b
 • NĚMEČEK, J. aj. Thermally enhanced in situ bioremediation of groundwater contaminated with chlorinated solvents – A field test.Science of the Total Environment 1. vyd. Holandsko: Elsevier BV, 2018, roč. 622-623, č. 2018. S. 743 – 755. ISSN 0048-9697. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.047

2017

 • HJORTH, R. aj. Ecotoxicity testing and environmental risk assessment of iron nanomaterials for sub-surface remediation – Recommendations from the FP7 project NanoRem.Chemosphere 0. vyd. Nizozemí: Pergamon Press Ltd., 2017, roč. 182, č. september. S. 525 – 531. ISSN 0045-6535. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.05.060
 • NGUYEN, N. A. H. aj. Magnetic Poly(N-isopropylacrylamide) Nanocomposites: Effect of Preparation Method on Antibacterial Properties.NANOSCALE RESEARCH LETTERS 1. vyd. New York: SPRINGER, 2017, roč. 12, č. Oct 19. S. 571 – 581. ISSN 1556-276X. DOI: https://doi.org/10.1186/s11671-017-2341-0
 • DOLINOVÁ, I. aj. Microbial degradation of chloroethenes: a review.Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Heidelberg: Springer Nature, 2017, roč. 24, č. 15. S. 13262 – 13283. ISSN 0944-1344. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-017-8867-y
 • NĚMEČEK, J. aj. Stratification of chlorinated ethenes natural attenuation in an alluvial aquifer assessed by hydrochemical and biomolecular tools.Chemosphere 0. vyd. Elsevier, 2017, roč. 184, č. October 2017. S. 1157 – 1167. ISSN 0045-6535. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.06.100
 • ŠEVCŮ, A. aj. Zero-valent iron particles for PCB degradation and an evaluation of their effects on bacteria, plants, and soil organisms.Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Berlin: Springer, 2017, roč. 24, č. 26. S. 21191 – 21202. ISSN 0944-1344. DOI: https://doi.org/doi.org/10.1007/s11356-017-9699-5
 • ČERNÍK, M. aj. Mikrobiální koroze za podmínek hlubinného úložiště pro koncepci ocelový UOS – zhutněný bentonit [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JAKUBIČKOVÁ, M. a SÁZAVSKÁ, T. Photocatalytic active coatings-environmental way to improve quality and durability of buildings.8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016) 0. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2017. S. 280 – 285. ISBN 9788087294710.
 • JAKUBIČKOVÁ, M., PETERKA, F. a ŠUBRT, J. Anatase TiO2 nanotube arrays and titania films on titanium mesh for photocatalytic NOX removal and water cleaning.Catalysis Today 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2017, roč. 287, č. 1. S. 59 – 64. ISSN 09205861. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cattod.2016.10.011
 • DVOŘÁK, L. aj. Nosič mikrobiální biomasy pro biotechnologickou a environmentální praxi [užitný vzor] Zapsán 20171204 pod číslem 31266
 • DVOŘÁK, L. aj. Konstrukce technického celku biofiltru s biofiltračními nosiči [funkční vzorek]. 2017.
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I., VLKOVÁ, D. a DVOŘÁK, L. Development of Nanofiber Carriers for Monitoring of Biomass at a Contaminated Site [ostatní výsledek].
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I., DVOŘÁK, L. a VLKOVÁ, D. Development of nanofiber carriers for monitoring of biomass at a contaminated site [ostatní výsledek].
 • DVOŘÁK, L. aj. Nanofiber biomass carriers as effective tool for environmental monitoring and technical applications [ostatní výsledek].
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I. a DVOŘÁK, L. Biodiverzita půdních vzorků hodnocená prostřednictvím Next Generation Sequencing analýzy [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LHOTSKÝ, O. aj. Pharmaceuticals, benzene, toluene and chlorobenzene removal from contaminated groundwater by combined UV/H2O2 photo-oxidation and aeration.Water Research 1. vyd., 2017, roč. 120, č. SEP 2017. S. 245 – 255. ISSN 0043-1354. DOI: https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.04.076
 • LHOTSKÝ, O. aj. Assessment of biodegradation potential at a site contaminated by a mixture of BTEX, chlorinated pollutants and pharmaceuticals using passive sampling methods – Case study.Science of The Total Environment 1. vyd. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 607, č. DEC 31. S. 1451 – 1465. ISSN 0048-9697. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.193

2016

 • ROSICKÁ, P. aj. Ecotoxicity of Organometal Halide Perovskites Tested on Pseudomonas Putida.NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 0. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., 2016. S. 606 – 611. ISBN 978-80-87294-71-0.
 • WACLAWEK, S. aj. Behaviour of Ag and Si-graphite nanomaterials in environmental and extreme conditions.NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 0. vyd., 2016. S. 643 – 650. ISBN 978-80-87294-71-0.
 • STEINOVÁ, J., BOBČÍKOVÁ, K., HRISTOV, D. R. a ŠEVCŮ, A. Evaluation of two different methods for endotoxin detection in nanoparticle suspensions.NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 0. vyd., 2016. S. 627 – 631. ISBN 978-80-87294-71-0.
 • DVOŘÁK, L., DOLINOVÁ, I., ŠEVCŮ, A. a ČERNÍK, M. Influence of Hydrogen Peroxide and Sodium Lactate Application on Dehalogenation Bacteria Responsible for Degradation of Chlorinated Ethenes.Proceedings of 3rd World Congress and Expo on Applied Microbiology 6. vyd. Henderson: Conference Series LLC, 2016. S. 55. ISSN 1948-5948. DOI: https://doi.org/10.4172/1948-5948.C1.026
 • EL-TEMSAH, Y. aj. DDT degradation efficiency and ecotoxicological effects of two types of nano-sized zero-valent iron (nZVI) in water and soil.Chemosphere 1. vyd. Elsevier, 2016, roč. 144, č. 2. S. 2221 – 2228. ISSN 0045-6535. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.10.122
 • DARWISH, M. aj. Dual-modality self-heating and antibacterial polymer-coated nanoparticles for magnetic hyperthermia.Materials Science and Engineering C 0. vyd., 2016, roč. 63, č. June. S. 88 – 95. ISSN 0928-4931. DOI: https://doi.org/10.1016/j.msec.2016.02.052
 • DOLINOVÁ, I. aj. Dynamics of organohalide-respiring bacteria and their genes following in-situ chemical oxidation of chlorinated ethenes and biostimulation.Chemosphere 1. vyd., 2016, roč. 157, č. 8. S. 276 – 285. ISSN 0045-6535. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.05.030
 • ROTKOVÁ, J., MARTINOVÁ, L., MARYŠKOVÁ, M. a ŠEVCŮ, A. Polyamide 6/chitosan nanofibers as support for the immobilization of Trametes versicolor for the elimination of endocrine disrupting chemicals.Enzyme and Microbial Technology 1. vyd. Elsevier Inc., 2016, roč. 89, č. JUL 2016. S. 31 – 38. ISSN 0141-0229. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2016.03.001
 • DOLINOVÁ, I., ŠPÁNEK, R., ŠEVCŮ, A. a DVOŘÁK, L. Aplikace molekulárně-genetických metod pro studium procesů biodegradace chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách.Vodní hospodářství 1. vyd., 2016neuvedeny (0 stran). ISSN 1211-0760.
 • ČERNÍK, M. aj. MIKROBIÁLNÍ KOROZE ZA PODMÍNEK HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ PRO KONCEPCI OCELOVÝ UOS - ZHUTNĚNÝ BENTONIT - průběžná zpráva za rok 2016 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JAKUBIČKOVÁ, M. aj. Kryt radiátoru s čističkou vzduchu [průmyslový vzor] Zapsán 20161214 pod číslem 36916
 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J. a NECHANICKÁ, M. Propagátor pro kolonizaci nosičů v biofiltračních aplikacích [funkční vzorek]. 2016.
 • CAJTHAML, T. aj. Combination of nanoscale-zero-valent iron and organic sub-strate stimulation for efficient remediation of co-mingled plume contaminated with Cr(VI) and chlorinated solvents.New Biotechnology, Supplement, Volume 33 0. vyd., 2016. neuvedeny (0 stran). ISSN 1871-6784. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nbt.2016.06.747
 • NĚMEČEK, J. aj. Combined nano-biotechnology for in-situ remediation of mixed contamination of groundwater by hexavalent chromium and chlorinated solvents.Science of the Total Environment 0. vyd. ELSEVIER SCIENCE BV, 2016, roč. 563, č. September. S. 822 – 834. ISSN 0048-9697. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.01.019
 • HOFMEISTER, J. aj. Large beech (Fagus sylvatica) trees as 'lifeboats' for lichen diversity in central European forests.Biodiversity and Conservation 0. vyd. SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, 3311 GZ DORDRECHT, NETHERLANDS, 2016, roč. 25, č. 6. S. 1073 – 1090. ISSN 0960-3115. DOI: https://doi.org/10.1007/s10531-016-1106-x

2015

 • DARWISH, M., NGUYEN, N. A. H., ŠEVCŮ, A. a STIBOR, I. Functionalized Magnetic Nanoparticles and Their Effect on Escherichia coli and Staphylococcus aureus.JOURNAL OF NANOMATERIALS 1. vyd. New York: Hindawi Publishing Corp., 2015, roč. 2015, č. 3. S. 1 – 10. ISSN 1687-4110. DOI: https://doi.org/10.1155/2015/416012
 • VELLORA THEKKAE PADIL, V. aj. Synthesis, fabrication and antibacterial properties of a plasma modified electrospun membrane consisting of gum Kondagogu, dodecenyl succinic anhydride and poly (vinyl alcohol).Surface and Coatings Technology 6. vyd. LAUSANNE: ELSEVIER SCIENCE SA, 2015, roč. 271, č. 6. S. 32 – 38. ISSN 0257-8972. DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2015.01.035
 • PARMA, P. a ŠEVCŮ, A. Stanovení počtu buněk sinic - test účinnosti nanoželeza a stanovení limitní koncentrace nanoželeza výpočtem z naměřených hodnot [metodika]. Technická univerzita v Liberci. Vydáno r. 2015.
 • ŠEVCŮ, A. aj. Mikrobiální koroze za podmínek hlubinného úložiště pro koncepci ocelový UOS - zhutněný bentonit [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JAKUBIČKOVÁ, M., PETERKA, F., SÁZAVSKÁ, T. a ŠUBRT, J. PHOTOCATALYTIC COATINGS - PROMISING WAY TO IMPROVE A QUALITY OF URBAN BUILDING SURFACES.Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology 0. vyd. Opole, Poland:, 2015S. 113 – 122. ISSN 2084-4506. DOI: https://doi.org/10.1515/cdem-2015-0012
 • STEINOVÁ, J. aj. Value of old forest attributes related to cryptogam species richness in temperate forests: A quantitative assessment.ECOLOGICAL INDICATORS 1. vyd. Nizozemí: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, roč. 57, č. OCT 2015. S. 497 – 504. ISSN 1470-160X. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.05.015

2014

 • DOLINOVÁ, I., CZINNEROVÁ, M., ŠEVCŮ, A. a LEDERER, T. Nanofibre Biomass Carriers as a Valuable Tool for Analysis of Microbial Community At Polluted Locality.Biotech 2014 & 6th Czech - Swiss Symposium with Exhibition 1. vyd. Institute of Chemical Technology, 2014. S. 212 – 213. ISBN 978-80-7080-887-0.
 • CZINNEROVÁ, M., ŠEVCŮ, A., DOLINOVÁ, I. a VOTRUBOVÁ, M. Remediation of Chlorinated Ethenes Using Reactive Iron Barrier and Its Impact on Indigenous Bacteria.4th International Conference on Environmental Pollution and Remediation 1. vyd. Ottawa: International ASET Inc, 2014. S. 172/1 – 172/4. ISBN 978-1-927877-07-4.
 • VELLORA THEKKAE PADIL, V., ČERNÍK, M., NGUYEN, N. A. H. a ŠEVCŮ, A. Fabrication, Characterization, and Antibacterial Properties of Electrospun Membrane Composed of Gum Karaya, Polyvinyl Alcohol, and Silver Nanoparticles.JOURNAL OF NANOMATERIALS 1. vyd. New York: HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2014, roč. 2014, č. 750726. S. 1 – 10. ISSN 1687-4110.

2013

 • KŘIKLAVOVÁ, L. aj. Evaluation of Nanofiber Stability And Toxicity in Biological Wastewater Treatment.NANOCON 2013, 5th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER, Ltd., 2013. S. 675 – 680. ISBN 978-80-87294-47-5.

2011

 • ŠEVCŮ, A., ČERNÍK, M., JONER, E. J. a EL-TEMSAH, Y. S. I. Oxidative Stress Induced in Microorganisms by Zero-valent Iron Nanoparticles.Microbes and Environments 1. vyd. JSME, 2011, roč. 26, č. 4. S. 271 – 281. ISSN 1347-4405.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Innogy
  Innogy