Přihlásit

O laboratoři

Laboratoř poskytuje analytické zázemí pro interní výzkumné skupiny a studenty z Technické univerzity v Liberci, jakož i pro externí vědce a průmyslové zákazníky. Je zaměřena na společné environmentální problémy se zaměřením na znečišťující látky. Laboratoř má také širokou škálu nástrojů pro charakterizaci materiálů, konkrétně pro polymery, kovy a nanočástice. Některé laboratorní metody spadají pod řízení kvality a lze je nalézt v části "Akreditovaná laboratoř". Podrobnější informace o vybavení laboratoře doporučujeme navštívit webovou stránku: http://www.nanoenvicz.cz/en/services?isservice=false

Laboratoř provádí výzkum nanostrukturních polymerů pro analytickou extrakci pevných fází polutantů, léčiv a jejich metabolitů. Dalším tématem týkajícím se polutantů je vychytávání a bioakumulace znečišťujících látek v mikroorganismech a rostlinách. Laboratoř je v úzkém kontaktu s ostatními laboratořemi CxI a poskytuje analytické služby pro řešení nsanačních, syntetických, biotechnologických a mikrobiologických témat.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren