Přihlásit

Publikace

2018

 • YALCINKAYA, F., YALCINKAYA, B., HRŮZA, J. a HRABÁK, P. Mechanically Enhanced Electrospun Polyamide-6 Nanofiber Composite Membranes for Liquid Filtration [ostatní výsledek].
 • SWAR, S. aj. Effective poly(ethylene glycol) methyl ether grafting technique onto Nylon 6 surface to achieve resistance against pathogenic bacteria Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa.Journal of Materials Science 1. vyd. Kluwer Academic Publishers, 2018, roč. 53, č. 20. S. 14104 – 14120. ISSN 0022-2461. DOI: https://doi.org/10.1007/s10853-018-2636-2
 • TUNÁKOVÁ, V. aj. Laser surface modification of electrically conductive fabrics: Material performance improvement and design effects.Optics and Laser Technology 1. vyd. Oxford: ELSEVIER SCI LTD, 2018, roč. 98, č. JAN. S. 178 – 189. ISSN 0030-3992. DOI: https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2017.07.017
 • ZAJÍCOVÁ, V., ŠPÍNA, M., MÜLLEROVÁ, J. a EXNAR, P. PHOTOCHEMICALLY CATALYSED POLYMERISATION OF 3-TRIMETHOXYSILYLPROPYL METHACRYLATE CONTAINING SILVER, COPPER AND ZINC IONS.Journal Ceramics-Silikáty ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 0. vyd. University of Chemistry and Technology, Prague:, 2018, roč. 62, č. 4. S. 325 – 331. ISSN 0862-5468.
 • SILVESTRI, D. aj. Poly(3–hydroxybutyrate)–chitosan polymer conjugate for the synthesis of safer gold nanoparticles and their applications.Green Chemistry 0. vyd. Royal Society of Chemistry, 2018neuvedeny (0 stran). ISSN 1463-9262. DOI: https://doi.org/10.1039/C8GC02495B
 • NOVOTNÁ, J., MÜLLEROVÁ, J., PECHOČIAKOVÁ, M. a MILITKÝ, J. Influence of Filler Size and Structure on the electrical Properties of Carbon fiber reinforced composites [konference].
 • NOVOTNÁ, J., SALAČOVÁ, J., TOMKOVÁ, B. a MÜLLEROVÁ, J. STUDY OF THE CONDUCTIVITY OF VARIOUS SIZE FORMS CARBON PARTICLES USED AS FILLERS OF EPOXY POLYMER COMPOSITES [konference].
 • HORÁKOVÁ, J. aj. Inkorporace L-Argininu do nanovlákenné vrstvy.X.mezinárodní konference Bioiplantologie 2018 0. vyd. Brno:, 2018. S. 45. ISBN 978-80-01-06425-2.
 • HORÁKOVÁ, J. aj. Electrospun vascular grafts fabricated from poly(L-lactide-co-εcaprolactone) used as a bypass for the rabbit carotid artery.Biomedical Materials 0. vyd. IOP Publishing, 2018, roč. 13, č. 6. neuvedeny (0 stran). ISSN 1748-6041. DOI: https://doi.org/10.1088/1748-605X/aade9d
 • HORÁKOVÁ, J. aj. The effect of ethylene oxide sterilization on electrospun vascular grafts made from biodegradable polyesters.MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 1. vyd. Netherlands: ELSEVIER SCIENCE BV, 2018, roč. 92, č. NOV. S. 132 – 142. ISSN 0928-4931. DOI: https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.06.041
 • SAMAL, S., STUCHLÍK, M. a PETRÍKOVÁ, I. Thermal behavior of flax and jute reinforced in matrix acrylic composite.JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY 2. vyd. SPRINGER, 2018, roč. 131, č. 2. S. 1035 – 1040. ISSN 1388-6150. DOI: https://doi.org/10.1007/s10973-017-6662-0

2017

 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. a KEJZLAR, P. Determination of organochlorinated pesticides by electrospun polyethersulfone nanofibres.NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 0. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o. 2017, 2017. neuvedeny (0 stran). ISSN 978-80-87294-71-0.
 • YALCINKAYA, F. aj. Nanofibrous Composite Membranes for Microfiltration.8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016) 0. vyd. Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, 2017. S. 220 – 224. ISBN 978-80-87294-71-0.
 • HOMOLKOVÁ, M., HRABÁK, P., GRAHAM, N. a ČERNÍK, M. A Study of the Reaction of Ferrate with Pentachlorophenol - Kinetics And Degradation Products.Water Science and Technology 1. vyd. London: IWA Publishing 2017, 2017, roč. 75, č. 1. S. 189 – 195. ISSN 0273-1223. DOI: https://doi.org/10.2166/wst.2016.496
 • YALCINKAYA, F., YALCINKAYA, B., HRŮZA, J. a HRABÁK, P. Effect of Nanofibrous Membrane Structures on the Treatment of Wastewater Microfiltration.Science of Advanced Materials 0. vyd. United State: American Scientific Publishers, 2017, roč. 9, č. 5. S. 747 – 757. ISSN 1947-2935. DOI: https://doi.org/10.1166/sam.2017.3027
 • HRABÁK, P., ČERNÍK, M., NOVOTNÝ, V. a CZINNEROVÁ, M. Effects of various chemical oxidation agents on soil microbial communities.Chemical Engineering Journal 0. vyd. LAUSANNE, SWITZERLAND: ELSEVIER SCIENCE SA, 2017, roč. 314, č. APRIL. S. 257 – 265. ISSN 1385-8947. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.12.065
 • HRABÁK, P., SÁZAVSKÁ, T., NOVOTNÝ, V. a LÍSKOVÁ, K. Mapování technologických zdrojů VOC a návrh opatření pro snížení emisí [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANTOŠ, V. Výzkumná zpráva z provedených laboratorních testů na odbourání pesticidních látek v podzemní vodě [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VEVERKOVÁ, I., LOVĚTINSKÁ ŠLAMBOROVÁ, I., EXNAR, P. a MÜLLEROVÁ, J. STRUCTURE OF HYBRID PVA/SILICA NANOFIBERS FOR ANTIBACTERIAL BIOMEDICAL APPLICATIONS.9th Central European Conference on Fibre Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles, International Ph.D. Students Day 0. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. S. 121 – 124. ISBN 978-80-7494-355-3.
 • TUNÁKOVÁ, V. aj. Material, structure, chosen mechanical and comfort properties of kinesiology tape.Journal of the Textile Institute 1. vyd. Oxon: Taylor and Francis Ltd., 2017, roč. 108, č. 12. S. 2132 – 2146. ISSN 0040-5000. DOI: https://doi.org/10.1080/00405000.2017.1315797
 • MARTINEK, M. aj. Pre-treatment of polyethylene terephthalate by Grignard reagents for high quality polypyrrole coatings and for altering the hydrophobicity.Chemical Papers 1. vyd. Springer Nature, 2017, roč. 71, č. 12. S. 2403 – 2415. ISSN 0366-6352. DOI: https://doi.org/10.1007/s11696-017-0235-3
 • NOVOTNÝ, V. a BAREK, J. Voltammetric Determination of Aclonifen at a Silver Amalgam Electrode in Drinking and River Water.Ecological Chemistry and Engineering S 0. vyd. SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2017, roč. 24, č. 2. S. 277 – 284. ISSN 1898-6196. DOI: https://doi.org/10.1515/eces-2017-0019
 • JENČOVÁ, V. aj. Degradační chování polyesterových mikro/nano vlákenných materiálů [ostatní výsledek].
 • JENČOVÁ, V. aj. Degradační chování polyesterových nano/mikro vlákenných materiálů [ostatní výsledek].
 • JENČOVÁ, V. aj. Degradation behavior of electrospun resorbable polyester nano/micro fibrous materials [ostatní výsledek].
 • JAKUBIČKOVÁ, M. a SÁZAVSKÁ, T. Photocatalytic active coatings-environmental way to improve quality and durability of buildings.8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016) 0. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2017. S. 280 – 285. ISBN 9788087294710.
 • KUDLEK, E. aj. TiO2 immobilised on biopolymer nanofibers for the removal of bisphenol A and diclofenac from water.Ecological Chemistry and Engineering S 0. vyd. Opole, Poland:, 2017, roč. 24, č. 3. S. 417 – 429. ISSN 1898-6196. DOI: https://doi.org/10.1515/eces-2017-0028

2016

 • ANTOŠ, V. a HRABÁK, P. Nanosized polymeric fibres for solid-phase microextraction sorbents.NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o. 2016, 2016. S. 314 – 318. ISBN 978-80-87294-71-0.
 • HRABÁK, P., HOMOLKOVÁ, M., ČERNÍK, M. a WACLAWEK, S. Chemical degradation of PCDD/F in contaminated sediment.Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd. Opole, Poland: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2016, roč. 23, č. 3. S. 473 – 482. ISSN 1898-6196. DOI: https://doi.org/10.1515/eces-2016-0034
 • HOMOLKOVÁ, M., HRABÁK, P., KOLÁŘ, M. a ČERNÍK, M. Degradability of chlorophenols using ferrate(VI) in contaminated groundwater.Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Německo: Springer Berlin Heidelberg, 2016, roč. 23, č. 2. S. 1408 – 1413. ISSN 0944-1344. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-015-5370-1
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P., KOMÁREK, M. a STUCHLÍK, M. Polyetherimide nanofibres as sorbents for organochlorinated pesticides determination.Journal of Nanomaterials 0. vyd. Hindawi, 2016neuvedeny (0 stran). ISSN 1687-4110. DOI: https://doi.org/10.1155/2016/1390345
 • WACLAWEK, S., ANTOŠ, V., HRABÁK, P. a ČERNÍK, M. Remediation of hexachlorocyclohexanes by cobalt-mediated activation of peroxymonosulfate.Desalination and Water Treatment 1. vyd., 2016, roč. 57, č. 54. S. 26274 – 26279. ISSN 1944-3986. DOI: https://doi.org/10.1080/19443994.2015.1119757
 • WACLAWEK, S. aj. Remediation of hexachlorocyclohexanes by electrochemically activated persulfates.Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Springer Berlin Heidelberg, 2016, roč. 23, č. 1. S. 765 – 773. ISSN 0944-1344. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-015-5312-y
 • ANTOŠ, V., JIŘÍČKOVÁ, L. a NOSEK, J. Reaktor pro laboratorní modelování sanace kontaminované vody [užitný vzor] Zapsán 20160322 pod číslem 29308
 • SWAR, S. aj. Importance and necessity of the surface modification of nylon 6 films for future biomedical application.NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 0. vyd. Ostrava: TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC, 2016. S. 663 – 668. ISBN 978-80-87294-71-0.
 • ČIERNIKOVÁ, M. aj. Štruktúra anorganicko-organických xerogélov sledovaná infračervenou spektroskopiou.Hutnické listy 1. vyd., 2016, roč. 69, č. 5. S. 90 – 94. ISSN 0018-8069.
 • HODEK, J. aj. Protective hybrid coating containing silver, copper and zinc cations effective against human immunodeficiency virus and other enveloped viruses.BMC Microbiology 1. vyd., 2016, roč. 16, č. 1. neuvedeny (0 stran). ISSN 1471-2180. DOI: https://doi.org/10.1186/s12866-016-0675-x
 • YALCINKAYA, F. aj. Surface Modification of Electrospun PVDF/PAN Nanofibrous Layers by Low Vacuum Plasma Treatment.International Journal of Polymer Science 1. vyd. New York: HINDAWI PUBLISHING CORP, 2016, roč. 2016, č. 9. S. 1 – 9. ISSN 1687-9430. DOI: https://doi.org/10.1155/2016/4671658
 • ŘEZANKA, M. aj. The complexation of anions by chloro- and cyanoacetanilides; IR, 1H-NMR and computation study.Supramolecular Chemistry 1. vyd. Taylor & Francis, 2016, roč. 28, č. 3-4. S. 249 – 255. ISSN 1061-0278. DOI: https://doi.org/10.1080/10610278.2015.1092536
 • JAKUBIČKOVÁ, M. aj. Kryt radiátoru s čističkou vzduchu [průmyslový vzor] Zapsán 20161214 pod číslem 36916
 • SÁZAVSKÁ, T. a NOSEK, J. Laboratorní testování sanačních technik využitelných pro odbourání pesticidů [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • ANTOŠ, V. aj. Nanosized Polymeric Fibres for Solid-phase Microextraction Sorbents.NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015. S. 282 – 286. ISBN 978-80-87294-63-5.
 • ANTOŠ, V. aj. Akumulace hexachlorocyklohexanů v biomase alnus glutinosa.Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015. S. 128 – 134. ISBN 978-80-86832-87-6, ISSN 1805-0182.
 • KAKOSOVÁ, E. aj. Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody.Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015. S. 11 – 15. ISBN 978-80-86832-87-6.
 • KAKOSOVÁ, E. aj. Vliv chemické oxidace na půdní společenstvo a odbourání alifatických uhlovodíků z kontaminované zeminy.Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o., 2015. S. 150 – 152. ISBN 978-80-86832-87-6.
 • HOMOLKOVÁ, M., HRABÁK, P., KOLÁŘ, M. a ČERNÍK, M. Degradability of hexachlorocyclohexanes in water using ferrate (VI).Water Science & Technology 1. vyd. London: IWA Publishing 2015, 2015, roč. 71, č. 3. S. 405 – 411. ISSN 0273-1223. DOI: https://doi.org/10.2166/wst.2014.516
 • KAKOSOVÁ, E. aj. Towards combined abiotic/biological decontamination technologies: Effect of various chemical oxidations on the soil microbial communities [ostatní výsledek].
 • HRABÁK, P. Látky s endokrinní aktivitou na výstupu z liberecké ČOV [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNÍK, M. aj. Technicko-ekonomická studie sanace odvalu lomu Hájek [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANTOŠ, V., KAKOSOVÁ, E., JIŘÍČKOVÁ, L. a NOSEK, J. Proces kontinuálního měření reduktivní dehalogeance chlorovaných ethenů a methanů pomocí nZVI.Sanační technologie XVIII., Uherské Hradiště, 2015 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., 2015. S. 116 – 119. ISBN 978-80-86832-85-2.
 • WACLAWEK, S. aj. Use of Various Zero Valent Irons for Degradation of Chlorinated Ethenes And Ethanes.Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd. OPOLE, POLAND: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, OPOLE UNIV, 2015, roč. 22, č. 4. S. 577 – 587. ISSN 1898-6196. DOI: https://doi.org/10.1515/eces-2015-0034
 • ANTOŠ, V. Sledování obsahu změkčovadel v hydroizolačních střešních foliích [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOSEK, J. aj. Komplexní metodika laboratorních testů za účelem studia podpory redukčních a oxidačních činidel pomocí elektrického pole [ověřená technologie]. 2015.
 • LUBASOVÁ, D., MÜLLEROVÁ, J. a NETRAVALI, A. Water-resistant Plant Protein-based Nanofiber Membranes.Journal of Applied Polymer Science 1. vyd. USA: John Wiley and Sons Inc, 2015, roč. 132, č. 16. S. 1 – 9. ISSN 0021-8995. DOI: https://doi.org/10.1002/app.41852
 • NOVOTNÝ, V. a BAREK, J. A Voltammetric Technique Using A Modified Carbon Paste Electrode For The Determination Of Aclonifen.Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd. Opole, Poland: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, OPOLE UNIV, 2015, roč. 22, č. 3. S. 451 – 458. ISSN 1898-6196. DOI: https://doi.org/10.1515/eces-2015-0026
 • ČERNÍK, M., PARMA, P. a NOVOTNÝ, V. Výzkum čistoty magnetických sorbentů a Au/Ag nanočástic [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JAKUBIČKOVÁ, M., PETERKA, F., SÁZAVSKÁ, T. a ŠUBRT, J. PHOTOCATALYTIC COATINGS - PROMISING WAY TO IMPROVE A QUALITY OF URBAN BUILDING SURFACES.Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology 0. vyd. Opole, Poland:, 2015S. 113 – 122. ISSN 2084-4506. DOI: https://doi.org/10.1515/cdem-2015-0012
 • VELLORA THEKKAE PADIL, V., STUCHLÍK, M. a ČERNÍK, M. Plasma modified nanofibres based on gum kondagogu and their use for collection of nanoparticulate silver, gold and platinum.Carbohydrate Polymers 1. vyd. OXON: ELSEVIER SCI LTD, 2015, roč. 121, č. 5. S. 468 – 476. ISSN 0144-8617. DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.11.074
 • PATRA, N., MARTINOVÁ, L., STUCHLÍK, M. a ČERNÍK, M. Structure–property relationships in Sterculia urens/polyvinyl alcohol electrospun composite nanofibres.Carbohydrate Polymers 1. vyd. Oxone: ELSEVIER SCI LTD, 2015, roč. 120, č. 20 April 2015. S. 69 – 73. ISSN 0144-8617. DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.12.002

2014

 • KAKOSOVÁ, E. a HRABÁK, P. Stanovení obsahu uhlovodíků C10-C40 metodou GC-FID [metodika]. Technická univerzita v Liberci. Vydáno r. 2014.
 • KAKOSOVÁ, E., WACLAWEK, S. a HRABÁK, P. Groundwater Remediation by in Situ Chemical Oxidation - Advantages and Pitfals [ostatní výsledek].
 • NOSEK, J. aj. Laboratorní testy různých metod sanace pro lokalitu TESLA Jablonné [souhrnná výzkumná zpráva].
 • MACHÁČKOVÁ, J., JIŘÍČKOVÁ, L., NOSEK, J. a HRABÁK, P. Výzkum biotechnologie k odstranění chlorbenzenů a izomerů hexachlorcyklohexanu v důlní vodě [souhrnná výzkumná zpráva].
 • PARMA, P. a NOVOTNÝ, V. Stanovení sledovaných parametrů v chladících kapalinách [souhrnná výzkumná zpráva].

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Innogy
  Innogy