Přihlásit

Publikace

2018

 • COUFALOVÁ, A. aj. Influence of the surface properties of ticn thin layers on colonization by bacterial cells.NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2018. S. 633 – 638. ISBN 978-80-87294-81-9.
 • SVOBODOVÁ, L. a LEDERER, T. Nanofibers as a Holder for Bacterial Biomass in Water Treatment Plants.Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2017 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2018. S. 129 – 135. ISBN 978-80-7494-393-5.
 • SVOBODOVÁ, L., LEDERER, T. a ŠUBRTOVÁ, P. Response to Shock Loads of Engineered Nanoparticles (Tio2, Sio2 Or Zro2) on Activated Sludge Microbial Communities.NanoCon 2017, 9th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2018. S. 404 – 409. ISBN 978-80-87294-81-9.
 • ČERNÍK, M. aj. Způsob kolonizace nosiče obsahujícího vrstvu polyamidových nanovláken populací bakterií kmene Rhodococcus erythropolis [patent] Udělen 20180613 pod číslem 307392
 • SWAR, S. aj. Effective poly(ethylene glycol) methyl ether grafting technique onto Nylon 6 surface to achieve resistance against pathogenic bacteria Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa.Journal of Materials Science 1. vyd. Kluwer Academic Publishers, 2018, roč. 53, č. 20. S. 14104 – 14120. ISSN 0022-2461. DOI: https://doi.org/10.1007/s10853-018-2636-2
 • NĚMEČEK, J. aj. Thermally enhanced in situ bioremediation of groundwater contaminated with chlorinated solvents – A field test.Science of the Total Environment 1. vyd. Holandsko: Elsevier BV, 2018, roč. 622-623, č. 2018. S. 743 – 755. ISSN 0048-9697. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.047
 • SILVESTRI, D. aj. A new method for assessment of the sludge disintegration degree with the use of differential centrifugal sedimentation.Environmental Technology 0. vyd. TAYLOR & FRANCIS LTD, 2018, roč. 24, č. May. S. 1 – 8. ISSN 0959-3330. DOI: https://doi.org/doi.org/10.1080/09593330.2018.1477839
 • WACLAWEK, S. aj. Green synthesis of gold nanoparticles using Artemisia dracunculus extract: control of the shape and size by varying synthesis conditions.Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2018, roč. 25, č. 24. S. 24210 – 24219. ISSN 0944-1344. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-018-2510-4
 • VENKATARAMAN, M. aj. Optimization of microporous hydrophobic membranes by electrospraying.NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Brno, Czech Republic: Tanger, 2018. S. 877 – 885. ISBN 978-808729481-9.
 • ZHMUD, V., FRANTSUZOVA, G., DIMITROV, L. a NOSEK, J. Experience of international collaboration in preparation of masters in "Mechatronics" with call for funds from Tempus and Erasmus programs.Journal of Physics: Conference Series 1. vyd. Moscow, Washington: IOP Publishing, 2018, roč. 1015, č. 032190. neuvedeny (0 stran). ISSN 1742-6588. DOI: https://doi.org/doi.org/10.1088/1742-6596/1015/3/032190

2017

 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Membránový modul obsahující membrány ve formě dutých vláken z polyethersulfonu povrchově obohacených o nanočástice stříbra [užitný vzor] Zapsán 20170502 pod číslem 30614
 • DVOŘÁK, L. aj. Nosič mikrobiální biomasy pro biotechnologickou a environmentální praxi [užitný vzor] Zapsán 20171204 pod číslem 31266
 • DVOŘÁK, L. a LEDERER, T. Laboratorní modelové zařízení pokročilých redoxních procesů [prototyp]. 2017.
 • DVOŘÁK, L. aj. Konstrukce technického celku biofiltru s biofiltračními nosiči [funkční vzorek]. 2017.
 • LHOTSKÝ, O. aj. Assessment of biodegradation potential at a site contaminated by a mixture of BTEX, chlorinated pollutants and pharmaceuticals using passive sampling methods – Case study.Science of The Total Environment 1. vyd. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 607, č. DEC 31. S. 1451 – 1465. ISSN 0048-9697. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.193
 • SVOJITKA, J. aj. Performance of an anaerobic membrane bioreactor for pharmaceutical wastewater treatment.Bioresource Technology 1. vyd. Oxford: ELSEVIER SCI LTD, 2017, roč. 229, č. Apr 2017. S. 180 – 189. ISSN 0960-8524. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.01.022
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I., VLKOVÁ, D. a DVOŘÁK, L. Development of Nanofiber Carriers for Monitoring of Biomass at a Contaminated Site [ostatní výsledek].
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I., DVOŘÁK, L. a VLKOVÁ, D. Development of nanofiber carriers for monitoring of biomass at a contaminated site [ostatní výsledek].
 • DVOŘÁK, L. aj. Nanofiber biomass carriers as effective tool for environmental monitoring and technical applications [ostatní výsledek].
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Polymerní matrice pro přípravu membrány a membrána vytvořená z polymerní matrice [patent] Udělen 20170707 pod číslem 306870
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I. a DVOŘÁK, L. Biodiverzita půdních vzorků hodnocená prostřednictvím Next Generation Sequencing analýzy [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Flokulační testy s polymerními organickými flokulanty a navazující filtrační testy [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. a LEDERER, T. Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu - část I [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. a LEDERER, T. Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu - část II [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Studie hodnotící potenciál pro recyklaci vody a živin z vybraných zdrojů odpadních vod [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NEŠETŘIL, K., NOSEK, J. a LEDERER, T. Model transportu nanočástic nulmocného železa.Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.–7. 9. 2017 1. vyd. Brno: PřF MU, ČAH a ČAIG, 2017. S. 173 – 174. ISBN 978-80-903635-5-7.
 • JIŘÍČEK, T., KOMÁREK, M., CHALOUPEK, J. a LEDERER, T. Maximising flux in direct contact membrane distillation using nanofibre membranes.Desalination and Water Treatment 1. vyd. Desalination Publications, 2017S. 249 – 255. ISSN 1944-3994. DOI: https://doi.org/10.5004/dwt.2017.20761
 • JIŘÍČEK, T., KOMÁREK, M. a LEDERER, T. Polyurethane Nanofiber Membranes for Waste Water Treatment by Membrane Distillation.Journal of Nanomaterials 0. vyd., 2017neuvedeny (0 stran). ISSN 1687-9511. DOI: https://doi.org/10.1155/2017/7143035
 • NĚMEČEK, J. aj. Stratification of chlorinated ethenes natural attenuation in an alluvial aquifer assessed by hydrochemical and biomolecular tools.Chemosphere 0. vyd. Elsevier, 2017, roč. 184, č. October 2017. S. 1157 – 1167. ISSN 0045-6535. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.06.100
 • NĚMEČEK, J., KNYTL, V., NAJMANOVÁ, P. a PLUHAŘ, T. Tepelně podporovaná anaerobní bioremediace [ostatní výsledek].
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a CÁDROVÁ, L. Instalace systému elektrické podpory Fe částic pro pilotní sanace na lokalitách Serpol a Zurzach [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NĚMEČEK, J., KNYTL, V. a PLUHAŘ, T. Vývoj a testování metody tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediace chlorovaných kontaminantů v horninovém prostředí (Thermo-Bio-Rem) [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NĚMEČEK, J., KNYTL, V. a PLUHAŘ, T. Tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediace chlorovaných kontaminantů [poloprovoz]. 2017.
 • ČERNÍK, M. aj. Kompozitní Fe materiál pro in-situ sanaci s povrchovou modifikací detergentem MSJ [funkční vzorek]. 2017.
 • VELLORA THEKKAE PADIL, V. aj. Gum karaya (Sterculia urens) stabilized zero-valent iron nanoparticles: characterization and applications for the removal of chromium and volatile organic pollutants from water.RSC Advances 1. vyd. Cambridge, UK: Royal Society of Chemistry, 2017, roč. 7, č. 23. S. 13997 – 14009. ISSN 2046-2069. DOI: https://doi.org/10.1039/C7RA00464H
 • VENKATARAMAN, M. aj. Aerogel Embedded Electrospun Nanofiber Layers for Thermal Insulation.Textile Bioengineering and Informatics Symposium Proceedings 2017 - 10th Textile Bioengineering and Informatics Symposium, TBIS 2017 1. vyd. Beijing, China: Binary information press, 2017. S. 745 – 751. ISSN 1942-3438.
 • MAREK, J. Ion exchange materials with antimicrobial properties.Textile Bioengineering and Informatics Symposium Proceedings 0. vyd. Wuhan, China: TEXTILE BIOENGINEERING & INFORMATICS SOCIETY LTD, 2017. S. 66 – 69. ISSN 1942-3438.
 • MAREK, J. Shock electrodialysis using nanofibrous membranes.Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2017 Conference Proceedings 0. vyd. Liberec: TUL, 2017. neuvedeny (0 stran). ISBN 978-80-7494-393-5.
 • VENKATARAMAN, M. aj. Thermal properties of electrospun nanofibers with aerogel.NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 0. vyd. Ostrava: TANGER LTD, 2017. S. 351 – 357. ISBN 978-80-87294-71-0.
 • MAREK, J. a MAREK, J. Smart thermoinsulation textiles by PCM (phase change materials) embedded nanofibers.Aachen-Dresden-Denkendorf Textile Conference 2017 0. vyd. Stuttgart:, 2017. neuvedeny (0 stran).
 • BAHETI, V., NAEEM, M. S., WIENER, J. a MAREK, J. Removal of methylene blue from aqueous media using activated carbon web.Journal of The Textile Institute 1. vyd. Taylor and Francis, 2017, roč. 108, č. 5. S. 803 – 811. ISSN 1754-2340. DOI: https://doi.org/10.1080/00405000.2016.1191745
 • VENKATARAMAN, M. aj. Thermal Insulation Properties of Electrospun Nanofibrous Layers.Journal of Fiber Bioengineering and Informatics 1. vyd. China: Textile Bioengineering and Informatics Society, The Hong Kong Polytechnic University, 2017, roč. 10, č. 4. S. 187 – 199. ISSN 1940-8676. DOI: https://doi.org/10.3993/jfbim00276
 • BAKALOVA, T. aj. The application potential of SiO2, TiO2 or Ag nanoparticles as fillers in machining process fluids.Journal of Cleaner Production 1. vyd. Elsevier Ltd, 2017, roč. 142, č. 4. S. 2237 – 2243. ISSN 0959-6526. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.11.054
 • LOUDA, P. aj. Assessing the Suitability of Carbon Nanostructures for the Colonization of Bacterial Populations [ostatní výsledek].
 • SVOBODOVÁ, L. Metoda matematického a softwarového zpracování obrazu biocenózy aktivovaného kalu [ostatní výsledek].
 • SVOBODOVÁ, L. Software Pro Analýzu Mikroskopického Obrazu Biocenózy Aktivovaného Kalu [software]. Dostupné z: http://matlabtul.cxi.tul.cz/.
 • SIKOROVÁ, I., NOSEK, J. a KOLÁŘ, M. Experimental Investigations and Modelling of a Composite Piezoceramic Disc with Different Modes of Vibrations.Proceedings of the 2017 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics, ECMSM 2017 1. vyd., 2017. S. 1 – 6. ISBN 978-1-5090-5582-1. DOI: https://doi.org/10.1109/ECMSM.2017.7945865
 • NOSEK, J. aj. Controlling Systems for Robotics, Mechatronics and Laser Measurements: Concept of the Summer School.Automatics and Software Enginery 1. vyd. Novosibirsk: Novosibirsk Institute of Software Systems, 2017, roč. 2017, č. 4. S. 96 – 109. ISSN 2312-4997.
 • NOSEK, J., ZHMUD, V., FRANTSUZOVA, G. a DIMITROV, L. Opyt razvitija partnerstva v podgotovke magistrov po programe „Mechatronika“ s privlecenijem sredstv iz programm Tempus i Erasmus.Automatics and Software Enginery 1. vyd. Novosibirsk: Novosibirsk Institute of Software Systems, 2017S. 118 – 125. ISSN 2312-4997.
 • LACINOVÁ, L., NĚMEČEK, J. a KOZUBEK, P. Sanační prostředek Biofer-m pro podporu biogeochemické transformace chlorovaných ethenů v podzemní vodě [funkční vzorek]. 2017.

2016

 • DVOŘÁK, L., DOLINOVÁ, I., ŠEVCŮ, A. a ČERNÍK, M. Influence of Hydrogen Peroxide and Sodium Lactate Application on Dehalogenation Bacteria Responsible for Degradation of Chlorinated Ethenes.Proceedings of 3rd World Congress and Expo on Applied Microbiology 6. vyd. Henderson: Conference Series LLC, 2016. S. 55. ISSN 1948-5948. DOI: https://doi.org/10.4172/1948-5948.C1.026
 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J. a NECHANICKÁ, M. Propagátor pro kolonizaci nosičů v biofiltračních aplikacích [funkční vzorek]. 2016.
 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J., GÓMEZ, M. a ČERNÍN, A. Anaerobic membrane bioreactors—a mini review with emphasis on industrial wastewater treatment: applications, limitations and perspectives.Desalination and Water Treatment 1. vyd. Abingdon: Taylor & Francis Ltd, 2016, roč. 57, č. 41. S. 19062 – 19076. ISSN 1944-3994. DOI: https://doi.org/10.1080/19443994.2015.1100879
 • DOLINA, J. aj. Characterisation of morphological, antimicrobial and leaching properties of in situ prepared polyurethane nanofibres doped with silver behenate.RSC Advances 1. vyd. CAMBRIDGE: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2016, roč. 6, č. 28. S. 23816 – 23826. ISSN 2046-2069. DOI: https://doi.org/10.1039/c6ra03614g
 • DOLINOVÁ, I. aj. Dynamics of organohalide-respiring bacteria and their genes following in-situ chemical oxidation of chlorinated ethenes and biostimulation.Chemosphere 1. vyd., 2016, roč. 157, č. 8. S. 276 – 285. ISSN 0045-6535. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.05.030
 • DOLINOVÁ, I., ŠPÁNEK, R., ŠEVCŮ, A. a DVOŘÁK, L. Aplikace molekulárně-genetických metod pro studium procesů biodegradace chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách.Vodní hospodářství 1. vyd., 2016neuvedeny (0 stran). ISSN 1211-0760.
 • DOLINA, J., DOLINOVÁ, I., ŠPÁNEK, R. a DVOŘÁK, L. Development of nanofiber biomass carriers for effective sampling: differences in microbial community on carries and groundwater [ostatní výsledek].
 • MELOUN, Z., DOLINA, J. a DVOŘÁK, L. Preparation and Comparison of Polymeric Membranes with the Addition of Metal Micro- and Nanopartilces [ostatní výsledek].
 • DLASK, O., DOLINA, J. a DVOŘÁK, L. Preparation and Testing of Membranes Containing Antimicrobial Organic Compounds in a Polymer Matrix [ostatní výsledek].
 • DOLINA, J., LEDERER, T. a DVOŘÁK, L. Use of Different Nanoparticles for Preparation of Mixed Matrix Membranes with Antimicrobial Properties [ostatní výsledek].
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Funkčně modifikovaná komerční membrána [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Návrh a realizace membránového modulu vhodného pro AnMBR [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Zpráva o vývoji a validaci technologie pro úpravu vody pomocí AnMBR [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Zpráva o vývoji technologie pro zpětné využití živin a vody pomocí AnMBR [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ROSICKÁ, P. aj. Ecotoxicity of Organometal Halide Perovskites Tested on Pseudomonas Putida.NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 0. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., 2016. S. 606 – 611. ISBN 978-80-87294-71-0.
 • JIŘÍČEK, T., PLUHAŘ, T. a LEDERER, T. Experimental Investigation of Membrane Distillation.Book of Abstracts PERMEA MELPRO 0. vyd. Praha: Česká membránová platforma, 2016. neuvedeny (0 stran). ISBN 978-80-904517-6-6.
 • JIŘÍČEK, T., LEDERER, T., KOMÁREK, M. a CHALOUPEK, J. Flux Enhancement in Membrane Distillation Using Nanofiber Membranes.Journal of Nanomaterials 1. vyd. New York: HINDAWI PUBLISHING CORP, 2016neuvedeny (0 stran). ISSN 1687-4110. DOI: https://doi.org/10.1155/2016/9327431
 • NOSEK, J., ČERNÍK, M., PLUHAŘ, T. a JIŘÍČKOVÁ, L. Dodání reaktivní směsi Fe částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná, včetně systému podpory elektrickým polem – rok 2016 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANTOŠ, V., JIŘÍČKOVÁ, L. a NOSEK, J. Reaktor pro laboratorní modelování sanace kontaminované vody [užitný vzor] Zapsán 20160322 pod číslem 29308
 • JIŘÍČKOVÁ, L. aj. Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymeru [patent] Udělen 20160622 pod číslem 306095
 • PEŠKOVÁ, K. aj. Study of the migration of nanoiron particles in the 2- and 3-D homogeneous artifical aquifer.NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 0. vyd. Ostrava: TANGER, spol. s.r.o., 2016. S. 240 – 245. ISBN 978-808729471-0.
 • NAEEM, M. S. aj. Removal of methylene blue from aqueous solution by using iron impregnated activated carbon web from waste acrylic fibres.Advances in fibrous material science 1. vyd. Liberec: O.P.S, 2016. S. 346 – 362. ISBN 978-80-87269-48-0.
 • VENKATARAMAN, M. aj. Electrospun Nanofibers from PUR and PVDF Embedded with SiO2 Aerogel for Advanced Thermal Properties.Proceedings of 8th International Textile, Clothing & Design Conference 1. vyd. Zagreb: University of Zagreb, 2016. S. 218 – 223. ISSN 1847-7275.
 • VENKATARAMAN, M. aj. Thermal properties of electrospun nanofibers with aerogel.NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., 2016. S. 351 – 357. ISBN 978-80-87294-71-0.
 • BAKALOVA, T. aj. Biocompatibility of surfaces of TiCN thin films.Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2016. S. 64 – 68. ISBN 978-303835720-9, ISSN 1012-0386. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.368.64
 • BAKALOVA, T. aj. The influence of nanoadditives on the tribological properties of process fluids.Journal of Physics: Conference Series 1. vyd. Bristol, UK: IOP Publishing Ltd. Bristol BS1 6HG United Kingdom, 2016. S. neuvedeno. ISSN 1742-6596. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/709/1/012001
 • PETZELT, J. aj. Obituary: Jan Fousek (1930-2016).Ferroelectrics 2016 0. vyd. London: Taylor and Francis Group, 5 Howick Palace, London, SW1P 1WG, UK, 2016, roč. 505, č. 12. S. 1 – 3. ISSN 1563-5112. DOI: https://doi.org/doi.org/10.1080/00150193.2016.1256670

2015

 • DOLINA, J., DLASK, O., LEDERER, T. a DVOŘÁK, L. Membrane Surface Modification by Nanosilver for Biofouling Restriction.NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION 1. vyd. Česká republika: TANGER LTD, 2015. S. 213 – 218. ISBN 978-80-87294-63-5.
 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J. a DOLINOVÁ, I. Nosič biomasy – kruhové uspořádání [funkční vzorek]. 2015.
 • DOLINA, J., DLASK, O., LEDERER, T. a DVOŘÁK, L. Mitigation of membrane biofouling through surface modification with different forms of nanosilver.Chemical Engineering Journal 1. vyd. Lausanne: Elsevier Science SA, 2015, roč. 275, č. SEP 1. S. 125 – 133. ISSN 1385-8947. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.04.008
 • GÓMEZ, M., DOLINA, J. a DVOŘÁK, L. Anaerobní membránové bioreaktory: současný stav v oblasti čištění průmyslových odpadních vod.Vodní hospodářství 10. vyd. Čkyně: Vodní hospodářství spol. s r. o, 2015, roč. 65, č. 10. S. 1 – 6. ISSN 1211-0760.
 • DVOŘÁK, L., LEDERER, T., NOVÁK, L. a JIRKŮ, V. Využití technologie MBBR pro čištění toxických průmyslových odpadních vod.Vodní hospodářství 2. vyd. Čkyně: Vodní hospodářství spol. s r. o, 2015, roč. 65, č. 2. S. 11 – 16. ISSN 1211-0760.
 • DOLINA, J., ŠOURKOVÁ, H. a DVOŘÁK, L. Preparation and characterization of mixed matrix membranes with antimicrobial nanopartilces addition [ostatní výsledek].
 • MELOUN, Z., DOLINA, J., LEDERER, T. a DVOŘÁK, L. Stability of candle-shaped filters modified by nanosilver [ostatní výsledek].
 • DOLINA, J. aj. Antimikrobiální modifikace ultrafiltračních membrán s různými prekursory stříbrných nanočástic [ověřená technologie]. 2015.
 • KŘIKLAVOVÁ, L. aj. What is the feedback of sewage microorganisms to nanostructures?NanoCon 2015, 7th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2015. S. 542 – 547. ISBN 978-80-87294-63-5.
 • ŠKODOVÁ, P. aj. Comparison of the Influence of Nanoparticles on Escherichia Coli and Pseudomonas Aeruginosa Bacterial Populations.NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015. S. 707 – 711. ISBN 978-80-87294-53-6.
 • KŘIKLAVOVÁ, L., LEDERER, T., KOLČAVOVÁ, B. a SANETRNÍK, F. Nanofibers as a Holder for Increasing the Immobilization and Enhancements of Microorganisms Behavior.Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2015, Conference Proceedings 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2015. S. 69 – 74. ISBN 978-80-7494-265-5.
 • KŘIKLAVOVÁ, L. aj. Nanoparticles as Antibacterial Fillers in Machining Process Fluids.NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015. S. 627 – 632. ISBN 978-80-87294-53-6.
 • LEDERER, T. a KŘIKLAVOVÁ, L. Operational Experiences with a Nanofibre Biomass Carrier Used for the Treatment of Toxic Industrial Wastewaters.NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015. S. 335 – 340. ISBN 978-80-87294-53-6.
 • KŘIKLAVOVÁ, L. aj. Zařízení pro podporu mikrobiálních společenstev za použití magnetického a/nebo elektromagnetického pole [užitný vzor] Zapsán 20151102 pod číslem 28763
 • POSPÍŠILOVÁ, D., SCHREIBEROVÁ, O., JIRKŮ, V. a LEDERER, T. Effects of Magnetic Field on Phenol Biodegradation and Cell Physiochemical Properties of Rhodococcus erythropolis.Bioremediation Journal 1. vyd. US, Philadelphia: Taylor & Francis, 2015, roč. 19, č. 3. S. 201 – 206. ISSN 1088-9868. DOI: https://doi.org/10.1080/10889868.2015.1029114
 • DOSTÁLKOVÁ, J. aj. Physicochemical aspects of Trichosporon cutaneum CCY 30-5-10 adhesion and biofilm formation potential on cellophane.Chemical Papers 1. vyd. Slovenská republika, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2015, roč. 69, č. 3. S. 425 – 432. ISSN 0366-6352. DOI: https://doi.org/10.1515/chempap-2015-0046
 • JIŘÍČEK, T. a LEDERER, T. Recovery of salts from ion-exchange regeneration streams by a coupled nanofiltration–membrane distillation process.Water Science & Technology 1. vyd., 2015, roč. 72, č. 2. S. 252 – 259. ISSN 0273-1223. DOI: https://doi.org/10.2166/wst.2015.215
 • LEDERER, T., KOLČAVOVÁ, B., SANETRNÍK, F. a KŘIKLAVOVÁ, L. Nosič biomasy pro bioreaktor [patent] Udělen 20151230 pod číslem 305698
 • LEDERER, T. a KŘIKLAVOVÁ, L. Obrazová analýza mikroskopických snímků nativních vzorků z odsiřovacího biofiltru [souhrnná výzkumná zpráva].
 • PLUHAŘ, T., NOSEK, J. a MIKEŠ, M. Přístroj pro měření hladiny podzemní vody a přenos dat při havarijních stavech [funkční vzorek]. 2015.
 • NOSEK, J., ČERNÍK, M., PLUHAŘ, T. a JIŘÍČKOVÁ, L. Testování a dodání reaktivní směsi nulmocných železných částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HAVLÍČEK, K., KOŠŤÁKOVÁ, E., GRÉGR, J. a KEJZLAR, P. Nanofibers with Magnetic Properties.Nanocon 2015 Conference proceedings 1. vyd. Ostrava: Tanger, 2015. S. 302 – 308. ISBN 9788087294635.
 • KAKOSOVÁ, E. aj. Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody.Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015. S. 11 – 15. ISBN 978-80-86832-87-6.
 • ANTOŠ, V., KAKOSOVÁ, E., JIŘÍČKOVÁ, L. a NOSEK, J. Proces kontinuálního měření reduktivní dehalogeance chlorovaných ethenů a methanů pomocí nZVI.Sanační technologie XVIII., Uherské Hradiště, 2015 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., 2015. S. 116 – 119. ISBN 978-80-86832-85-2.
 • WACLAWEK, S. aj. Use of Various Zero Valent Irons for Degradation of Chlorinated Ethenes And Ethanes.Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd. OPOLE, POLAND: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, OPOLE UNIV, 2015, roč. 22, č. 4. S. 577 – 587. ISSN 1898-6196. DOI: https://doi.org/10.1515/eces-2015-0034
 • NOSEK, J. aj. Komplexní metodika laboratorních testů za účelem studia podpory redukčních a oxidačních činidel pomocí elektrického pole [ověřená technologie]. 2015.
 • PEŠKOVÁ, K. aj. Oxidic Shield And Its Influence on the Reactivity And Migration of Air-stable Iron Nanoparticles.NANOCON 2015 - International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015. S. 183 – 188. ISBN 978-80-87294-63-5.
 • NOSEK, J., MASOPUSTOVÁ, Z. a PEŠKOVÁ, K. Comparison of Migration and Reactive Properties of New Types of Iron Nanoparticles.NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2015. S. 214 – 218. ISBN 978-80-87294-53-6.
 • PEŠKOVÁ, K., MIYAJIMA, K. a BRAUN, J. Studium migrace nanoželeza v homogenním uměle vytvořeném kolektoru ve 3-d uspořádání.Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII, 14. – 15. 10. 2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o, 2015, 2015. S. 85 – 90. ISBN 978-80-86832-87-6, ISSN 1805-0182.
 • PEŠKOVÁ, K., NOSEK, J., ČERNÍK, M. a RIBAS, D. Methodology of Laboratory Tests for the Description And Comparison of the Reactive And Migration Properties of New Types of Iron Nanoparticles [ostatní výsledek].
 • PEŠKOVÁ, K. aj. Study of the Reactive And Migration Properties of New Type of Iron Nanoparticles Before And After Activation And Its Additional Surface Modification [ostatní výsledek].
 • VENKATARAMAN, M. aj. Thermal Properties of Electrospun Nanofibers Embedded with Aerogel.Recent Developments in Fibrous Material Science 1. vyd. Liberec: OPS, 2015. S. 119 – 133. ISBN 978-80-87269-45-9.
 • NAEEM, M. S. aj. Application of Activated Carbon Web for Efficient Removal of Methylene Blue.Workshop for Ph.D Students of Faculty of Textile Engineering and Faculty of Mechanical Engineering TUL 1. vyd. Liberec: Technical University in Liberec, 2015. S. 43 – 48. ISBN 978-80-7494-229-7.
 • WIENER, J., MAREK, J. a WANG, Y. Comparison on Filtration Properties of Polyamide Fiber mats with Different Areal Density.Workshop for Ph.D Students of Faculty of Textile Engineering and Faculty of Mechanical Engineering TUL 1. vyd. Liberec: Technical University in Liberec, 2015. S. 188 – 192. ISBN 978-80-7494-229-7.
 • MAREK, J., ŠIMUNKOVÁ, M. a PARSCHOVÁ, H. Clogging of the electrodeionization chamber.Desalination and Water Treatment 1. vyd. USA: TAYLOR & FRANCIS INC, 2015, roč. 56, č. 12. S. 3259 – 3263. ISSN 1944-3994. DOI: https://doi.org/10.1080/19443994.2014.980973
 • MAREK, J. aj. Influence of water content on properties of a heterogeneous bipolar membrane.Applications of Mathematics 1. vyd. USA: TAYLOR & FRANCIS INC, 2015, roč. 56, č. 12. S. 3269 – 3272. ISSN 1944-3994. DOI: https://doi.org/10.1080/19443994.2014.981412
 • KŘIKLAVOVÁ, L. Zpracování databáze a popis matematického modelu [ostatní výsledek].
 • VOLESKÝ, L. aj. Impact of natural nanoadditives sio2 and tio2 on the quality of machining process fluids and bactericidal properties.NanoCon 2015, 7th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2015. S. 331 – 336. ISBN 978-80-87294-63-5.
 • BAKALOVA, T., LOUDA, P., KŘIKLAVOVÁ, L. a VOLESKÝ, L. Impact of natural nanoadditives on the tribological and chemical properties of process fluids.Oxidation Communications 1. vyd. Sofia: SciBulCom Ltd., 2015, roč. 38, č. 4A. S. 2135 – 2146. ISSN 0209-4541.
 • BAKALOVA, T. aj. Nanoadditives SiO2 and TiO2 in Process Fluids.Manufacturing technology 1. vyd. Ústí n. L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2015, roč. 15, č. 4. S. 502 – 508. ISSN 1213-2489.
 • NĚMEČEK, J. aj. Combined abiotic and biotic in-situ reduction of hexavalent chromium in groundwater using nZVI and whey: A remedial pilot test.Journal of Hazardous Materials 1. vyd. AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, roč. 300, č. 300. S. 670 – 679. ISSN 0304-3894. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2015.07.056

2014

 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J. a DLASK, O. New Approach in Membrane Surface Modification by Nanosilver.Workshop of student´s presentations 2014 – Membranes and membrane processes 1. vyd. Česká Lípa: Česká membránová platforma, 2014. S. 1 – 10. ISBN 978-80-904517-2-8, ISSN 2336-4831.
 • DVOŘÁK, L. aj. Nosič biomasy – „střapcové“ uspořádání [funkční vzorek]. 2014.
 • DVOŘÁK, L. aj. Nosič biomasy – cylindrické uspořádání [funkční vzorek]. 2014.
 • DVOŘÁK, L. aj. Nosič biomasy – lineárně-svazkové uspořádání [funkční vzorek]. 2014.
 • DVOŘÁK, L. aj. Nosič biomasy – planární uspořádání [funkční vzorek]. 2014.
 • GÓMEZ, M. aj. Ragging in Mbr: Effects of Operational Conditions, Chemical Cleaning and Pre-treatment Improvements.Separation Science and Technology 49. vyd. Philadelphia: Taylor & Francis Ltd, 2014, roč. 49, č. 14. S. 2115 – 2123. ISSN 0149-6395. DOI: https://doi.org/10.1080/01496395.2014.927489
 • DVOŘÁK, L. aj. Removal of Aniline, Cyanides and Diphenylguanidine from Industrial Wastewater Using a Full-scale Moving Bed Biofilm Reactor.Process Biochemistry 49. vyd. Oxford: Elsevier, 2014, roč. 49, č. 1. S. 102 – 109. ISSN 1359-5113. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2013.10.011
 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J. a DLASK, O. Filtration Performance of New Antimicrobial Ultrafiltration Membranes [ostatní výsledek].
 • DLASK, O., DOLINA, J. a DVOŘÁK, L. Nový přístup v povrchové modifikaci membrán s využitím nanostříbra [ostatní výsledek].
 • DVOŘÁK, L. a LEDERER, T. Analýza kinetiky denitrifikace v závislosti na typu externího substrátu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KŘIKLAVOVÁ, L. aj. Effects of Electromagnetic Fields on Bacteria Rhodococcus Erythropolis.Industrial, medical and environmental applications of microorganisms: current status and trends 1. vyd. Netherlands: Wageningen Academic Publishers, 2014. S. 425 – 429. ISBN 978-90-8686-243-6.
 • ŠKODOVÁ, P., KŘIKLAVOVÁ, L., LEDERER, T. a BAKALOVA, T. Hodnocení toxicity vybraných nanočástic na biologické činitele.Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII, Praha, 15. - 16. 10. 2014 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o, 2014. S. 63 – 68. ISBN 978-80-86832-82-1.
 • DOLINOVÁ, I., CZINNEROVÁ, M., ŠEVCŮ, A. a LEDERER, T. Nanofibre Biomass Carriers as a Valuable Tool for Analysis of Microbial Community At Polluted Locality.Biotech 2014 & 6th Czech - Swiss Symposium with Exhibition 1. vyd. Institute of Chemical Technology, 2014. S. 212 – 213. ISBN 978-80-7080-887-0.
 • GAŇA, P. aj. Sledování projevů in situ remediační technologie biologické dehalogenace.ekomonitor.cz 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o, 2014. S. 128 – 131. ISBN 978-80-86832-81-4.
 • LEDERER, T., KŘIKLAVOVÁ, L., SANETRNÍK, F. a KOLČAVOVÁ, B. Nosič biomasy pro bioreaktor [užitný vzor] Zapsán 20141006 pod číslem 27401
 • DOLINA, J., LEDERER, T. a JIŘÍČEK, T. Biocide Modification of Ultrafiltration Membranes Using Nanofiber Structures.Desalination and Water Treatment 1. vyd. Taylor & Francis Online, 2014, roč. 2014, č. 1. S. 1 – 7. ISSN 1944-3986.
 • KŘIKLAVOVÁ, L. aj. Effects of a Static Magnetic Field on Phenol Degradation Effectiveness and Rhodococcus Erythropolis Growth and Respiration in a Fed-batch Reactor.Bioresource Technology 1. vyd. Netherlands: ELSEVIER SCI LTD, 2014, roč. 167, č. 9. S. 510 – 513. ISSN 0960-8524. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.06.060
 • KŘIKLAVOVÁ, L. a LEDERER, T. Vývoj nanovlákenného nosiče pro hybridní bioreaktory s imobilizovanou biomasou a využití obrazové analýzy pro hodnocení biofilmových struktur.Bulletin Československé společnosti mikrobiologické 1. vyd. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2014, roč. 55, č. 1. S. 31 – 42. ISSN 0009-0646.
 • DOLINA, J., LEDERER, T. a JIŘÍČEK, T. Antimikrobiální modifikace ultrafiltrační membrány s využitím nanovláken [ostatní výsledek].
 • DOLINA, J., LEDERER, T. a JIŘÍČEK, T. Biocide Modification of Ultrafiltration Membranes by Using Nanofiber Structures [ostatní výsledek].
 • KŘIKLAVOVÁ, L. aj. Nanotextiles as Biomass Carriers in Biological Wastewater Treatment [ostatní výsledek].
 • LEDERER, T. a KŘIKLAVOVÁ, L. Studium biologické rozložitelnosti a ekotoxicity čistících a odmašťovacích preparátů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LEDERER, T. a DOLINOVÁ, I. Vývoj a pilotní ověření „Long-term samplerů“ pro genomovou analýzu autochtonních populací v saturované zóně [souhrnná výzkumná zpráva].
 • PLUHAŘ, T., HERNYCH, M. a HOKR, M. Konstrukce pro měření malých posunů ve třech osách [užitný vzor] Zapsán 20140407 pod číslem 26727
 • KŘIKLAVOVÁ, L., PLUHAŘ, T., SANETRNÍK, F. a LEDERER, T. Funkční vzorek nanovlákenného nosiče biomasy pro čištění odpadních vod [funkční vzorek]. 2014.
 • NOSEK, J., NECHANICKY, P., JIŘÍČKOVÁ, L. a ŠURÁŇOVÁ, R. Porovnání migračních vlastností nových typů železných nanočástic.ekomonitor.cz 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o, 2014. S. 141 – 143. ISBN 978-80-86832-81-4.
 • ČERNÍK, M. aj. Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymerní pryskyřice [užitný vzor] Zapsán 20140227 pod číslem 26526
 • NOSEK, J. a JIŘÍČKOVÁ, L. Laboratorní ověření kombinované sanační metody nZVI-laktát [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOSEK, J. a JIŘÍČKOVÁ, L. Laboratorní ověření účinnosti podpory reaktivity železných částic na podzemní vodě z lokality Písečná [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOSEK, J. aj. Laboratorní testy různých metod sanace pro lokalitu TESLA Jablonné [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOSEK, J. a JIŘÍČKOVÁ, L. Provedení technických prací - podpoření injektovaného nZVI pomocí ss proudu v souvislosti s použitím patentu 304152. Monitoring vybraných parametrů a vyhodnocení [souhrnná výzkumná zpráva].
 • MACHÁČKOVÁ, J., JIŘÍČKOVÁ, L., NOSEK, J. a HRABÁK, P. Výzkum biotechnologie k odstranění chlorbenzenů a izomerů hexachlorcyklohexanu v důlní vodě [souhrnná výzkumná zpráva].
 • PEŠKOVÁ, K. Pozorování transportních vlastností nanoželeza na základě 2D-experimentu.Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII, Praha, 15. - 16. 10. 2014 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o, 2014, 2014. S. 58 – 62. ISBN 978-80-86832-82-1.
 • NOSEK, J. aj. Nové postupy a techniky odstraňování ropných látek z podzemní vody.ekomonitor.cz 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o, 2014. S. 211 – 213. ISBN 978-80-86832-81-4.
 • NEDĚLA, D. aj. Influence of Water Content on Properties of a Heterogeneous Bipolar.Desalination and Water Treatment 1. vyd. London: Taylor and Francis, 2014, roč. 2014, č. 1. S. 1 – 4. ISSN 1944-3986.
 • BAKALOVA, T., LOUDA, P., VOLESKÝ, L. a KŘIKLAVOVÁ, L. The Impact of Natural Nanoaditiv on the Tribological and Chemical Properties of Process Fluids.8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY 30th October - 1st November 2014 SINAIA, ROMANIA 1. vyd. Ploiesti: Ploiesti Publishing Hause, 2014. S. 143 – 148. ISBN 978-973-719-570-8.
 • KŘIKLAVOVÁ, L. a LEDERER, T. Analýza obrazu nárůstů bakteriálního biofilmu na nanovlákenných strukturách [ostatní výsledek].
 • KŘIKLAVOVÁ, L., NOVÁK, L. a LEDERER, T. Charakterizace parametrů obrazové analýzy kalů a přípravy matematického modelu [ostatní výsledek].
 • NOSEK, J. Master´s Double Degree Programme in Mechatronics Realized by Tu Liberec and Ru/ua Universities.International Scientific and Practical Conference IAM 2014 1. vyd. St. Petersburg: SPBGETU "LETI", St. Petersburg, 2014. S. 97 – 100. ISBN 978-5-7629-1506-9.

2013

 • KŘIKLAVOVÁ, L. aj. Evaluation of Nanofiber Stability And Toxicity in Biological Wastewater Treatment.NANOCON 2013, 5th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER, Ltd., 2013. S. 675 – 680. ISBN 978-80-87294-47-5.
 • DOSTÁLKOVÁ, J. aj. Cell Surface Determinants Important for Biofilm-based Solid Substrate Degradation.Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology 1. vyd. Scientific Research Publishing Inc, 2013, roč. 4, č. 4. S. 1 – 9. ISSN 2158-7027.
 • NOSEK, J., BURIANOVÁ, L. a POQUE, J. About cooperation between Paul Sabatier Univcrsity Toulouse, National Polytechnic Institute Toulouse and Technical University of Liberec.roc. 2013 IEEE ECMSM 2013 1. vyd. Toulouse: neuveden, 2013. S. 1 – 4. ISBN 978-1-4673-6297-9. DOI: https://doi.org/10.1109/ECMSM.2013.6648961
 • ČERNÍK, M., LACINOVÁ, L., HRABAL, J. a ČERNÍKOVÁ, M. In-situ Combination of Bio and Abio Remediation of Chlorinated Ethenes.Ecological Chemistry and Engineering S 3. vyd. Opole: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2013, roč. 20, č. 3. S. 463 – 473. ISSN 1898-6196.

2012

 • PARMA, P., LACINOVÁ, L., DYKOVÁ, Z. a SODOMKOVÁ, M. Metodika testování materiálů na bázi nanoželeza pro účely odstraňování Cr6+ z podzemních vod.Sanační technologie XV 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., 2012. S. 143. ISBN 978-80-86832-66-1.
 • PARMA, P., LACINOVÁ, L., DYKOVÁ, Z. a ČERNÍK, M. Zkušenosti s redukcí Cr6+ nanoželezem a testování nových typů nanoželez.Znečistené územia 2012 1. vyd. Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., 2012. S. 73 – 76. ISBN 9788096995882.

2011

 • PUSTKA, M., NOSEK, J. a BURIANOVÁ, L. Coupled Extensional Vibrations of Longitudinally Polarized Piezoceramic Strips.IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control 1. vyd. IEEE, 2011, roč. 58, č. 10. S. 2139 – 2145. ISSN 0885-3010. DOI: https://doi.org/10.1109/TUFFC.2011.2063
 • LACINOVÁ, L., SODOMKOVÁ, M. a FILIP, J. Studium vlivu velikosti mikroskopického železa na jeho reaktivitu s chlorovanými eteny [ostatní výsledek].
 • KLÍMKOVÁ, ?.. T. aj. Zero-valent iron nanoparticles in treatment of acid mine water from in situ uranium leaching.Environmental Science and Pollution Research 0. vyd. Pergamon Press Ltd., 2011, roč. 82, č. 8. S. 1178 – 1184. ISSN 0045-6535.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Innogy
  Innogy