Přihlásit

Publikace

2018

 • DOLINA, J., GONČUKOVÁ, Z., BOBÁK, M. a DVOŘÁK, L. Modification of a hollow-fibre polyethersulfone membrane using silver nanoparticles formed in situ for biofouling prevention RSC Advances 1. vyd. Cambridge: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2018, roč. 8, č. 26. S. 14552 – 14560. ISSN: 2046-2069. DOI: https://doi.org/10.1039/c8ra02026d
 • DOLINA, J., DVOŘÁK, L., LEDERER, T. a SOUKUPOVA, J. Technologie aplikace biostaticky modifikovaných membrán pro omezení biofoulingu při čištění odpadních vod [ověřená technologie]. 2018.
 • NECHANICKÁ, M., DVOŘÁK, L. a DOLINOVÁ, I. Use of nanofiber carriers for monitoring of microbial biomass Topical Issues of Rational Use of Natural Resource 1. vyd. CRC Press/Balkema, 2018 S. 361 – 370. ISBN: 978-0-429-67498-3.
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I., VLKOVÁ, D. a DVOŘÁK, L. Využití nanovlákenných nosičů pro monitoring biomasy na kontaminované lokalitě Vodní hospodářství 0. vyd., 2018, roč. 68, č. 6. S. 11 – 15. ISSN: 1211-0760.
 • LEDERER, T. a KVAPILOVÁ, ?. T. Biodegradační přípravek pro anaerobní biodegradaci BTEX v horninovém prostředí [užitný vzor] Zapsán 20180515 pod číslem 31779
 • COUFALOVÁ, A. aj. Influence of the surface properties of ticn thin layers on colonization by bacterial cells NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2018 S. 633 – 638. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • SVOBODOVÁ, L. a LEDERER, T. Nanofibers as a Holder for Bacterial Biomass in Water Treatment Plants Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2017 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2018 S. 129 – 135. ISBN: 978-80-7494-393-5.
 • SVOBODOVÁ, L., LEDERER, T. a ŠUBRTOVÁ, P. Response to shock loads of engineered nanoparticles (TiO2, SiO2 OR ZrO2) on activated sludge microbial communities NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2018 S. 404 – 409. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • ŠUBRTOVÁ, P., SVOBODOVÁ, L. a LEDERER, T. Use of respirometry in biodegradability testing of petroleum hydrocarbons Topical Issues of Rational Use of Natural Resources 1. vyd. CRC Press/Balkema, 2018 S. 387 – 396. ISBN: 978-0-429-39806-3.
 • ČERNÍK, M. aj. Způsob kolonizace nosiče obsahujícího vrstvu polyamidových nanovláken populací bakterií kmene Rhodococcus erythropolis [patent] Udělen 20180613 pod číslem 307392
 • SWAR, S. aj. Effective poly(ethylene glycol) methyl ether grafting technique onto Nylon 6 surface to achieve resistance against pathogenic bacteria Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa Journal of Materials Science 1. vyd. Kluwer Academic Publishers, 2018, roč. 53, č. 20. S. 14104 – 14120. ISSN: 0022-2461. DOI: https://doi.org/10.1007/s10853-018-2636-2
 • STUCHLÍK, M. aj. Materiál pro výplň mezikruží mezi stěnou geotermálního vrtu a potrubím geotermální sondy, a vodná suspenze tohoto materiálu [užitný vzor] Zapsán 20180522 pod číslem 31795
 • NĚMEČEK, J. aj. Thermally enhanced in situ bioremediation of groundwater contaminated with chlorinated solvents – A field test Science of the Total Environment 1. vyd. Holandsko: Elsevier BV, 2018, roč. 622-623, č. 2018. S. 743 – 755. ISSN: 0048-9697. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.047
 • SILVESTRI, D. aj. A comparative study of gold nanoparticles synthesized with a 'green' approach NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., 2018 S. 416 – 421. ISBN: 9788087294819.
 • SILVESTRI, D. aj. A new method for assessment of the sludge disintegration degree with the use of differential centrifugal sedimentation. Environmental Technology (United Kingdom) 0. vyd. Informa UK Limited, 2018, roč. 24, č. May. S. 1 – 8. ISSN: 0959-3330. DOI: https://doi.org/10.1080/09593330.2018.1477839
 • WACLAWEK, S. aj. Green synthesis of gold nanoparticles using Artemisia dracunculus extract: control of the shape and size by varying synthesis conditions Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Heidelberg: Springer Nature, 2018, roč. 25, č. 24. S. 24210 – 24219. ISSN: 0944-1344. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-018-2510-4
 • NOSEK, J. aj. Vodná suspenze pro in-situ sanaci horninového prostředí kontaminovaného chemickými sloučeninami [užitný vzor] Zapsán 20181113 pod číslem 32309
 • VENKATARAMAN, M. aj. Electrospun nanofibrous membranes embedded with aerogel for advanced thermal and transport properties Polymers for Advanced Technologies 1. vyd. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2018, roč. 29, č. 10. S. 2583 – 2592. ISSN: 1042-7147. DOI: https://doi.org/10.1002/pat.4369
 • MILITKÝ, J. aj. Layered Nanostructures Containing PCM ICCE NANO 1. vyd. France: ICCE NANO, 2018 S. 1 – 2.
 • VENKATARAMAN, M. aj. Optimization of microporous hydrophobic membranes by electrospraying NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Brno, Czech Republic: Tanger, 2018 S. 877 – 885. ISBN: 978-808729481-9.
 • ZHMUD, V., DIMITROV, L. a NOSEK, J. Adaptive Automatic Control Systems 1. vyd. Novosibirsk: KANT UDC 3-86.53-05, 2018
 • ZHMUD, V., FRANTSUZOVA, G., DIMITROV, L. a NOSEK, J. EU-PC Double Degree Master Program in Automation and Mechatronics Automatics and Software Enginery 1. vyd. Novosibirsk: Novosibirsk Institute of Software Systems, 2018, roč. 26, č. 4. S. 45 – 49. ISSN: 2619-0028.
 • ZHMUD, V., FRANTSUZOVA, G., DIMITROV, L. a NOSEK, J. Experience of international collaboration in preparation of masters in "Mechatronics" with call for funds from Tempus and Erasmus programs Journal of Physics: Conference Series 1. vyd. Moscow, Washington: IOP Publishing, 2018 S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 1742-6588. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1015/3/032190
 • ZHMUD, V., DIMITROV, L. a NOSEK, J. Fractional Power PID-regulators nad non-analytical methods for calculating PID-regulators 1. vyd. Novosibirsk: KANT, UDK 621.375.087.9 681.515/516 (075.8), 2018
 • ZHMUD, V., DIMITROV, L. a NOSEK, J. Numerical optimization of automatic control system in software VisSim: New structures and methods 1. vyd. Moskva: Lambert Academic Publishing, 2018 ISBN: 978-613-9-83910-0.
 • NĚMEČEK, J., LACINOVÁ, L. a KOZUBEK, P. Sanační technologie Biofer-rem pro biogeochemickou transformaci chlorovaných ethenů v podzemní vodě [ověřená technologie]. 2018.

2017

 • LHOTSKÝ, O. aj. Assessment of biodegradation potential at a site contaminated by a mixture of BTEX, chlorinated pollutants and pharmaceuticals using passive sampling methods – Case study Science of The Total Environment 1. vyd. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 607, č. DEC 31. S. 1451 – 1465. ISSN: 0048-9697. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.193
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I. a DVOŘÁK, L. Biodiverzita půdních vzorků hodnocená prostřednictvím Next Generation Sequencing analýzy [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I., VLKOVÁ, D. a DVOŘÁK, L. Development of Nanofiber Carriers for Monitoring of Biomass at a Contaminated Site 0. vyd., 2017
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I., DVOŘÁK, L. a VLKOVÁ, D. Development of nanofiber carriers for monitoring of biomass at a contaminated site 0. vyd., 2017
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Flokulační testy s polymerními organickými flokulanty a navazující filtrační testy [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. aj. Konstrukce technického celku biofiltru s biofiltračními nosiči [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. a LEDERER, T. Laboratorní modelové zařízení pokročilých redoxních procesů [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Membránový modul obsahující membrány ve formě dutých vláken z polyethersulfonu povrchově obohacených o nanočástice stříbra [užitný vzor] Zapsán 20170502 pod číslem 30614
 • DVOŘÁK, L. aj. Nanofiber biomass carriers as effective tool for environmental monitoring and technical applications 0. vyd., 2017
 • DVOŘÁK, L. a LEDERER, T. Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu - část I [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. a LEDERER, T. Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu - část II [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. aj. Nosič mikrobiální biomasy pro biotechnologickou a environmentální praxi [užitný vzor] Zapsán 20171204 pod číslem 31266
 • SVOJITKA, J. aj. Performance of an anaerobic membrane bioreactor for pharmaceutical wastewater treatment Bioresource Technology 1. vyd. Oxford: ELSEVIER SCI LTD, 2017, roč. 229, č. Apr 2017. S. 180 – 189. ISSN: 0960-8524. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.01.022
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Polymerní matrice pro přípravu membrány a membrána vytvořená z polymerní matrice [patent] Udělen 20170707 pod číslem 306870
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Studie hodnotící potenciál pro recyklaci vody a živin z vybraných zdrojů odpadních vod [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JIŘÍČEK, T., KOMÁREK, M., CHALOUPEK, J. a LEDERER, T. Maximising flux in direct contact membrane distillation using nanofibre membranes Desalination and Water Treatment 1. vyd. Desalination Publications, 2017 S. 249 – 255. ISSN: 1944-3994. DOI: https://doi.org/10.5004/dwt.2017.20761
 • NEŠETŘIL, K., NOSEK, J. a LEDERER, T. Model transportu nanočástic nulmocného železa Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.–7. 9. 2017 1. vyd. Brno: PřF MU, ČAH a ČAIG, 2017 S. 173 – 174. ISBN: 978-80-903635-5-7.
 • JIŘÍČEK, T., KOMÁREK, M. a LEDERER, T. Polyurethane Nanofiber Membranes for Waste Water Treatment by Membrane Distillation Journal of Nanomaterials 0. vyd., 2017 S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1687-9511. DOI: https://doi.org/10.1155/2017/7143035
 • NĚMEČEK, J. aj. Stratification of chlorinated ethenes natural attenuation in an alluvial aquifer assessed by hydrochemical and biomolecular tools Chemosphere 0. vyd. Elsevier, 2017, roč. 184, č. October 2017. S. 1157 – 1167. ISSN: 0045-6535. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.06.100
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a CÁDROVÁ, L. Instalace systému elektrické podpory Fe částic pro pilotní sanace na lokalitách Serpol a Zurzach [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NĚMEČEK, J., KNYTL, V., NAJMANOVÁ, P. a PLUHAŘ, T. Tepelně podporovaná anaerobní bioremediace 0. vyd., 2017
 • NĚMEČEK, J., KNYTL, V. a PLUHAŘ, T. Tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediace chlorovaných kontaminantů [poloprovoz]. 2017.
 • NĚMEČEK, J., KNYTL, V. a PLUHAŘ, T. Vývoj a testování metody tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediace chlorovaných kontaminantů v horninovém prostředí (Thermo-Bio-Rem) [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNÍK, M. aj. Kompozitní Fe materiál pro in-situ sanaci s povrchovou modifikací detergentem MSJ [funkční vzorek]
 • VELLORA THEKKAE PADIL, V. aj. Gum karaya (Sterculia urens) stabilized zero-valent iron nanoparticles: characterization and applications for the removal of chromium and volatile organic pollutants from water RSC Advances 1. vyd. Cambridge, UK: Royal Society of Chemistry, 2017, roč. 7, č. 23. S. 13997 – 14009. ISSN: 2046-2069. DOI: https://doi.org/10.1039/C7RA00464H
 • VENKATARAMAN, M. aj. Aerogel Embedded Electrospun Nanofiber Layers for Thermal Insulation Textile Bioengineering and Informatics Symposium Proceedings 2017 - 10th Textile Bioengineering and Informatics Symposium, TBIS 2017 1. vyd. Beijing, China: Binary information press, 2017 S. 745 – 751. ISSN: 1942-3438.
 • MAREK, J. Ion exchange materials with antimicrobial properties Textile Bioengineering and Informatics Symposium Proceedings 0. vyd. Wuhan, China: TEXTILE BIOENGINEERING & INFORMATICS SOCIETY LTD, 2017 S. 66 – 69. ISSN: 1942-3438.
 • BAHETI, V., NAEEM, M. S., WIENER, J. a MAREK, J. Removal of methylene blue from aqueous media using activated carbon web Journal of The Textile Institute 1. vyd. Taylor and Francis, 2017, roč. 108, č. 5. S. 803 – 811. ISSN: 1754-2340. DOI: https://doi.org/10.1080/00405000.2016.1191745
 • MAREK, J. Shock electrodialysis using nanofibrous membranes Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2017 Conference Proceedings 0. vyd. Liberec: TUL, 2017 S. neuvedeny (3 stranky). ISBN: 978-80-7494-393-5.
 • MAREK, J. Smart thermoinsulation textiles by PCM (phase change materials) embedded nanofibers Aachen-Dresden-Denkendorf Textile Conference 2017 0. vyd. Stuttgart: , 2017S.
 • VENKATARAMAN, M. aj. Thermal Insulation Properties of Electrospun Nanofibrous Layers Journal of Fiber Bioengineering and Informatics 1. vyd. China: Textile Bioengineering and Informatics Society, The Hong Kong Polytechnic University, 2017 S. 187 – 199. ISSN: 1940-8676. DOI: https://doi.org/10.3993/jfbim00276
 • VENKATARAMAN, M. aj. Thermal properties of electrospun nanofibers with aerogel NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 0. vyd. Ostrava: TANGER LTD, 2017 S. 351 – 357. ISBN: 978-80-87294-71-0.
 • LOUDA, P. aj. Assessing the Suitability of Carbon Nanostructures for the Colonization of Bacterial Populations 0. vyd. Białystok: Kalisz : Innovative Eastern Poland Association ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Wydawnictwo Uczelniane, 2017 ISBN: 978-83-64090-95-0.
 • SVOBODOVÁ, L. Metoda matematického a softwarového zpracování obrazu biocenózy aktivovaného kalu 0. vyd., 2017
 • SVOBODOVÁ, L. Software Pro Analýzu Mikroskopického Obrazu Biocenózy Aktivovaného Kalu [software]. Dostupné z: http://matlabtul.cxi.tul.cz/.
 • BAKALOVA, T. aj. The application potential of SiO2, TiO2 or Ag nanoparticles as fillers in machining process fluids Journal of Cleaner Production 1. vyd. Elsevier Ltd, 2017, roč. 142, č. 4. S. 2237 – 2243. ISSN: 0959-6526. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.11.054
 • NOSEK, J. aj. Controlling Systems for Robotics, Mechatronics and Laser Measurements: Concept of the Summer School. Automatics and Software Enginery 1. vyd. Novosibirsk: Novosibirsk Institute of Software Systems, 2017 S. 96 – 109. ISSN: 2312-4997.
 • SIKOROVÁ, I., NOSEK, J. a KOLÁŘ, M. Experimental Investigations and Modelling of a Composite Piezoceramic Disc with Different Modes of Vibrations Proceedings of the 2017 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics, ECMSM 2017 1. vyd., 2017 S. 1 – 6. ISBN: 978-1-5090-5582-1. DOI: https://doi.org/10.1109/ECMSM.2017.7945865
 • NOSEK, J., ZHMUD, V., FRANTSUZOVA, G. a DIMITROV, L. Opyt razvitija partnerstva v podgotovke magistrov po programe „Mechatronika“ s privlecenijem sredstv iz programm Tempus i Erasmus. Automatics and Software Enginery 1. vyd. Novosibirsk: Novosibirsk Institute of Software Systems, 2017 S. 118 – 125. ISSN: 2312-4997.
 • LACINOVÁ, L., NĚMEČEK, J. a KOZUBEK, P. Sanační prostředek Biofer-m pro podporu biogeochemické transformace chlorovaných ethenů v podzemní vodě [funkční vzorek]

2016

 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J., GÓMEZ, M. a ČERNÍN, A. Anaerobic membrane bioreactors—a mini review with emphasis on industrial wastewater treatment: applications, limitations and perspectives Desalination and Water Treatment 1. vyd. Abingdon: Taylor & Francis Ltd, 2016, roč. 57, č. 41. S. 19062 – 19076. ISSN: 1944-3994. DOI: https://doi.org/10.1080/19443994.2015.1100879
 • DOLINOVÁ, I., ŠPÁNEK, R., ŠEVCŮ, A. a DVOŘÁK, L. Aplikace molekulárně-genetických metod pro studium procesů biodegradace chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách Vodní hospodářství 1. vyd., 2016 S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1211-0760.
 • DOLINA, J. aj. Characterisation of morphological, antimicrobial and leaching properties of in situ prepared polyurethane nanofibres doped with silver behenate RSC Advances 1. vyd. CAMBRIDGE: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2016, roč. 6, č. 28. S. 23816 – 23826. ISSN: 2046-2069. DOI: https://doi.org/10.1039/c6ra03614g
 • DOLINA, J., DOLINOVÁ, I., ŠPÁNEK, R. a DVOŘÁK, L. Development of nanofiber biomass carriers for effective sampling: differences in microbial community on carries and groundwater 0. vyd., 2016
 • DOLINOVÁ, I. aj. Dynamics of organohalide-respiring bacteria and their genes following in-situ chemical oxidation of chlorinated ethenes and biostimulation Chemosphere 1. vyd., 2016, roč. 157, č. 8. S. 276 – 285. ISSN: 0045-6535. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.05.030
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Funkčně modifikovaná komerční membrána [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L., DOLINOVÁ, I., ŠEVCŮ, A. a ČERNÍK, M. Influence of Hydrogen Peroxide and Sodium Lactate Application on Dehalogenation Bacteria Responsible for Degradation of Chlorinated Ethenes Proceedings of 3rd World Congress and Expo on Applied Microbiology 6. vyd. Henderson: Conference Series LLC, 2016S. ISSN: 1948-5948. DOI: https://doi.org/10.4172/1948-5948.C1.026
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Návrh a realizace membránového modulu vhodného pro AnMBR [souhrnná výzkumná zpráva].
 • MELOUN, Z., DOLINA, J. a DVOŘÁK, L. Preparation and Comparison of Polymeric Membranes with the Addition of Metal Micro- and Nanopartilces 0. vyd., 2016
 • DLASK, O., DOLINA, J. a DVOŘÁK, L. Preparation and Testing of Membranes Containing Antimicrobial Organic Compounds in a Polymer Matrix 0. vyd., 2016
 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J. a NECHANICKÁ, M. Propagátor pro kolonizaci nosičů v biofiltračních aplikacích [funkční vzorek]
 • DOLINA, J., LEDERER, T. a DVOŘÁK, L. Use of Different Nanoparticles for Preparation of Mixed Matrix Membranes with Antimicrobial Properties 0. vyd., 2016
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Zpráva o vývoji a validaci technologie pro úpravu vody pomocí AnMBR [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Zpráva o vývoji technologie pro zpětné využití živin a vody pomocí AnMBR [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ROSICKÁ, P. aj. Ecotoxicity of Organometal Halide Perovskites Tested on Pseudomonas Putida NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 0. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., 2016 S. 606 – 611. ISBN: 978-80-87294-71-0.
 • JIŘÍČEK, T., PLUHAŘ, T. a LEDERER, T. Experimental Investigation of Membrane Distillation Book of Abstracts PERMEA MELPRO 0. vyd. Praha: Česká membránová platforma, 2016 S. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-80-904517-6-6.
 • JIŘÍČEK, T., LEDERER, T., KOMÁREK, M. a CHALOUPEK, J. Flux Enhancement in Membrane Distillation Using Nanofiber Membranes Journal of Nanomaterials 1. vyd. New York: HINDAWI PUBLISHING CORP, 2016 S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1687-4110. DOI: https://doi.org/10.1155/2016/9327431
 • NOSEK, J., ČERNÍK, M., PLUHAŘ, T. a CÁDROVÁ, L. Dodání reaktivní směsi Fe částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná, včetně systému podpory elektrickým polem – rok 2016 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • CÁDROVÁ, L., ANTOŠ, V. a NOSEK, J. Reaktor pro laboratorní modelování sanace kontaminované vody [užitný vzor] Zapsán 20160322 pod číslem 29308
 • UHLÍK, J. aj. Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymeru [patent] Udělen 20160622 pod číslem 306095
 • PEŠKOVÁ, K. aj. Study of the migration of nanoiron particles in the 2- and 3-D homogeneous artifical aquifer NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 0. vyd. Ostrava: TANGER, spol. s.r.o., 2016 S. 240 – 245. ISBN: 978-808729471-0.
 • VENKATARAMAN, M. aj. Electrospun Nanofibers from PUR and PVDF Embedded with SiO2 Aerogel for Advanced Thermal Properties Proceedings of 8th International Textile, Clothing & Design Conference 1. vyd. Zagreb: University of Zagreb, 2016 S. 218 – 223. ISSN: 1847-7275.
 • NAEEM, M. S. aj. Removal of methylene blue from aqueous solution by using iron impregnated activated carbon web from waste acrylic fibres Advances in fibrous material science 1. vyd. Liberec: O.P.S, 2016 S. 346 – 362. ISBN: 978-80-87269-48-0.
 • VENKATARAMAN, M. aj. Thermal properties of electrospun nanofibers with aerogel NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., 2016 S. 351 – 357. ISBN: 978-80-87294-71-0.
 • KEJZLAR, P. aj. Biocompatibility of surfaces of TiCN thin films Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2016 S. 64 – 68. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.368.64
 • LOUDA, P. aj. The influence of nanoadditives on the tribological properties of process fluids Journal of Physics: Conference Series 1. vyd. Bristol, UK: IOP Publishing Ltd. Bristol BS1 6HG United Kingdom, 2016 S. neuvedeno. ISSN: 1742-6596. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/709/1/012001
 • PETZELT, J. aj. Obituary: Jan Fousek (1930-2016) Ferroelectrics 2016 0. vyd. London: Taylor and Francis Group, 5 Howick Palace, London, SW1P 1WG, UK, 2016, roč. 505, č. 12. S. 1 – 3. ISSN: 1563-5112. DOI: https://doi.org/doi.org/10.1080/00150193.2016.1256670

2015

 • GÓMEZ, M., DOLINA, J. a DVOŘÁK, L. Anaerobní membránové bioreaktory: současný stav v oblasti čištění průmyslových odpadních vod Vodní hospodářství 10. vyd. Čkyně: Vodní hospodářství spol. s r. o, 2015 S. 1 – 6. ISSN: 1211-0760.
 • DOLINA, J. aj. Antimikrobiální modifikace ultrafiltračních membrán s různými prekursory stříbrných nanočástic [ověřená technologie]. 2015.
 • DOLINA, J., DLASK, O., LEDERER, T. a DVOŘÁK, L. Membrane Surface Modification by Nanosilver for Biofouling Restriction NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION 1. vyd. Česká republika: TANGER LTD, 2015 S. 213 – 218. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • DOLINA, J., DLASK, O., LEDERER, T. a DVOŘÁK, L. Mitigation of membrane biofouling through surface modification with different forms of nanosilver Chemical Engineering Journal 1. vyd. Lausanne: Elsevier Science SA, 2015 S. 125 – 133. ISSN: 1385-8947. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.04.008
 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J. a DOLINOVÁ, I. Nosič biomasy – kruhové uspořádání [funkční vzorek]
 • DOLINA, J., ŠOURKOVÁ, H. a DVOŘÁK, L. Preparation and characterization of mixed matrix membranes with antimicrobial nanopartilces addition 0. vyd., 2015
 • MELOUN, Z., DOLINA, J., LEDERER, T. a DVOŘÁK, L. Stability of candle-shaped filters modified by nanosilver 0. vyd., 2015
 • DVOŘÁK, L., LEDERER, T., NOVÁK, L. a JIRKŮ, V. Využití technologie MBBR pro čištění toxických průmyslových odpadních vod Vodní hospodářství 2. vyd. Čkyně: Vodní hospodářství spol. s r. o, 2015 S. 11 – 16. ISSN: 1211-0760.
 • ŠKODOVÁ, P. aj. Comparison of the Influence of Nanoparticles on Escherichia Coli and Pseudomonas Aeruginosa Bacterial Populations NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 S. 707 – 711. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • POSPÍŠILOVÁ, D., SCHREIBEROVÁ, O., JIRKŮ, V. a LEDERER, T. Effects of Magnetic Field on Phenol Biodegradation and Cell Physiochemical Properties of Rhodococcus erythropolis Bioremediation Journal 1. vyd. US, Philadelphia: Taylor & Francis, 2015, roč. 19, č. 3. S. 201 – 206. ISSN: 1088-9868. DOI: https://doi.org/10.1080/10889868.2015.1029114
 • KŘIKLAVOVÁ, L., LEDERER, T., KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. a SANETRNÍK, F. Nanofibers as a Holder for Increasing the Immobilization and Enhancements of Microorganisms Behavior Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2015, Conference Proceedings 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2015 S. 69 – 74. ISBN: 978-80-7494-265-5.
 • KŘIKLAVOVÁ, L. aj. Nanoparticles as Antibacterial Fillers in Machining Process Fluids NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 S. 627 – 632. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • LEDERER, T., KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B., SANETRNÍK, F. a KŘIKLAVOVÁ, L. Nosič biomasy pro bioreaktor [patent] Udělen 20151230 pod číslem 305698
 • LEDERER, T. a SVOBODOVÁ, L. Obrazová analýza mikroskopických snímků nativních vzorků z odsiřovacího biofiltru [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LEDERER, T. a KŘIKLAVOVÁ, L. Operational Experiences with a Nanofibre Biomass Carrier Used for the Treatment of Toxic Industrial Wastewaters NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 S. 335 – 340. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • DOSTÁLKOVÁ, J. aj. Physicochemical aspects of Trichosporon cutaneum CCY 30-5-10 adhesion and biofilm formation potential on cellophane Chemical Papers 1. vyd. Slovenská republika, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2015 S. 425 – 432. ISSN: 0366-6352. DOI: https://doi.org/10.1515/chempap-2015-0046
 • JIŘÍČEK, T. a LEDERER, T. Recovery of salts from ion-exchange regeneration streams by a coupled nanofiltration–membrane distillation process Water Science & Technology 1. vyd., 2015 S. 252 – 259. ISSN: 0273-1223. DOI: https://doi.org/10.2166/wst.2015.215
 • SVOBODA, P. aj. What is the feedback of sewage microorganisms to nanostructures? NanoCon 2015, 7th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2015 S. 542 – 547. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • KŘIKLAVOVÁ, L. aj. Zařízení pro podporu mikrobiálních společenstev za použití magnetického a/nebo elektromagnetického pole [užitný vzor] Zapsán 20151102 pod číslem 28763
 • PLUHAŘ, T., NOSEK, J. a MIKEŠ, M. Přístroj pro měření hladiny podzemní vody a přenos dat při havarijních stavech [funkční vzorek]
 • NOSEK, J., ČERNÍK, M., PLUHAŘ, T. a JIŘÍČKOVÁ, L. Testování a dodání reaktivní směsi nulmocných železných částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HAVLÍČEK, K., KOŠŤÁKOVÁ, E., GRÉGR, J. a KEJZLAR, P. Nanofibers with Magnetic Properties Nanocon 2015 Conference proceedings 1. vyd. Ostrava: Tanger, 2015 S. 302 – 308. ISBN: 9788087294635.
 • NOSEK, J. aj. Komplexní metodika laboratorních testů za účelem studia podpory redukčních a oxidačních činidel pomocí elektrického pole [ověřená technologie]. 2015.
 • KAKOSOVÁ, E. aj. Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015 S. 11 – 15. ISBN: 978-80-86832-87-6.
 • ANTOŠ, V., KAKOSOVÁ, E., JIŘÍČKOVÁ, L. a NOSEK, J. Proces kontinuálního měření reduktivní dehalogeance chlorovaných ethenů a methanů pomocí nZVI Sanační technologie XVIII., Uherské Hradiště, 2015 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., 2015 S. 116 – 119. ISBN: 978-80-86832-85-2.
 • WACLAWEK, S. aj. Use of Various Zero Valent Irons for Degradation of Chlorinated Ethenes And Ethanes Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd. OPOLE, POLAND: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, OPOLE UNIV, 2015 S. 577 – 587. ISSN: 1898-6196. DOI: https://doi.org/10.1515/eces-2015-0034
 • NOSEK, J., MASOPUSTOVÁ, Z. a PEŠKOVÁ, K. Comparison of Migration and Reactive Properties of New Types of Iron Nanoparticles NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2015 S. 214 – 218. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • PEŠKOVÁ, K., NOSEK, J., ČERNÍK, M. a RIBAS, D. Methodology of Laboratory Tests for the Description And Comparison of the Reactive And Migration Properties of New Types of Iron Nanoparticles 0. vyd., 2015
 • PEŠKOVÁ, K. aj. Oxidic Shield And Its Influence on the Reactivity And Migration of Air-stable Iron Nanoparticles NANOCON 2015 - International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015 S. 183 – 188. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • PEŠKOVÁ, K., MIYAJIMA, K. a BRAUN, J. Studium migrace nanoželeza v homogenním uměle vytvořeném kolektoru ve 3-d uspořádání Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII, 14. – 15. 10. 2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o, 2015, 2015 S. 85 – 90. ISBN: 978-80-86832-87-6, ISSN: 1805-0182.
 • PEŠKOVÁ, K. aj. Study of the Reactive And Migration Properties of New Type of Iron Nanoparticles Before And After Activation And Its Additional Surface Modification 0. vyd., 2015
 • NAEEM, M. S. aj. Application of Activated Carbon Web for Efficient Removal of Methylene Blue Workshop for Ph.D Students of Faculty of Textile Engineering and Faculty of Mechanical Engineering TUL 1. vyd. Liberec: Technical University in Liberec, 2015 S. 43 – 48. ISBN: 978-80-7494-229-7.
 • MAREK, J., ŠIMUNKOVÁ, M. a PARSCHOVÁ, H. Clogging of the electrodeionization chamber Desalination and Water Treatment 1. vyd. USA: TAYLOR & FRANCIS INC, 2015, roč. 56, č. 12. S. 3259 – 3263. ISSN: 1944-3994. DOI: https://doi.org/10.1080/19443994.2014.980973
 • WIENER, J., MAREK, J. a WANG, Y. Comparison on Filtration Properties of Polyamide Fiber mats with Different Areal Density Workshop for Ph.D Students of Faculty of Textile Engineering and Faculty of Mechanical Engineering TUL 1. vyd. Liberec: Technical University in Liberec, 2015 S. 188 – 192. ISBN: 978-80-7494-229-7.
 • MAREK, J. aj. Influence of water content on properties of a heterogeneous bipolar membrane Applications of Mathematics 1. vyd. USA: TAYLOR & FRANCIS INC, 2015 S. 3269 – 3272. ISSN: 1944-3994. DOI: https://doi.org/10.1080/19443994.2014.981412
 • VENKATARAMAN, M. aj. Thermal Properties of Electrospun Nanofibers Embedded with Aerogel Recent Developments in Fibrous Material Science 1. vyd. Liberec: OPS, 2015 S. 119 – 133. ISBN: 978-80-87269-45-9.
 • BAKALOVA, T., LOUDA, P., SVOBODOVÁ, L. a VOLESKÝ, L. Impact of natural nanoadditives on the tribological and chemical properties of process fluids Oxidation Communications 1. vyd. Sofia: SciBulCom Ltd., 2015, roč. 38, č. 4A. S. 2135 – 2146. ISSN: 0209-4541.
 • BORŮVKOVÁ, K. aj. Impact of natural nanoadditives sio2 and tio2 on the quality of machining process fluids and bactericidal properties NanoCon 2015, 7th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2015 S. 331 – 336. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • BAKALOVA, T. aj. Nanoadditives SiO2 and TiO2 in Process Fluids Manufacturing technology 1. vyd. Ústí n. L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2015 S. 502 – 508. ISSN: 1213-2489.
 • SVOBODOVÁ, L. Zpracování databáze a popis matematického modelu 0. vyd., 2015
 • NĚMEČEK, J. aj. Combined abiotic and biotic in-situ reduction of hexavalent chromium in groundwater using nZVI and whey: A remedial pilot test Journal of Hazardous Materials 1. vyd. AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, roč. 300, č. 300. S. 670 – 679. ISSN: 0304-3894. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2015.07.056

2014

 • DVOŘÁK, L. a LEDERER, T. Analýza kinetiky denitrifikace v závislosti na typu externího substrátu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J. a DLASK, O. Filtration Performance of New Antimicrobial Ultrafiltration Membranes 1. vyd. Praha: Prague : Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., 2014, 2014 ISBN: 978-80-85009-78-1.
 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J. a DLASK, O. New Approach in Membrane Surface Modification by Nanosilver Workshop of student´s presentations 2014 – Membranes and membrane processes 1. vyd. Česká Lípa: Česká membránová platforma, 2014 S. 1 – 10. ISBN: 978-80-904517-2-8, ISSN: 2336-4831.
 • DVOŘÁK, L. aj. Nosič biomasy – „střapcové“ uspořádání [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. aj. Nosič biomasy – cylindrické uspořádání [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. aj. Nosič biomasy – lineárně-svazkové uspořádání [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. aj. Nosič biomasy – planární uspořádání [funkční vzorek]
 • DLASK, O., DOLINA, J. a DVOŘÁK, L. Nový přístup v povrchové modifikaci membrán s využitím nanostříbra 0. vyd., 2014
 • GÓMEZ, M. aj. Ragging in Mbr: Effects of Operational Conditions, Chemical Cleaning and Pre-treatment Improvements Separation Science and Technology 49. vyd. Philadelphia: Taylor & Francis Ltd, 2014 S. 2115 – 2123. ISSN: 0149-6395. DOI: https://doi.org/10.1080/01496395.2014.927489
 • DVOŘÁK, L. aj. Removal of Aniline, Cyanides and Diphenylguanidine from Industrial Wastewater Using a Full-scale Moving Bed Biofilm Reactor Process Biochemistry 49. vyd. Oxford: Elsevier, 2014 S. 102 – 109. ISSN: 1359-5113. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2013.10.011
 • DOLINA, J., LEDERER, T. a JIŘÍČEK, T. Antimikrobiální modifikace ultrafiltrační membrány s využitím nanovláken 0. vyd., 2014
 • DOLINA, J., LEDERER, T. a JIŘÍČEK, T. Biocide Modification of Ultrafiltration Membranes by Using Nanofiber Structures 1. vyd. Praha: Prague : Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., 2014, 2014 ISBN: 978-80-85009-78-1.
 • DOLINA, J., LEDERER, T. a JIŘÍČEK, T. Biocide Modification of Ultrafiltration Membranes Using Nanofiber Structures Desalination and Water Treatment 1. vyd. Taylor & Francis Online, 2014 S. 1 – 7. ISSN: 1944-3986.
 • KŘIKLAVOVÁ, L. aj. Effects of a Static Magnetic Field on Phenol Degradation Effectiveness and Rhodococcus Erythropolis Growth and Respiration in a Fed-batch Reactor Bioresource Technology 1. vyd. Netherlands: ELSEVIER SCI LTD, 2014 S. 510 – 513. ISSN: 0960-8524. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.06.060
 • KŘIKLAVOVÁ, L. aj. Effects of Electromagnetic Fields on Bacteria Rhodococcus Erythropolis Industrial, medical and environmental applications of microorganisms: current status and trends 1. vyd. Netherlands: Wageningen Academic Publishers, 2014 S. 425 – 429. ISBN: 978-90-8686-243-6.
 • ŠKODOVÁ, P., KŘIKLAVOVÁ, L., LEDERER, T. a BAKALOVA, T. Hodnocení toxicity vybraných nanočástic na biologické činitele Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII, Praha, 15. - 16. 10. 2014 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o, 2014 S. 63 – 68. ISBN: 978-80-86832-82-1.
 • DOLINOVÁ, I., CZINNEROVÁ, M., ŠEVCŮ, A. a LEDERER, T. Nanofibre Biomass Carriers as a Valuable Tool for Analysis of Microbial Community At Polluted Locality Biotech 2014 & 6th Czech - Swiss Symposium with Exhibition 1. vyd. Institute of Chemical Technology, 2014 S. 212 – 213. ISBN: 978-80-7080-887-0.
 • KŘIKLAVOVÁ, L. aj. Nanotextiles as Biomass Carriers in Biological Wastewater Treatment 0. vyd., 2014
 • LEDERER, T., KŘIKLAVOVÁ, L., SANETRNÍK, F. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Nosič biomasy pro bioreaktor [užitný vzor] Zapsán 20141006 pod číslem 27401
 • GAŇA, P. aj. Sledování projevů in situ remediační technologie biologické dehalogenace ekomonitor.cz 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o, 2014 S. 128 – 131. ISBN: 978-80-86832-81-4.
 • LEDERER, T. a KŘIKLAVOVÁ, L. Studium biologické rozložitelnosti a ekotoxicity čistících a odmašťovacích preparátů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LEDERER, T. a DOLINOVÁ, I. Vývoj a pilotní ověření „Long-term samplerů“ pro genomovou analýzu autochtonních populací v saturované zóně [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KŘIKLAVOVÁ, L. a LEDERER, T. Vývoj nanovlákenného nosiče pro hybridní bioreaktory s imobilizovanou biomasou a využití obrazové analýzy pro hodnocení biofilmových struktur Bulletin Československé společnosti mikrobiologické 1. vyd. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2014 S. 31 – 42. ISSN: 0009-0646.
 • KŘIKLAVOVÁ, L., PLUHAŘ, T., SANETRNÍK, F. a LEDERER, T. Funkční vzorek nanovlákenného nosiče biomasy pro čištění odpadních vod [funkční vzorek]
 • PLUHAŘ, T., HERNYCH, M. a HOKR, M. Konstrukce pro měření malých posunů ve třech osách [užitný vzor] Zapsán 20140407 pod číslem 26727
 • NOSEK, J. a JIŘÍČKOVÁ, L. Laboratorní ověření kombinované sanační metody nZVI-laktát [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOSEK, J. a JIŘÍČKOVÁ, L. Laboratorní ověření účinnosti podpory reaktivity železných částic na podzemní vodě z lokality Písečná [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOSEK, J. aj. Laboratorní testy různých metod sanace pro lokalitu TESLA Jablonné [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOSEK, J., NECHANICKY, P., JIŘÍČKOVÁ, L. a ŠURÁŇOVÁ, R. Porovnání migračních vlastností nových typů železných nanočástic ekomonitor.cz 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o, 2014 S. 141 – 143. ISBN: 978-80-86832-81-4.
 • NOSEK, J. a JIŘÍČKOVÁ, L. Provedení technických prací - podpoření injektovaného nZVI pomocí ss proudu v souvislosti s použitím patentu 304152. Monitoring vybraných parametrů a vyhodnocení [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNÍK, M. aj. Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymerní pryskyřice [užitný vzor] Zapsán 20140227 pod číslem 26526
 • MACHÁČKOVÁ, J., JIŘÍČKOVÁ, L., NOSEK, J. a HRABÁK, P. Výzkum biotechnologie k odstranění chlorbenzenů a izomerů hexachlorcyklohexanu v důlní vodě [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOSEK, J. aj. Nové postupy a techniky odstraňování ropných látek z podzemní vody ekomonitor.cz 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o, 2014 S. 211 – 213. ISBN: 978-80-86832-81-4.
 • PEŠKOVÁ, K. Pozorování transportních vlastností nanoželeza na základě 2D-experimentu Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII, Praha, 15. - 16. 10. 2014 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o, 2014, 2014 S. 58 – 62. ISBN: 978-80-86832-82-1.
 • NEDĚLA, D. aj. Influence of Water Content on Properties of a Heterogeneous Bipolar Desalination and Water Treatment 1. vyd. London: Taylor and Francis, 2014 S. 1 – 4. ISSN: 1944-3986.
 • KŘIKLAVOVÁ, L. a LEDERER, T. Analýza obrazu nárůstů bakteriálního biofilmu na nanovlákenných strukturách 0. vyd., 2014
 • KŘIKLAVOVÁ, L., NOVÁK, L. a LEDERER, T. Charakterizace parametrů obrazové analýzy kalů a přípravy matematického modelu 0. vyd., 2014
 • BAKALOVA, T., LOUDA, P., VOLESKÝ, L. a KŘIKLAVOVÁ, L. The Impact of Natural Nanoaditiv on the Tribological and Chemical Properties of Process Fluids 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY 30th October - 1st November 2014 SINAIA, ROMANIA 1. vyd. Ploiesti: Ploiesti Publishing Hause, 2014 S. 143 – 148. ISBN: 978-973-719-570-8.
 • NOSEK, J. Master´s Double Degree Programme in Mechatronics Realized by Tu Liberec and Ru/ua Universities International Scientific and Practical Conference IAM 2014 1. vyd. St. Petersburg: SPBGETU "LETI", St. Petersburg, 2014 S. 97 – 100. ISBN: 978-5-7629-1506-9.

2013

 • DOSTÁLKOVÁ, J. aj. Cell Surface Determinants Important for Biofilm-based Solid Substrate Degradation Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology 1. vyd. Scientific Research Publishing Inc, 2013 S. 1 – 9. ISSN: 2158-7027.
 • KŘIKLAVOVÁ, L. aj. Evaluation of Nanofiber Stability And Toxicity in Biological Wastewater Treatment NANOCON 2013, 5th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER, Ltd., 2013 S. 675 – 680. ISBN: 978-80-87294-47-5.
 • NOSEK, J., BURIANOVÁ, L. a POQUE, J. About cooperation between Paul Sabatier Univcrsity Toulouse, National Polytechnic Institute Toulouse and Technical University of Liberec roc. 2013 IEEE ECMSM 2013 1. vyd. Toulouse: neuveden, 2013 S. 1 – 4. ISBN: 978-1-4673-6297-9. DOI: https://doi.org/10.1109/ECMSM.2013.6648961
 • ČERNÍK, M., LACINOVÁ, L., HRABAL, J. a ČERNÍKOVÁ, M. In-situ Combination of Bio and Abio Remediation of Chlorinated Ethenes Ecological Chemistry and Engineering S 3. vyd. Opole: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2013 S. 463 – 473. ISSN: 1898-6196.

2019

 • VENKATARAMAN, M. aj. Preparation and evaluation of thermo-regulating bamboo fabric treated by microencapsulated phase change materials Textile Research Journal 1. vyd. California: Sage publishing, 2019, roč. 1, č. 1. S. 1 – 2. ISSN: 0040-5175. DOI: https://doi.org/10.1177/0040517518813681
 • DOLINA, J., SKALA, M. a KŮS, P. Vyhodnocení aplikace (elektro)membránových procesů pro předčištění vod [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ZHMUD, V. aj. Преимущества и проблемы разработки беспилотных одноколесных балансирующих роботов Automatics and Software Enginery, 2019, No.1 (27) 1. vyd. Novosibirsk: Novosibirsk Institute of Software Systems, 2019 S. 34 – 46. ISSN: 2619-0028.
 • ZHMUD, V., FRANTSUZOVA, G., DIMITROV, L. a NOSEK, J. Formalization of Requirements for Locked-Loop Control Systems for Their Numerical Optimization Recent Research in Control Engineering and Decision Making 1. vyd. Springer Nature Switzerland AG 2019, 2019 S. 353 – 365. ISBN: 978-3-030-12071-9.
 • ZHMUD, V., DIMITROV, L. a NOSEK, J. Numerical Optimization of Regulators for Automatic Control System 1. vyd. Novosibirsk: Publisher of the Novosibirsk State Technical University, 2019 ISBN: 978-5-7782-3802-2.
 • NOSEK, J. Piezoelectric ZnO and PZT thin films and their experimental investigation by laser interferometry

2011

 • PUSTKA, M., NOSEK, J. a BURIANOVÁ, L. Coupled Extensional Vibrations of Longitudinally Polarized Piezoceramic Strips IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control 1. vyd. IEEE, 2011, roč. 58, č. 10. S. 2139 – 2145. ISSN: 0885-3010. DOI: https://doi.org/10.1109/TUFFC.2011.2063
 • LACINOVÁ, L., SODOMKOVÁ, M. a FILIP, J. Studium vlivu velikosti mikroskopického železa na jeho reaktivitu s chlorovanými eteny 0. vyd., 2011
 • KLÍMKOVÁ, ?. T. aj. Zero-valent iron nanoparticles in treatment of acid mine water from in situ uranium leaching Environmental Science and Pollution Research 0. vyd. Pergamon Press Ltd., 2011, roč. 82, č. 8. S. 1178 – 1184. ISSN: 0045-6535.

2012

 • PARMA, P., LACINOVÁ, L., DYKOVÁ, Z. a SODOMKOVÁ, M. Metodika testování materiálů na bázi nanoželeza pro účely odstraňování Cr6+ z podzemních vod Sanační technologie XV 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., 2012S. ISBN: 978-80-86832-66-1.
 • PARMA, P., LACINOVÁ, L., DYKOVÁ, Z. a ČERNÍK, M. Zkušenosti s redukcí Cr6+ nanoželezem a testování nových typů nanoželez Znečistené územia 2012 1. vyd. Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., 2012 S. 73 – 76. ISBN: 9788096995882.
Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy