Přihlásit

Laboratoř keramiky

Odborný garant laboratoře: Dr. Ing. Daniel Šída

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

  • Výzkum a vývoj nanokompozitních materiálů.
  • Výzkum technologií přípravy mikro- a nanočástic a jejich aplikace v tenké vrstvě na povrch substrátů.
  • Komplexní řešení problematiky distribuce částic v zátěrovém  materiálu ve formě pasty, pěny nebo roztoku.

Odborné zaměření laboratoře
Laboratoř karamiky se zabývá aktivitami spojenými s přípravou nanočástic technologií mletí za sucha a za mokra včetně tvorby nanokompozitních materiálů. Cílem je příprava částic s nízkým stupněm aglomerace a s výhodnou distribucí pro další zpracování technologií nanocoating, resp. technologií klasického zátěru.

Nové směry výzkumu

  • Optimalizovaná výroba nanočástic suchou a mokrou technologií mletí.
  • Výroba nanokompozitů na bázi textilií s aplikací vrstev s obsahem nanočástic se zaměřením na
  • zvýšení vodivosti a mechanických parametrů materiálu.
  • Výroba kompozitů s obsahem nanocelulózy a jejich aplikace.

Přístrojové vybavení

  • Nanomlýnek: zařízení na přípravu nanoprášků technikou mletí za sucha, resp. za mokra.
  • Měření distribuce částic: přístroj pro stanovení velikostí a distribuce částic v oblasti nanometrů.
  • Dip coater: zařízení pro aplikace tenkých vrstev (nanocoating).

Nabízíme:

Výzkum v oblasti přípravy nanočástic a jejich aplikace na substráty formou technologie rating, přípravu nanovrstev.

Keramika

Keramika
Vyrobeno v laboratoři nanokompozitních materiálů v rámci výzkumných aktivit oddělení analýzy nanostruktur

Kontakt

Dr. Ing. Daniel Šída. - odborný garant laboratoře - +420 485 353 228, daniel.sida@tul.cz