Přihlásit

O laboratoři

Oddělení technologie životního prostředí je zaměřeno na vývoj, aplikaci a testování různých typů nových (nano) materiálů v různých environmentálních technologiích, aby bylo dosaženo jejich významného zlepšení. Například se zabýváme nanovlákennými nosiči biomasy a nanočásticemi, které se používají pro pokročilé čištění odpadních vod nebo použití nula-valentního nanoželeza pro zintenzivnění bioremediačních procesů. Část našeho výzkumu je rovněž zaměřena na membránové technologie, včetně tvorby a modifikace membrán, aby se zmírnila biologická znečištění a zvýšila se jejich funkčnost (propustnost).

V rámci sanace horninového prostředí se laboratoř zaměřuje na studium aplikací různých sanačních technologií (redukce, oxidace, biologické, fyzikální), jejich kombinace a jejich optimalizované řízení (tj. Metody pro podporu Fe (nanočástic) za použití elektrického proudu)

Výzkum probíhá v úzké spolupráci s průmyslovými podniky, jinými laboratořemi institutu a dalšími zainteresovanými stranami.

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR