Přihlásit

Úvod

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci (CxI TUL) má v organizační struktuře samostatné pracoviště zabývající se rozvojem lidských zdrojů. Referát pro rozvoj lidských zdrojů byl konstituován ve druhé polovině r. 2012. Referát úzce spolupracuje s Personálním oddělením Technické univerzity v Liberci

CxI TUL představuje nejen v Libereckém kraji, ale i v oblasti severních Čech významného zaměstnavatele. Vedení CxI TUL si uvědomuje důležitost a pozitivní přínosy zapojení zkušených vědců ze zahraničí, proto do řešitelských kolektivů vyhledává také nové vědce za hranicemi ČR. V souladu s novou koncepcí a cíli CxI TUL se vedení rozhodlo posílit roli CxI v oblasti lidských zdrojů. Projekt s názvem „Mechanismy řízení CxI TUL s důrazem na zvýšení kvality výsledků R&A&I činností“ je realizován od února r. 2018 a jednou z jeho klíčových aktivit je nastavení strategického řízení, jejímž cílem je ocenění HR Excellence in Research Award. Samotné ocenění „HR Award“ bude chápáno jako záruka souladu personální politiky CxI TUL s podmínkami Charty a Kodexu. Získáním ocenění a implementací podmínek „HR Award“ bude zvýšena prestiž CxI TUL uvnitř univerzity, na národní, ale zejména mezinárodní úrovni.

Ing. Alena Kábová
Vedoucí referátu pro rozvoj lidských zdrojů

budova L, 4. nadzemní podlaží
e-mail: alena.kabova@tul.cz
tel: + 420 485 353 906

Marketa Kořínková
Referent pro rozvoj lidských zdrojů

budova L, 4. nadzemní podlaží
e-mail: marketa.korinkova@tul.cz
tel: + 420 485 353 076

HR Award

Vnitřní normy HR

HR Excellence in Research

Volná pracovní místa

Rozvoj pracovníků

Ombudsman

Zaměstnanecké benefity

Kariérové poradenství

FAQ

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren