Přihlásit

Volná pracovní místa

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (dále jen CxI) je výzkumným centrem spojující zkušenosti v oborech materiálového inženýrství a strojírenství. Jednou z priorit je uplatnění výsledků výzkumu, vývoje a inovací a jejich využitelnosti v praxi.

Na CxI působí cca 200 pracovníků, přibližně 60% tvoří výzkumní pracovníci, 25% představují laboranti a technici a 15% tvoří podpůrný administrativní aparát. Stěžejní činností je zejména řešení projektů VaV, ale i projektů základního výzkum, a spolupráce s průmyslovými partnery v oblasti smluvního výzkumu.

Postup u výběrového řízení

Volné pracovní místo bývá zveřejněno zpravidla měsíc, následně probíhá první výběr vhodných kandidátů dle zaslaných životopisů v souladu s definovanými podmínkami uvedenými v inzerátu. Při splnění těchto kritérií postupují vybraní uchazeči do 2. kola, který probíhá formou osobního pohovoru (fyzicky či vzdáleným přístupem). Hodnoticí komise hodnotí kvantitativní a kvalitativní kritéria, včetně mobilit, xxx. Po stanovení nejvhodnějšího kandidáta ředitelem/kou CxI jsou uchazeči písemně vyrozuměni o výsledku a oslovováni ve věci projednání nástupu na danou pozici.

Jednací řád / Rules of Procedure

Na co nezapomenout:

 • Prostudujte znovu dobře inzerát
 • Informujte se o potenciálním zaměstnavateli (www.tul.cz, cxi.tul.cz)
 • Připravte si dotazy
 • Dostavte se včas - pozor na problematické parkování v areálu TUL
 • Volte vhodné oblečení
 • V případě nejasností kontaktuje Marketu Kořínkovou (marketa.korinkova@tul.cz, + 420 485 353 076)

Volná pracovní místa / Vacant positions

V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení na obsazované pozice zašlete požadované dokumenty elektronicky na volnamista@tul.cz nebo poštou či osobně na personální oddělení TUL.

If you are interested in taking part in the tender for vacant positions, please send the required documents electronically to volnamista@tul.cz or by post or bring them personally to the TUL HR department.

16.12.2020

Pracovník vědy a výzkumu - Senior

Senior researcher

19.10.2020

Pracovník/ce vědy a Výzkumu do Oddělení Environmentální Chemie 8310–C2/R2

30.09.2020

Pracovník/ce výzkumu do Oddělení modelování procesů 8230–C1/R1

First stage researcher at the Department of Process Modeling 8230–C1/R1

4.8.2020

Vědecko-výzkumný pracovník do Oddělení konstrukce strojů - 8430

Recognized researcher at the Department of Machinery Construction - 8430

3.8.2020

Laborant/ka-Chemik/čka pro Laboratoř přípravy nanovláken - Oddělení aplikované biologie - 8330

6.5.2020

Pracovník výzkumu do Oddělení pokročilých materiálů - C1/R1 - 8450

6.5.2020

Pracovník vědy a výzkumu do Oddělení modelování - 8230 – C2/R2

8.4.2020

Pracovník výzkumu do Oddělení technologie životního prostředí 8320 – C1/R1

First stage researcher at The department of environmental technology 8320 – C1/R1

15.1.2020

Organický analytický chemik do oddělení Nanomateriálů v přírodních vědách - 8280 - R1/C1

12.11.2019

First stage researcher at the Department of Nanotechnology and Informatics - 8230 - R1

Veděcko - výzkumný pracovník do Oddělení nanomateriálů a informatiky - 8230 - R1

Recognized researcher at the Department of Machinery Construction - 8430 - R2

Veděcko - výzkumný pracovník do Oddělení konstrukce strojů - 8430 - R2

14.10.2019

First stage researcher at the Department of Nanotechnology and Informatics - 8230 - TR 15

Veděcko - výzkumný pracovník do Oddělení nanomateriálů a informatiky - 8230 - VŘ 15

24.9.2019

Vědecko - výzkumný pracovník do Oddělení konstrukce strojů - 8430 - R1

20.9.2019

Vědecko-výzkumný pracovník - specialista geolog, geochemik, geomikrobiolog

12.9.2019

Výzkumný pracovník do projektu OP VVV – Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků na TUL – KA 16

10.9.2019

Správce projektů do Oddělení grantové podpory

15.8.2019

Zrušení výběrového řízení - VR 14

Cancellation of public competition - TR 14

15.7.2019

8230 Pracovník výzkumu do oddělení nanotechn. a informatiky - VR 13

8230 First stage researcher at the Department of nanotechnology and informatics - TR 13

8230 Pracovník výzkumu do oddělení nanotechnologií a informatiky - VR 14

8230 First stage researcher at the Department of nanotechnology and informatics - TR 13

20.6.2019

8280 Pracovník výzkumu do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - VR 12

8280 First stage researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences - TR 12

15.4.2019

8280 Pracovník výzkumu do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - VR 1

8280 First stage researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences - TR 1

8280 Pracovník vědy výzkumu do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - VR 2

8280 Recognized researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences - TR 2

8280 Pracovník výzkumu do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - VR 3

8280 First stage researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences - TR 3

8280 Pracovník výzkumu do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - VR4

8280 First stage researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences - TR 4

8280 Pracovník výzkumu do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - VR 5

8280 First stage researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences - TR 5

8280 Pracovník vědy a výzkumu do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - VR 6

8280 Recognized researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences - TR 6

8280 Pracovník vědy a výzkumu do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - VR 7

8280 Recognized researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences - TR 7

8280 Pracovník výzkumu do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - VR 8

8280 First stage researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences - TR 8

8230 Pracovník výzkumu do Oddělení nanotechnologií a informatiky - VR 9

8230 Recognised researcher at the Department of nanotechnology and informatics - TR 9

8230 Pracovník výzkumu do Oddělení nanotechnologií a informatiky - VR 10

8230 First stage researcher at the Department of nanotechnology and informatics - TR 10

8470 Samostatný pracovník vědy a výzkumu do Laboratoře systémové integrace - VR 11

8470 Established researcher at the Laboratory of system integration - TR 11

8260 Pracovník vědy a výzkumu do Oddělení fyzikálních měření- VR 12

8260 Recognised researcher at the Department of physical measurements - TR 12

8210 Technik do Oddělení přípravy a analýzy nanostruktur - VR 13

20.3.2019

8280 – Pracovník vědy a výzkumu -post-doc do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách

8280 – Researcher - post-doc at the Department of nanomaterials in natural sciences

5.2.2019

KA 16 - Výzkumný pracovník TUL pro pracovní pobyt v zahraničí

28.1.2019

8430– Pracovník vědy a výzkumu -post-doc do Oddělení konstrukce strojů - Prodloužení termínu

8430 – Researcher - post-doc at the Department of Machinery Construction - Deadline extension

31.1.2019

8430– Pracovník vědy a výzkumu -post-doc do Oddělení konstrukce strojů

8430 – Researcher - post-doc at the Department of Machinery Construction

13.12.2018

8430_Vědecko výzkumný pracovník do oddělení přípravy analýzy nanostruktur

8430_Junior researcher to the department of preparation and analysis of nanostructures

1.10.2018

05_8420_ Pracovník výzkumu do oddělení vozidel a motorů

06_8430_ Specialista na konstrukce

8.8.2018

01_8430_Specialista na inovace a optimalizace

01_8430_Innovation and optimization specialist

02_8430_Specialista na kompozity

02_8430_Composite specialist

03_8420_Specialista vývoje směrového řízení

03_8420_Development specialist of directional equipment

04_8470_Vývojář holografických aplikací

04_8470_Developer of holographic applications

28.6.2018

Pracovník výzkumu do oddělení průmyslových technologií - 8440

4.6.2018

Jmenování výběrové komise - 8210,8230,8280

30.5.2018

Pracovník výzkumu do oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - 8280

Junior researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences – 8280

17.5.2018

Pracovník výzkumu do oddělení nanotechn. a informatiky – 8230

Junior researcher at the Department of nanotechnology and informatics – 8230

Pracovník výzkumu do oddělení nanotechn. a informatiky- 8230

Junior researcher at the Department of nanotechnology and informatics – 8230

Pracovník výzkumu do oddělení nanotechn. a informatiky– 8230

Junior researcher at the Department of nanotechnology and informatics – 8230

24.4.2018

Pracovník vědy a výzkumu do oddělení přípravy a analýzy nanostruktur C4/08210

Pracovník výzkumu do oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - C2/08280

Pracovník vědy a výzkumu do oddělení nanotechnologií a informatiky – c4/08230

Zveřejněno od 5.2.2018 do 7.3.2018

CZ - Pracovník výzkumu do oddělení nanotechnologií a informatiky – 8230

EN - junior researcher at the Department of nanotechnology and informatics – 8230

CZ - Pracovník výzkumu do oddělení fyzikálních měření – 8260

EN - Junior researcher at the Department of measurement technique – 8260

CZ - Pracovník výzkumu do oddělení nanomateriálů v přírodních vědách – 8280

EN - Junior researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences – 8280

CZ - Pracovník výzkumu do oddělení nanomateriálů v přírodních vědách – 8280

EN - Junior researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences – 8280

CZ - Pracovník výzkumu do oddělení nanotechnologií a informatiky – 8230

EN - junior researcher at the Department of nanotechnology and informatics – 8230

CZ - Pracovník výzkumu do oddělení nanomateriálů v přírodních vědách – 8280

EN - Junior researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences – 8280

CZ - Pracovník výzkumu do oddělení nanomateriálů v přírodních vědách – 8280

EN - Junior researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences – 8280

CZ - Pracovník vědy a výzkumu do oddělení přípravy a analýzy nanostruktur – 8210

EN - Junior researcher at the Department of preparation and analysis of nanostructures – 8210

Říjen 2017

Září 2017 

Červen 2017

Duben 2017

Únor 2017

Leden 2017

Prosinec 2016

Archiv

Listopad 2016

Říjen 2016


Březen 2016

Jednací řád

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren