Přihlásit

Reference

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace spolupracuje s průmyslovými podniky a výzkumnými organizacemi z mnoha oblastí průmyslu – nejčastěji automotive, strojírenství a další.


Jednotlivé laboratoře Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace aktivně spolupracují například s těmito smluvními partnery:

ODDĚLENÍ PŘÍPRAVY A ANALÝZY NANOSTRUKTUR

Preciosa a.s. - Analýza lomu materiálu hřídelí, měření tvrdosti mikrodentací, měření otěruvzdornosti

Prettl Automotive Czech, s.r.o. - Analýza čistoty,rzi, otřepů a magnetismu, magnetických cívek v souladu s ISO

RAYMOND JABLONEC, s.r.o. - Analýza struktury materiálu v lomu, mikroskopie místa lomu, DSC analýza materiállu- termická analýza – diferenční kompenzační kalorimetrie , materiálové strukturní a fraktografické analýzy..

Steinel Technik s.r.o. - Optická mikroskopie, sada vzorků, zkouška na uvolnění napětí v tenzoaktivní látce

Modus, spol. s.r.o. - Analýzy tažnosti, meze kluzu, pevnosti, chemického složení profilů

 

ODDĚLENÍ PRŮMYSLOVÝCH TECHNOLOGIÍ

TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. , Česká Zbrojovka a.s., Continental Barum s.r.o.TRW Autoelektronika, s.r.o., ABB s.r.o., Henniges Hranice, s.r.o. , Laird s.r.o., Mann+Hummel Service s.r.o. , Swell a.s.

 • analýza a zhodnocení vhodného materiálu  pro 3D tisk
 • analýzy a zhodnocení výrobní přesnosti 3D tiskáren pro různé aplikace

 

ODDĚLENÍ MECHATRONICKÝCH SYSTÉMŮ

AGC s.r.o.

 • vliv kvality vrtaného otvoru na praskání skla při kalení, analýza praskání vnitřní hrany skla
 • Elektrické vlastnosti skel, těsnost skla a karoserie
 • Návrh pracoviště na off-line kontrolu náhradních dílů (elektronika, pneumatika)

Škoda Auto, a.s.

 • optimalizace povrchových vrstev
 • optimalizace procesů svařování a pájení tvářitelnost
 • vývojové práce - příprava pilotních provozů
 • plánovací systémy
 • výzkum a vývoj v oblasti optimalizace technologie výroby a jakosti karosérií
 • měření proudění metodou PIV

BOSCH DIESEL s.r.o. – měření zbytkového napětí

SKLOPAN Liberec a.s. – SW kooperace

DAKO-CZ, a.s. - výzkum (vývoj) řidící jednotky

LIGRANIT a.s. - inovace systému stroje Rover pro zpracování přírodního kamene

Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. 

 • rozšíření funkcí aplikace automatického kódování na lakovně
 • kontrola defektů kompozitu a prosycení vláken matricí

Grupo Antolin Turnov s.r.o. - kvantitativní termogravimetrická analýza

 

ODDĚLENÍ NANOMATERIÁLŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH

Krajská nemocnice Liberec a.s. – analýza vod pitných, teplých, odpadních a vod ke koupání (bazénových)

GENNET Liberec – kontrola účinnosti sterilizátorů

Jablonecká energetická a.s. - analýza vod pitných a  teplých

Městský plavecký bazén Turnov - analýza vod koupání (bazénových)

ZŠ Ještědská Liberec - analýza vod koupání (bazénových)

Koupaliště Sluníčko Liberec - analýza vod koupání (bazénových)

Baby Club Mišutka Jablonec nad Nisou - analýza vod koupání (bazénových)

LABORATOŘ s o svědčení m o akreditaci ČIA také dostupné na http://www.cia.cz/Subjekt.aspx?ID=10888

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren