Přihlásit

Řády a předpisy CxI

Dne 17.1.2012 byla Akademickým senátem TUL schválena změna Statutu Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.

Celý text statutu naleznete zde

Dne 13.12.2011 byl Akademickým senátem TUL schválen Statut Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.

Celý zápis naleznete zde.

 

Zápis AS TUL 20090210

Na zasedání Akademického senátu Technické univerzity v Liberci (dále AS TUL) dne 10. února 2009 bylo schváleno zřízení vysokoškolského ústavu s názvem Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.
Celý zápis naleznete zde.
Zřizovací listinu naleznete zde.

Zápis AS TUL 20101109

Na zasedání Akademického senátu Technické univerzity v Liberci (dále AS TUL) dne 9. listopadu 2010 byl schválen jednací řád Vědecké rady Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (VR CxI). Současně byl schválen seznam členů Rady.
Celý zápis naleznete zde.
Jednací řád VR CxI naleznete zde.
Seznam členů VR CxI naleznete zde.

Zápis AS TUL 20110412

Na zasedání Akademického senátu Technické univerzity v Liberci (dále AS TUL) dne 12. dubna 2011 byla schválena změna jednacího řádu Vědecké rady Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (VR CxI).
Celý zápis naleznete zde.
Aktuálně platný jednací řád VR CxI naleznete zde.