Přihlásit

Semináře a workshopy

Semináře

Removal of Pesticides (Lindane) from Water

Kdy: 11. února 2020 od 14,00 hod
Kde: seminární místnost (4.003) budova L, 4. patro
Přednášející: John Marie Hubert Vijgen

Topic of the talk is a transfer of techniques determine in the EU project SURFING to other contaminated sites (including DNAPL site mostly). The talk makes inventory of contaminated sites where the technique can be applied, and presents the major results of the SURFING EU project (SURFactant enhanced chemical oxidation for remediatING DNAPL progress and developments). Based on these inventories, the talk will describe how to be involved in such remedialaction, how to speak with site owners/consulting company and how to persuade them to cooperate with technology inventors

Chemistry of low-dimensional nanomaterials - Opportunities and Chanllenges of 0-, 1- and 2-D materials

Kdy: 19. listopadu, 2019 od 10:00
Kde: seminární místnost (4.003) budova L, 4. Patro
Přednášející: Dr. Petr Kovaříček, Junior Researcher at J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, the Czech Academy of Sciences.

Dr. Petr Kovaříček studied Ph.D. under the supervision of prof. Jean Marie Lehn, at Université de Strasbourg, ISIS, France. He worked on the topic of dynamic covalent chemistry for responsive and adaptive systems. After that, he joined the group of prof. Stefan Hecht at Humboldt-Univerzität zu Berlin, Germany, where he solved problematics related to the smart responsive materials. Dr. Kovaříček is currently focused on covalent functionalization of 2D materials and nanoparticles, organic and polymer synthesis, spectroelectrochemistry, epitaxial materials, heterostructures and a broad range of materials analysis techniques (Raman, TGA-MS, GPC, AFM, PL, NMR etc.).
In 2019 obtained Otto Wichterle award for an excellent young scientist from the Czech Academy of Sciences. He successfully solves the Czech Science Foundation grant project. Dr. Kovaříček publishes in prestigious journals including Angewandte Chemie.

Transfer technologií z pohledu aplikačnísféry a současných požadavků společnosti

Kdy: 17. června 2019 od 9,00 hod
Kde:
seminární místnost (4.003) budova L, 4. Patro
Přednášející:
Vojtěch Kadlec, UNICO.AIco-founderand partner

Firma UNICO.AIspolupracuje s firmami a univerzitami v tématech komercializace, tvorbyvýzkumných týmů a objevováníinvestičních příležitostí. Řešení je hledánoprostřednictvím zpracování velkých dat a s využitímunikátní umělé inteligence. CílemWSje ukázat jednotný a jednoduchý způsob spolupráce, který umožní efektivně propojit nabídku univerzit s poptávkou firem

Neionizující záření, legislativní aspekty, zdravotní rizika

Kdy: 13.6.2019 od 9:00
Kde: v zasedací místnosti budovy L, 2. patro
Přednášející: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D., Ing. Pavel Stupka, Ing. Petr Vrbík

Seminář ozřejmí fyzikální charakteristiky neionizujícího záření, základní pojmy, veličiny a jednotky, měření, šíření a tlumení v různých prostředích a materiálech, ochranu osob, legislativní a normativní prostředí, kazuistiky, zdravotní působení a zdravotní rizika spojená s chybnými postupy a podceněním rizika ve fázi projektování, výroby i užívání zdrojů neionizujícího záření či expozice prostředí. V neposlední řadě budou zdůrazněny i oblasti dozorované kontrolními orgány. Vzhledem ke specifice problematiky vyvrací i některé fámy spojené s neionizujícím zářením.

Types of constructed wetlands for wastewater treatment

Kdy: 26. března 2019 od 10h
Kde: Přednášková místnost - 4. patro CxI TUL.
Lektoři: prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.z Czech University of Life Sciences Prague, Department of Applied Ecology.

Constructed wetland treatment systems are engineered systems that have been designed and constructed to utilize the natural processes for wastewater treatment but do so within a more controlled environment. Constructed wetlands may be categorized according to the various design parameters but three most important criteria are hydrology (surface flow and sub-surface flow), flow direction (horizontal and vertical) and type of macrophytic growth (emergent, submerged, free-floating). Different types of constructed wetlands may be combined with each other in so called hybrid or combined systems, to utilize the specific advantages of the different systems. The first attempts to use constructed wetlands for wastewater treatment were carried out in the early 1960s but more attention to constructed wetlands has been paid since the early 1990s. At the moment, constructed wetlands are used to treat many types of wastewater including municipal sewage, industrial and agricultural wastewaters, landfill leachate, runoff waters from the roads, highways, agricultural fields, airports, golf-courses

Komercionalizace výsledků výzkumu neboli jak prodat to, co jsme vymysleli

Kdy: 21. března 2019 od 10h
Kde: Přednášková místnost - 4. patro CxI TUL.
Lektoři: Margareta Křížová, business mentorka začínajících podnikatelů.

Komercionalizace výsledků výzkumu potvrzuje životaschopnost našich projektů. Jak analyzovat své výsledky a zjistit, zda má cenu jít na trh? A pokud ano, jak vysvětlit výzkumný projekt jasně, stručně a srozumitelně? Jak a kde hledat investory nebo obchodní partnery, jak je oslovit a co jim prezentovat? Jaké jsou možnosti spolupráce vědy a byznysu? Vrámci semináře budou všechny tyto otázky řešeny i zodpovězeny.

MICROBIAL FABRICATION OF METALLIC NANOPARTICLES: STRUCTURAL CHARACTERIZATION AND INDUSTRIAL APPLICATIONS

Kdy: 14. března 2019 od 10h
Kde: Přednášková místnost - 4. patro CxI TUL.
Lektoři: Prof. Mohamed L. Merroun z Univerzity v Granadě, Oddělení mikrobiologie, Španělsko

Microorganisms, widely distributed in nature, interact efficiently with metals through different mechanisms including biosorption, intracellular accumulation, biomineralisation, oxidation/reduction, and chelation. These metal microbial interactions processes, affect the behaviour and fate of these inorganic contaminants, and presented different industrial applications. For instance, using different electron donors, microbes are able to reduce precious ionic metals (Pd, Pt, Au, Ru, Se) producing monometallic/bimetallic nanoparticles (NPs) with different size, shape and atomic structures. These biogenic nanostructures could be used as catalysts for different chemical reactions (Pd, Ru, Pt, Au NPs), as antimicrobial activity (antibiotic alternatives against infectious diseases, SeNPs, AgNPs, etc.), in electronic industries, etc

Solute transport in the low permability media: laboratory, field and model

Kdy: 22. února 2019 od 10h
Kde: Přednášková místnost - 4. patro CxI TUL.
Lektoři: Vladimir Lekhov z Lomonosov Moscow State Univerzity.

Analysis of flow and transport within the waste injection zone of thewaste disposal site near the city of Tomsk (Siberia):It is the largest nuclear waste injection site in Russia. Since 1960’s more than 45 million m3of liquid radioactive waste was injected by wells to the depth of 270 –400 m

Cell modelling towards discovery in  microfluidics

Kdy: 13.2.2019 od 10.00
Kde: TUL, budova L, seminární místnost (4.003), 4. Patro
Lektoři: doc. Mgr. Ivan Cimrák, Dr, Katedra softvérových technologií, Žilinská univerzita

SUSTAINABLE NANOPARTICLES – SYNTHESIS AND CATALYTIC APPLICATIONS
Kdy
: 12. listopadu 2018 od 10:00.
Kde: v budově L, 4 patro. v seminární místnosti naproti výtahům
Lektoři: Rajender S. Varma, Ph.D.z U.S. Environmental Protection Agency.

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ROBOTICKÝCH SYSTÉMŮ V NANOTECHNOLOGIÍCH
Kdy: 30. listopadu 2018 od 10:00
Kde: v budově L, v zasedací místnosti v 2. patře
Lektoři: Ing. Jozef Suchý, CSc. z Univerzity Matěje Bela v Banské Bystrici.

FRAMING ATHEROSCLEROSIS AS A NANOTOXICOLOGY PROBLEM
Kdy:
30.8. 2018, od 14:00
Kde: Budova L, zasedací mísnost, 4. patro
Lektoři: prof. Lang Tran z Instutitute of Occupational Medicine, UK.

Universal and Tunable Polymeric Coating for Functionalizing Inert Polymer and Inorganic Surfaces: An Emerging Opportunity for Technology Transfer
Kdy:
29.6. 2018, od 10:00 - 14:00
Kde: Budova L, zasedací mísnost, 4. patro
Lektoři: Richard J. Spontak

 

ADVANCED CHARACTERIZATION AND MODELLING OF NANOMATERIALS LEADING TO NOVEL INSIGHTS
Kdy:
7.6. 2018, od 10:00
Kde: Budova L, zasedací mísnost, 4. patro
Lektoři:Alexander Neirinckx - industrial research manager NANOcenter, University of Antwerp

 

Transfer technologií v Německu - zkušenosti z Brandenburgische Technische UniversitaKdy: 12.12. 2017, od 10:00
Kde: Budova L, zasedací mísnost, 4. patro
Lektoři: prof. Dr. Ing. Sylvio Simon - proděkan Fakulty strojní na Brandenburgische Technische Universität
Přihlášení na https://cptt.tul.cz/seminare

 

Představení aktivit na Tel-Aviv Academic College of Engineering, Afeka a zkušenosti ve spolupráci s průmyslovou sférou
Kdy:
24.11. 2017, od 9:00 - 13:30
Kde: Budova L, zasedací mísnost, 2. patro
Lektoři: prof. Moshe Tshuva, Head of the School of Mechanical Engineering
Přihlášení na https://cptt.tul.cz/seminare

PŘÍLEŽITOSTI PRO TUL V PROGRAMU HORIZONT 2020

Kdy: 10.11. 2017, od 9:30
Kde: Budova L, 4. patro
Lektoři: Jana Čejková a Petr Pracna - národní kontakty programu H2020 z Technologického cetra AV ČR

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře - Oblast životního prostředí
Prezentace ze semináře - Pracovní program NMBP 2018-2020

Odkaz na výzvy H2020

RADIOLABELLING OF BIOMOLECULES & ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY

Kdy: 1.11. 2017, od 10:00
Kde: Budova L, 4. patro
Lektoři: Dr. K Bhaskar Shenoy - Professor, Department of Applied Zoology, CARRT, Mangalore University, India a Dr. H M Somashekarappa - Professor, Centre for Application of Radioisotopes and Radiation Technology (CARRT), Mangalore University, India

Pozvánka na seminář
Abstrakt výzkumu

Nové trendy prezentované na mezinárodních konferencích zaměřených na ochranu horninového prostředí a sanační technologie

Kdy: 31.10. 2017, od 14:00
Kde: Budova L, 4. patro

Lektoři: RNDr. Jan Němeček, Ph.D. a prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.

Pozvánka na seminář

MECHANISTIC UNDERSTANDING OF THE IMPACT OF SURFACE-MODIFIED GOLD NANOPARTICLES ON CELLULAR PATHWAYS

Kdy: 25.10. 2017, od 10:00
Kde:
Budova L, 4. patro

Lektoři: Priscila Falagan Lotsch z Univerzity v Illinois

Pozvánka na seminář

Can wastewater-borne engineered nanomaterials pose a threat to the microorganisms involved in watewater treatment?

Kdy: 17.10. 2017, od 10:00
Kde: Budova L, 4. patro

Lektoři: Claire Courtis - Norwegian Institute of Bioeconomy Research and Yehia Sayed Eltemsah - Norwegian University of Life Sciences

Pozvánka na seminář

Jak se zapojit do projektů programu horizont 2020

Kdy: 11.10. 2017, od 10:00
Kde:
Budova L, 4 patro

Lektoři: Jana Čejková, Dominika Zsapková Haringová, národní kontakty programu H2020, Technologické centrum AV ČR

Pozvánka na seminář

Human comfort and skill evaluation during interaction with power assisted mobile vehicles

Kdy: 7.9. 2017, od 9:00
Kde: Budova L, 4 patro

Přednášejícími je Ing. Dmitri Kochubey, student Ph.D. na TUL.

Pozvánka na seminář

Risk Level Assessment and its use in the design of safe workplaces for R+D with nanoparticles

Kdy: 18.7. 2017 od 9:00
Kde: Budova L, 4 patro

Přednášejícími budou Dr. Ing. Vicenç Martíí, výzkumný pracovník z Universitat Politecnica de Catalunya a Irene Guell Jubany, výzkumný pracovník v CTM Centre Technologic

Pozvánka na seminář

Rizika nanomateriálů z úhlu pohledu domácího a zahraničního vědce a ředitele komerční společnosti

Kdy: 12.6. 2017 od 9:00
Kde: Budova L, 4 patro

Pozvánka na seminář

Gold nanoparticles, their application and risks

Kdy: 2.6. 2017 od 9:30
Kde: Budova L, 4 patro

Pozvánka na seminář

 

Workshopy

"Pokroky v řízení procesu zvlákňování na strojích Nanospider" a navazující seminář
"Modely mezinárodního partnerství pro podporu transferu technologií"

Kdy: 25.5. 2017 od 9:00
Registrace do: 23.5.2017 na https://cptt.tul.cz/seminare
Kde: Budova L, 4 patro

Pozvánka na workshop pokroky ve zvlákňování
Pozvánka na workshop transferu technologií

Workskop - HORIZONT 2020 TWINNING a ERA CHAIRS

Kdy: 22.5. 2017 od 13:00
Kde: Budova L, 4 patro

Přednášejícími budou Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D. - vedoucí kanceláře CZELO a Mgr. Anna Vosečková - obě z Technologického centra Akademie věd, Praha, které Vám odpoví Vaše dotazy ohledně zmíněných projektů TWINNING a ERA CHAIRS

Pozvánka na workshop
Prezentace z workshopu TWINNING
Prezentace z workshopu ERA CHAIRS

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren