Přihlásit

ERASMUS+

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 

Kontakt: Koordinátor ERASMUS+ pro CXI:

Ing. Alena Kábová - Referát pro rozvoj lidských zdrojů CxI, 4. patro budova L, telefon: 3906

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Struktura programu:

 1. KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
  KA 103 – mobilita mezi programovými zeměmi
  KA 107 – mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi
 2. KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
 3. KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

Zaměstnanci CxI mají možnost získat finanční podporu na školení v partnerské instituci v jedné z programových zemí. Jednou z možností školení je odborný či jazykový kurz, nebo tzv. „Job Shadowing“ (pozorování práce zkušeného pracovníka na partnerské instituci)

Seznam programových zemí a obecné kvalifikační požadavky do programu Erasmus+ naleznete zde:

V současné době přijímáme přihlášky do tohoto programu na akademický rok 2020/2021.

Výukové pobyty mohou probíhat v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

Výjezdy do Británie nejsou způsobilé.

Přihlášku (formulář) (CZ) včetně motivačního dopisu odevzdávejte do 25.1.2021 k rukám koordinátora programu.

Postup pro zaměstnance při výjezdu v rámci programu Erasmus +

Více informací zde: http://www.tul.cz/intranet-zamestnanci/zamestnanci/erasmus

 

ENGLISH

Ing. Alena Kábová - HR Department CxI, 4th floor, building L, phone: 3906

Erasmus + is the European Union's education program, which promotes cooperation and mobility in all areas of education, training, and sports, youth and non-formal education. This program is a successor of the Lifelong Learning Program, the Youth in Action Program, and others.

Program structure

 1. KA 1 - Educational mobility of individuals
  KA 103 – Mobility among program countries
  KA 107 – Mobility among program and partner countries
 2. KA 2 - Cooperation on innovation and the exchange of well-established practice
 3. KA 3 - Support of the education policy reforms

 

CxI staff are eligible for financial support for training in a partner institution in one of the program countries. One of the training options is a professional or language course, or "Job Shadowing" (observing the work of an experienced worker at a partner institution)

The list of Program Countries and the general Erasmus + Qualification requirements can be found here:

We currently accept applications to this program for the academic year 2020/2021.

Educational stays can run from September 1, 2020 to July 31, 2021.

Visits to Britain are not eligible.

The application form (EN), including your motivation letter, should be handed to the Program Coordinator by January 25, 2021.

Erasmus+ employee entry procedure

For more information click here

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR