Přihlásit

Analýzy vody, půdy a vzduchu

Laboratoř chemických sanačních procesů

Laboratoř je zaměřena na vývoj nových metod pro sanace kontaminovaných podzemních, povrchových, odpadních a průmyslových vod založených na chemickém působení na vybrané kontaminanty.

 • Výzkum modifikace nulmocného nanoželeza.
 • Výzkum kombinovaných oxidačně redukčních a biologických metod sanace.
 • Výzkum hmoty pro přenos elektrické a tepelné energie do geologických struktur.
 • Ověření sanačních metod na vzorcích z konkrétních lokalit.
 • Návrhy sanačních systémů s použitím in situ metod.
 • Provedení a vyhodnocení pilotních experimentů.

Kontakt
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. - vedoucí laboratoře, +420 734 872 403, miroslav.cernik@tul.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř

Analytická laboratoř akreditovaná ČIA podle EN/ISO/IEC 17025 pod číslem 1611. Chemické a mikrobiologické zkoušky vod, půd, hornin, kalů, sedimentů a odpadů, výluhů, rostlinných materiálů, chemikálií, kovů, silikátových materiálů a ovzduší. Testování výrobků pro styk s vodou a přímý styk
s potravinami. Charakterizace nanomateriálů. Mimo rozsah akrediace zajišťujeme vývoj analytických metod pro speciální požadavky.

Kontakt
Ing. Petr Parma, Ph.D., +420 485 353 806, petr.parma@tul.cz

akreditace, chemické zkoušky vody, mikrobiologické zkoušky vody, kaly, půda, půdy, horniny, kovy, ovzduší, potraviny

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Innogy
  Innogy