Přihlásit

Biologické analýzy

Laboratoř biotechnologií

Laboratoř je zaměřena na vývoj nejrůznějších nanomateriálů a jejich následné ověřování v (bio)technologiích určených pro environmentální aplikace.

  • Testování vzorků.
  • Protokoly biodegradačních zkoušek, testů biologické čistitelnosti.
  • Obrazové analýzy imobilizovaných mikroorganismů.

Kontakt
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D., +420 485 353 638, tomas.lederer@tul.cz

 

Pracoviště mikrobiologie a molekulární biologie

Laboratoř je zaměřena na vývoj nových metod pro sanace kontaminovaných podzemních, povrchových, odpadních a průmyslových vod založených na chemickém působení na vybrané kontaminanty.

  • Studium mikroorganizmů v kontaminovaných vodách, půdách a geologických strukturách.
  • Analýza složení a aktivitu mikrobiálních populací až na úroveň druhů, včetně exprese důležitých enzymů.
  • Využití informací o úloze mikroorganismů v různých procesech například bioremediačních nebo jejich vliv na obalové materiály v hlubinném úložišti radioaktivního odpadu.
  • Studium toxicity nanomateriálů pomocí nových metod a modelových mikroorganismů, včetně vlivu stárnutí a chování nanočástic v environmentálně relevantních prostředích.
  • Testování antimikrobiální vlastnosti fotokatalytických nanomateriálů.

V laboratoři využíváme molekulárně genetické metody, které zahrnují real-time PCR a sekvenování, jak Sangerovo,tak i druhé generace.

Kontakt
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. - vedoucí oddělení, +420 734 872 403, miroslav.cernik@tul.cz