Přihlásit

Chemické analýzy

Fyzikálně chemická laboratoř nanomateriálů

Pracoviště je zaměřeno na spektrální chemické analýzy včetně měření a interpretace NMR spekter, termickou stabilitu materiálů, vytváření metodik stanovení látek a charakterizaci jednak chemických, ale i fyzikálních vlastností nanomateriálů.

 • Servisní chemické analýzy s využitím spektroskopických technik, zejména IČ, UV a XRF, a dalších metod charakterizace nanomateriálů (zejména tloušťka a složení tenkých vrstev a měrný povrch porézních materiálů).
 • Syntézy a testování nových materiálů pro antikorozní ochranu kovů, jejich slitin a skel.
 • Zakázková syntéza anorganických, organokovových a organických sloučenin, stanovení jejich čistoty a důkazy struktury.

Mezi další aktivity patří:

 • Identifikaci složení polymerních kompozitů a identifikace plastů.
 • Identifikaci vzniklých vad na výrobcích nebo polotovarech při výstupu (vstupu) z (do) výroby.
 • Rozlišení mazacích olejů, dehtů a asfaltů, kontrola jejich kvality.
 • Kontrolu čistoty textilií před finální úpravou.
 • Identifikaci vláken tkaniny.
 • Zjištění anorganických plniv v polymerech.
 • Prvkovou analýzu minerálů, skel, kovů a slitin.
 • Měření povrchového napětí motorových olejů.
 • Určení měrného povrchu nanovláken a prášků např. ZnO2, TiO2, SiO2.

Kontakt
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., +420 485 353 375, josef.sedlbauer@tul.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř

Analytická laboratoř akreditovaná ČIA podle EN/ISO/IEC 17025 pod číslem 1611. Chemické a mikrobiologické zkoušky vod, půd, hornin, kalů, sedimentů a odpadů, výluhů, rostlinných materiálů, chemikálií, kovů, silikátových materiálů a ovzduší. Testování výrobků pro styk s vodou a přímý styk s potravinami. Charakterizace nanomateriálů.

Mimo rozsah akrediace zajišťujeme vývoj analytických metod pro speciální požadavky.

Kontakt
Ing. Petr Parma, Ph.D., +420 603 851 539, petr.parma@tul.cz

Laboratoř aplikace nanomateriálů

Laboratoř je zaměřena na výzkum materiálů a konstrukci bariérových systémů pro ochranu životního prostředí.

 • Měření vyvíjených materiálů, testování na zakázku.
 • Vývoj měřicích a softwarových nástrojů pro posouzení tepelné, mechanické a chemické stability bariérových systémů.

Kontakt:
prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., vedoucí oddělení, +420 605 747 878, jiri.maryska@tul.cz

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Innogy
  Innogy