Přihlásit

Testování prototypů

Laboratoř pro výrobu vzorků a prototypů výrobků

Odborné zaměření spočívá v aplikaci moderních inteligentních textilií pro tvorbu smart oděvů s použitím nových nekonvenčních způsobů tvorby a spojování, s cílem dosažení co nejlepších užitných vlastností, zejména v oblasti fyziologických vlastností oděvů včetně monitorování a testování těchto vlastností pomocí zabudovaných senzorů a nositelné elektroniky.

  • Testování nových výrobků a vzorků s novými užitnými vlastnostmi.
  • Aplikace moderních způsobů spojování a technologií pro tvorbu smart oděvů s Hi-tech vlastnostmi.
  • Využití nových moderních smart textilních materiálů pro tvorbu vysoce funkčních oděvů.
  • Vývoj smart oděvů s nositelnou elektronikou.

Kontakt
doc. Ing. Antonín Havelka, CSc., +420 602 303 574, antonin.havelka@tul.cz

Laboratoř biotechnologií

Laboratoř je zaměřena na vývoj nejrůznějších nanomateriálů a jejich následné ověřování v (bio)technologiích určených pro environmentální aplikace.

  • Vývoj a testování prototypů nosičů biomasy.

Kontakt
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D., +420 485 353 638, tomas.lederer@tul.cz