Přihlásit

Výzkum a vývoj

Laboratoř pohonných jednotek

Výzkum a vývoj ekologických pohonných jednotek s optimalizací přenosu a přeměny energie pro dopravu, mobilní stroje a energetická zařízení.

  • Vývoj a výzkum zážehových spalovacích motorů (benzínových,plynových, na alternativní paliva)
  • Vývoj vznětových spalovacích motorů pro automobily i těžká vozidla.
  • Vizualizace a výpočty tvoření směsi a spalovacího procesu, měření výfukových emisí.
  • Experimentální výzkum systémů vstřikovačů typu Common Rail pro plynná a kapalná paliva.
  • Pevnostní a deformační analýza dílů motorů a vozidel.

Příklad vybavení:

Technikou pro vizualizaci dějů uvnitř spalovacího prostoru – VISIOSCOPE a technikou pro měření dynamiky spalovacích tlaků INDIMETR.
FTIR spektrometr - zařízení bude využíváno pro měření různých plynných složek emisí (mimo jiné také čpavek, metan, aldehydy, různé organické sloučeniny) vznikajících s používáním nových technologií u spalovacích motorů a využíváním nových paliv u spalovacího motoru.

Kontakt
Ing. Robert Voženílek, Ph.D. - vedoucí laboratoře, +420 485 353 154, robert.vozenilek@tul.cz