Přihlásit

Nanokompozity

Laboratoř nanokompozitních materiálů

Laboratoř nanokompozitních materiálů se zabývá aktivitami spojenými s přípravou nanočástic technologií mletí za sucha a za mokra. Cílem je příprava částic s nízkým stupněm aglomerace a s výhodnou distribucí pro další zpracování technologií nanocoating, resp. technologií klasického zátěru.

 • Výzkum a vývoj nanokompozitních materiálů.
 • Výzkum technologií přípravy mikro- a nanočástic a jejich aplikace v tenké vrstvě na povrch substrátů.
 • Komplexní řešení problematiky distribuce částic v zátěrovém  materiálu ve formě pasty, pěny nebo roztoku.
 • Optimalizovaná výroba nanočástic suchou a mokrou technologií mletí.
 • Výroba nanokompozitů na bázi textilií s aplikací vrstev s obsahem nanočástic se zaměřením na zvýšení vodivosti a mechanických parametrů materiálu.
 • Výroba kompozitů s obsahem nanocelulózy a jejich aplikace.

Kontakt
Dr. Ing. Daniel Šída., +420 485 353 228, daniel.sida@tul.cz

 

Laboratoř analytických metod

Laboratoř analytických metod je odborně orientována především na mikroskopické analýzy mikro- a nanomateriálů, kompozitů, tenkých vrstev, intermetalik, slitin železných i neželezných kovů, polymerních materiálů, geopolymerů, přírodních materiálů aj.

 • Analýzy vstupních a výstupních materiálů pokročilých technologií, zejména pak materiálů s tenkými vrstvami, nanočásticemi či nanovlákny.
 • Komplexní analýzy všech typů materiálů včetně mikroanalýzy sloužící pro stanovení složení těchto materiálů.
 • Materiálový výzkum zaměřený na vývoj lineárních a trojrozměrných nanovlákenných útvarů, studium nových materiálů obsahujících nanočástice, kompozitních materiálů a dalších.
 • Odborná podpora při řešení výrobní a technologické problematiky v průmyslové sféře.

Kontakt
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc. - vedoucí oddělení, +420 739 681 822, stanislav.petrik@tul.cz
Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D., +420 485353128, pavel.kejzlar@tul.cz

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy