Přihlásit

Nanokompozity

Laboratoř nanokompozitních materiálů

Laboratoř nanokompozitních materiálů se zabývá aktivitami spojenými s přípravou nanočástic technologií mletí za sucha a za mokra. Cílem je příprava částic s nízkým stupněm aglomerace a s výhodnou distribucí pro další zpracování technologií nanocoating, resp. technologií klasického zátěru.

  • Výzkum a vývoj nanokompozitních materiálů.
  • Výzkum technologií přípravy mikro- a nanočástic a jejich aplikace v tenké vrstvě na povrch substrátů.
  • Komplexní řešení problematiky distribuce částic v zátěrovém  materiálu ve formě pasty, pěny nebo roztoku.
  • Optimalizovaná výroba nanočástic suchou a mokrou technologií mletí.
  • Výroba nanokompozitů na bázi textilií s aplikací vrstev s obsahem nanočástic se zaměřením na zvýšení vodivosti a mechanických parametrů materiálu.
  • Výroba kompozitů s obsahem nanocelulózy a jejich aplikace.

Kontakt
Dr. Ing. Daniel Šída., +420 485 353 228, daniel.sida@tul.cz

 

Laboratoř analytických metod

Laboratoř analytických metod je odborně orientována především na mikroskopické analýzy mikro- a nanomateriálů, kompozitů, tenkých vrstev, intermetalik, slitin železných i neželezných kovů, polymerních materiálů, geopolymerů, přírodních materiálů aj.

  • Analýzy vstupních a výstupních materiálů pokročilých technologií, zejména pak materiálů s tenkými vrstvami, nanočásticemi či nanovlákny.
  • Komplexní analýzy všech typů materiálů včetně mikroanalýzy sloužící pro stanovení složení těchto materiálů.
  • Materiálový výzkum zaměřený na vývoj lineárních a trojrozměrných nanovlákenných útvarů, studium nových materiálů obsahujících nanočástice, kompozitních materiálů a dalších.
  • Odborná podpora při řešení výrobní a technologické problematiky v průmyslové sféře.

Kontakt
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc. - vedoucí oddělení, +420 739 681 822, stanislav.petrik@tul.cz
Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D., +420 485353128, pavel.kejzlar@tul.cz