Přihlásit

Nanomateriály

Laboratoř aplikace nanomateriálů

Laboratoř aplikace nanomateriálů (LAN) se skládá ze 7 samostatných, nicméně úzce spolupracujících pracovišť, jejichž výzkum je primárně zacílen do oblastí potenciálních aplikací a vlastní přípravy nanovrstev.

  • Měření vyvíjených materiálů, testování na zakázku.
  • Výzkum a vývoj zvukoabsorpčních struktur.
  • Výzkum a vývoj technologií přípravy filtračních materiálů v různém geometrickém uspořádání s možnou funkcionalizací nanovlákenných membrán jako nosičů biologicky nebo chemicky aktivních látek.

Kontakt:
prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., vedoucí oddělení, +420 605 747 878, jiri.maryska@tul.cz

 

Laboratoř biotechnologií

Laboratoř je zaměřena na vývoj nejrůznějších nanomateriálů a jejich následné ověřování v (bio)technologiích určených pro environmentální aplikace.

  • Testování vzorků.
  • Protokoly biodegradačních zkoušek, testů biologické čistitelnosti.
  • Obrazové analýzy imobilizovaných mikroorganismů.
  • Vývoje filtračních systémů s biocidními vlastnostmi a na vývoj biocidních povrchů.

Kontakt
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D., +420 485 353 638, tomas.lederer@tul.cz

 

Fyzikálně chemická laboratoř nanomateriálů

Pracoviště je zaměřeno na spektrální chemické analýzy včetně měření a interpretace NMR spekter, termickou stabilitu materiálů, vytváření metodik stanovení látek a charakterizaci jednak chemických, ale i fyzikálních vlastností nanomateriálů.

  • Servisní chemické analýzy s využitím spektroskopických technik, zejména IČ, UV a XRF, a dalších metod charakterizace nanomateriálů (zejména tloušťka a složení tenkých vrstev a měrný povrch porézních materiálů).
  • Syntézy a testování nových materiálů pro antikorozní ochranu kovů, jejich slitin a skel.
  • Zakázková syntéza anorganických, organokovových a organických sloučenin, stanovení jejich čistoty a důkazy struktury.

Kontakt
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., +420 485 353 375, josef.sedlbauer@tul.cz