Přihlásit

Nanopovrchy

Laboratoř hodnocení nanovrstev

Laboratoř se zabývá vytvářením tenkých vrstev plazmatickými metodami na povrchu součástek vyrobených z kovových a nekovových materiálů. Cílem je modifikace jejich užitných vlastností. Mezi další aktivity patří:

 • Hodnocení fyzikálních, mechanických a tribologických vlastností tenkých vrstev.
 • Modifikace polymerních materiálů plazmatickými metodami. Cílem je aktivace jejich povrchů.
 • Opracování technologie, vytváření nových druhů vrstev a povlaků vhodných pro konkrétní aplikace.
 • Opracování metodiky měření vlastností tenkých vrstev a povlaků.
 • Plazmová aktivace povrchů polymerních materiálů. Cílem je zlepšení jejich biologických vlastností.

Kontakt
Doc. Ing, Stanislav Petrík - +420 777 140 831, stanislav.petrik@tul.cz

 

Laboratoř plazmatických úprav

Laboratoř je odborně orientována na řešení výzkumných projektů zaměřených na modifikace povrchů kovových a nekovových materiálů pomocí tenkých vrstev vytvářených plazmatickými metodami.

 • Modifikace povrchů kovových a nekovových materiálů pomocí tenkých vrstev vytvářených plazmatickými metodami.

Kontakt
Ing. Lukáš Voleský, +420 485 353 128, lukas.volesky@tul.cz

 

Laboratoř analytických metod

Laboratoř analytických metod je odborně orientována především na mikroskopické analýzy mikro- a nanomateriálů, kompozitů, tenkých vrstev, intermetalik, slitin železných i neželezných kovů, polymerních materiálů, geopolymerů, přírodních materiálů aj.

 • Analýzy vstupních a výstupních materiálů pokročilých technologií, zejména pak materiálů s tenkými vrstvami, nanočásticemi či nanovlákny.
 • Komplexní analýzy všech typů materiálů včetně mikroanalýzy sloužící pro stanovení složení těchto materiálů.
 • Materiálový výzkum zaměřený na vývoj lineárních a trojrozměrných nanovlákenných útvarů, studium nových materiálů obsahujících nanočástice, kompozitních materiálů a dalších.
 • Odborná podpora při řešení výrobní a technologické problematiky v průmyslové sféře.

Kontakt
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc. - vedoucí oddělení, +420 739 681 822, stanislav.petrik@tul.czIng. Pavel Kejzlar, Ph.D., +420 485353128, pavel.kejzlar@tul.cz

 

Laboratoř přípravy nanovláken a nanopovrchů

Laboratoř je zaměřena na vývoj technologií výroby nanovláken, zejména na průzkum vztahů mezi závislými a nezávislými proměnnými procesu elektrostatického zvlákňování a vývoj dalších možných metod pro přípravu nanovlákenných materiálů nebo jednotlivých nanovláken.

 • Vývoj a zavádění pokročilých technologií do vývoje nových nanovlákenných materiálů.
 • Vzorování nanovlákenných výrobků s využitím špičkového komerčního zařízení NanoSpider NS 4S1000U.
 • Komplexní řešení specifických problémů z oblasti výroby uvedených materiálů zaměřených na optimalizaci parametrů a vlastností výsledných materiálů.
 • Teoretický výzkum v oblasti tvorby a vlastností nanovlákenných materiálů.
 • Využití nových teoretických poznatků výzkumu pro vývoj nových strojních zařízení a provozních linek pro výrobu lineárních a trojrozměrných nanovlákenných útvarů.Nové materiály a optimalizace procesu elektrostatického zvlákňování.
 • Nové technologické linky na výrobu textilií tvořených nanovlákennými a dalšími textilními materiály.
 • Teorie zvlákňovacích procesů a vlastností nanovlákenné hmoty.

Kontakt
prof. RNDr. David Lukáš, CSc., +420485 353 146, david.lukas@tul.cz

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy