Přihlásit

Geopolymery

Laboratoř geopolymerních nanostruktur

Laboratoř je odborně orientována zejména na přípravu speciálních směsí geopolymerů, analýzu jejich struktury, vlastností a aplikačních možností. Dále je činnost laboratoře zaměřena na tvorbu speciálních struktur pro žárovou odolnost geopolymerů a odolnost v mechanickém namáhání.

  • Příprava a ověřování geopolymerů pro speciální užití v prostředí s velmi vysokými teplotami.
  • Konstrukce kompozitů na bázi geopolymerní matrice a s nanopartikulární, krátkovlákennou a dlouhovlákennou výztuží z anorganických a organických materiálů.
  • Kompozity s výztuží z plošných textilií.
  • Vývoj geopolymerních materiálů s vysokou pevností.
  • Ověřování aplikačních možností geopolymerů pro restaurátorské, opravné a další účely.Optimalizace složení a další výzkum nekonvenčních geopolymerních materiálů.
  • Vývoj geopolymerních struktur pro užití ve speciálních aplikacích.

Kontakt
Ing. Vladimíč Kovačič , +420 485 353 810, +420 485 353 342, vladimir.kovacic@tul.czprof. Ing. Petr Louda, CSc., +420 485353665, petr.louda@tul.cz