Přihlásit

Měření a analýzy

Fyzikálně chemická laboratoř nanomateriálů

Pracoviště je zaměřeno na spektrální chemické analýzy včetně měření a interpretace NMR spekter, termickou stabilitu materiálů, vytváření metodik stanovení látek a charakterizaci jednak chemických, ale i fyzikálních vlastností nanomateriálů.

  • Identifikaci složení polymerních kompozitů a identifikace plastů.
  • Zjištění anorganických plniv v polymerech.
  • Prvkovou analýzu minerálů, skel, kovů a slitin.
  • Identifikaci vzniklých vad na výrobcích nebo polotovarech při výstupu (vstupu) z (do) výroby.
  • Identifikaci vláken tkaniny.

Kontakt
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., +420 485 353 375, josef.sedlbauer@tul.cz