Přihlásit

Návrhy a automatizace

Laboratoř řízených elektrických pohonů a servomechanismů

Odborné zaměření laboratoře je orientováno na návrh a optimalizaci struktur strojů s využitím mechatronických principů a prvků včetně návrhu ovládacích a řídicích členů. Stěžejním zaměřením je oblast měření a řízení elektrických pohonů a servomechanismů.

  • Návrh a testování rychlých řídicích algoritmů, zejména pro elektrické pohony robotických soustav.
  • Návrh a optimalizaci struktur strojů s využitím mechatronických principů a prvků včetně návrhu ovládacích a řídicích členů. Stěžejním zaměřením je oblast měření a řízení elektrických pohonů a servomechanismů.
  • Laboratoř je vybavena i pro návrh, simulaci a testování slaboproudé elektroniky.

Kontakt
prof. Ing. Aleš Richter, CSc. - vedoucí laboratoře, +420 485 353 546, ales.richter@tul.cz

 

Laboratoř robotických soustav

Laboratoř robotických soustav je komplexní pracoviště shrnující pod sebe velké množství vědních oborů se zaměřením na optimalizaci nekonvenčních struktur výrobních strojů a zařízení s vyšším stupněm funkční integrace progresivních technologií prostřednictvím mechatroniky, robotizace, automatického řízení a prvků umělé inteligence.

  • Systémy strojního vidění, aplikace machine (robot) vision.
  • Mechatronické struktury základních uzlů výrobních strojů a robotů s řízenými pohony a vlastní inteligencí.

Kontakt:
doc. Ing. František Novotný, CSc. - vedoucí oddělení, +420 485 352 903 frantisek.novotny@tul.cz

Ing. Marcel Horák, Ph.D., +420 485 352 943, marcel.horak@tul.cz

Ing. Ondřej Matůšek, +420 485 352 905, ondrej.matusek@tul.cz