Přihlásit

Analýzy materiálů

Laboratoř hodnocení nanovrstev

Laboratoř je odborně orientována na řešení výzkumných projektů zaměřených na modifikace povrchů kovových a nekovových materiálů pomocí tenkých vrstev vytvářených plazmatickými metodami.

 • Hodnocení fyzikálních, mechanických a tribologických vlastností tenkých vrstev.
 • Plazmová aktivace povrchů polymerních materiálů.

Kontakt
prof. Ing, Petr Louda, Ph.D. - +420 485 353 116, petr.louda@tul.cz

 

Laboratoř analytických metod

Laboratoř analytických metod je odborně orientována především na mikroskopické analýzy mikro- a nanomateriálů, kompozitů, tenkých vrstev, intermetalik, slitin železných i neželezných kovů, polymerních materiálů, geopolymerů, přírodních materiálů aj.

 • Analýzy vstupních a výstupních materiálů pokročilých technologií, zejména pak materiálů s tenkými vrstvami, nanočásticemi či nanovlákny.
 • Komplexní analýzy všech typů materiálů včetně mikroanalýzy sloužící pro stanovení složení těchto materiálů.
 • Materiálový výzkum zaměřený na vývoj lineárních a trojrozměrných nanovlákenných útvarů, studium nových materiálů obsahujících nanočástice, kompozitních materiálů a dalších.
 • Odborná podpora při řešení výrobní a technologické problematiky v průmyslové sféře.

Kontakt
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc. - vedoucí oddělení, +420 739 681 822, stanislav.petrik@tul.cz
Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D., +420 485353128, pavel.kejzlar@tul.cz

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR