Přihlásit

Biologické analýzy

Laboratoř biotechnologií

Laboratoř je zaměřena na vývoj nejrůznějších nanomateriálů a jejich následné ověřování v (bio)technologiích určených pro environmentální aplikace.

 • Testování vzorků.
 • Protokoly biodegradačních zkoušek, testů biologické čistitelnosti.
 • Obrazové analýzy imobilizovaných mikroorganismů.

Kontakt
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D., +420 485 353 638, tomas.lederer@tul.cz

 

Pracoviště mikrobiologie a molekulární biologie

Laboratoř je zaměřena na vývoj nových metod pro sanace kontaminovaných podzemních, povrchových, odpadních a průmyslových vod založených na chemickém působení na vybrané kontaminanty.

 • Studium mikroorganizmů v kontaminovaných vodách, půdách a geologických strukturách.
 • Analýza složení a aktivity mikrobiálních populací až na úroveň druhů, včetně exprese důležitých enzymů.
 • Využití informací o úloze mikroorganismů v různých procesech například bioremediačních nebo jejich vliv na obalové materiály v hlubinném úložišti radioaktivního odpadu.
 • Studium toxicity nanomateriálů pomocí nových metod a modelových mikroorganismů, včetně vlivu stárnutí a chování nanočástic v environmentálně relevantních prostředích.
 • Testování antimikrobiálních vlastností fotokatalytických nanomateriálů.

Kontakt
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. - vedoucí oddělení, +420 734 872 403, miroslav.cernik@tul.cz

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR