Přihlásit

Fyzikální analýzy

Hydrodynamická laboratoř

Výzkum je orientován na mechatronické systémy s aktivní regulací vyznačující se rychlou odezvou na změnu vstupního signálu, predikci a korekci kinematického stavu.

 • Aktivní a pasivní vibroizolační systémy, měření hluku a vibrací.
 • Zátěžové testy mechanických dílů a uzlů strojů.
 • Vývoj a testování sedaček.
 • Návrhy, měření a ověření úprav exteriérových a interiérových komponent vozidel a jejich sestav z hlediska ochrany chodců a posádky při kolizích a při haváriích vozidla.

Kontakt
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D. - vedoucí oddělení, +420 485353833, michal.petru@tul.cz

Laboratoř analytických metod

Laboratoř analytických metod je odborně orientována především na mikroskopické analýzy mikro- a nanomateriálů, kompozitů, tenkých vrstev, intermetalik, slitin železných i neželezných kovů, polymerních materiálů, geopolymerů, přírodních materiálů aj.

 • Analýzy vstupních a výstupních materiálů pokročilých technologií, zejména pak materiálů s tenkými vrstvami, nanočásticemi či nanovlákny.
 • Komplexní analýzy všech typů materiálů včetně mikroanalýzy sloužící pro stanovení složení těchto materiálů.
 • Materiálový výzkum zaměřený na vývoj lineárních a trojrozměrných nanovlákenných útvarů, studium nových materiálů obsahujících nanočástice, kompozitních materiálů a dalších.
 • Odborná podpora při řešení výrobní a technologické problematiky v průmyslové sféře.

Kontakt
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc. - vedoucí oddělení, +420 739 681 822, stanislav.petrik@tul.cz
Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D., +420 485353128, pavel.kejzlar@tul.cz

Laboratoř mechaniky tekutin

Odborným zaměřením laboratoře je měření fyzikálních veličin pro účely automatizace a optimalizace průmyslových systémů a experimentální výzkum fyzikálních dějů v technologických procesech.

 • Výzkum, vývoj a využití prostředků a metod pro bezkontaktní detekci a měření.
 • Měření fyzikálních veličin v průmyslových technologických procesech.
 • Experimentální výzkum v mechanice tekutin s důrazem na nestacionární i vícefázové proudění.
 • Zpracování obrazových informací v průmyslu.
 • Automatizace technologických procesů, automatické měření.

Kontakt
prof. Ing. Václav Kopecký, Ph.D. - vedoucí oddělení - +420 602 627 376, vaclav.kopecky@tul.cz
Ing. Darina Jašíková, Ph.D., +420 485 353 862, darina.jasikova@tul.cz,
Ing. Michal Kotek, Ph.D., +420 485 353 862, michal.kotek@tul.cz

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR