Přihlásit

Měření a simulace

Laboratoř řízených elektrických pohonů a servomechanismů

Odborné zaměření laboratoře je orientováno na návrh a optimalizaci struktur strojů s využitím mechatronických principů a prvků včetně návrhu ovládacích a řídicích členů. Stěžejním zaměřením je oblast měření a řízení elektrických pohonů a servomechanismů.

 • Návrh elektroniky na bázi FPGA obvodů, návrh elektronických uzlů.
 • Speciální měření elektrických i neelektrických veličin (přechodové odpory, kontaktní odpory relé, ověřování charakteristik ochran, měření přechodových jevů, měření magnetických polí, měření celé škály dalších veličin).
 • Návrh zákaznických řešení z oblasti elektrotechniky a automatizace (robotika, výrobní systémy, omezování zapínacích proudů atp.).
 • Měření spolehlivosti či teplotních závislostí.
 • Simulace analogových a číslicových obvodů.
 • Testování elektrických ochran, návrh řešení na zakázku: regulace výkonů, omezování zapínacích proudů.

Kontakt
prof. Ing. Aleš Richter, CSc. - vedoucí laboratoře, +420 485 353 546, ales.richter@tul.cz

Laboratoř robotických soustav

Laboratoř robotických soustav je komplexní pracoviště shrnující pod sebe velké množství vědních oborů se zaměřením na optimalizaci nekonvenčních struktur výrobních strojů a zařízení s vyšším stupněm funkční integrace progresivních technologií prostřednictvím mechatroniky, robotizace, automatického řízení a prvků umělé inteligence.

 • Zpracování a vyhodnocování dat z automatické výroby s využitím navrhovaných softwarových nástrojů.
 • Snímání a zpracování obrazu z digitálních fotoaparátů a kamer.
 • Analýza teplotních polí termovizní kamerou.Laboratorní testování konstrukčních celků a snímačů

Kontakt
doc. Ing. František Novotný, CSc. - vedoucí oddělení,+420 485 352 903, frantisek.novotny@tul.cz

Ing. Marcel Horák, Ph.D., +420 485 352 943, marcel.horak@tul.cz

Ing. Ondřej Matůšek, +420 485 352 905, ondrej.matusek@tul.cz

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR