Přihlásit

Hydrodynamická laboratoř

Vedoucí oddělení: doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Aktivní a pasivní vibroizolační systémy, měření hluku a vibrací.
 • Zátěžové testy mechanických dílů a uzlů strojů.
 • Vývoj a testování sedaček.
 • Návrhy, měření a ověření úprav exteriérových a interiérových komponent vozidel a jejich sestav z hlediska ochrany chodců a posádky při kolizích a při haváriích vozidla.

Odborné zaměření laboratoře

Výzkum je orientován na mechatronické systémy s aktivní regulací vyznačující se rychlou odezvou na změnu vstupního signálu, predikci a korekci kinematického stavu. Nedílnou součástí výzkumu jsou rovněž řízené a neřízené tlumicí a pružící elementy jako silový zdroj aktivních vibroizolačních systémů. Výzkum pasivních i aktivních systémů se zaměří na nové typy a konfigurace tvary pneumatických pružin a na snižování energie přiváděné ve formě tlakového vzduchu.

Předmětem výzkumné činnosti jsou konstrukční systémy pro pružné ukládání strojů a zařízení, pro ochranu člověka, zařízení a budov před účinky škodlivých vibrací. V těsné návaznosti je s využitím vibrodiagnostiky řešena i problematika komfortu a bezpečnosti člověka při obsluze stabilních a zejména mobilní strojů a zařízení. Dále je zaměřením laboratoře výzkum určení komplexních vibroizolačních vlastností automobilových sedaček. Celý úkol je rozdělen do dílčích kapitol – měření materiálových vlastností, měření na sedačkách, simulace s virtuálními modely.

Zaměřením laboratoře je také orientováno na návrh a ověření úprav exteriérových a interiérových komponent vozidel a jejich sestav z hlediska ochrany chodců a posádky při kolizích a při haváriích vozidla. Měření napětí a deformací zejména dílů automobilů, plastových dílů interiéru a exteriéru automobilů, teplotní namáhání, zatížení při různých dynamických jevech, například změny teploty. V neposlední řadě výzkum a vývoj uzlů a principů strojů na výrobu nanovláken a nanovlákenných struktur.

Nové směry výzkumu

 • Vývoj a výzkum nových principů a materiálů pro aktivní a pasivní vibroizolační systémy.
 • Testy zatížení strojních součástí při teplotách od -40 do +120°C.
 • Testy strojních součástí za velkých rychlostí nad 12m/s.
 • Nové materiály a konstrukce autosedaček.
 • Nové mechanismy a uzly a prvky strojů na výrobu nanovláken, únavové zkoušky.

Výstupy a přístrojové vybavení

 • Funkční vzorky, mechanické testy,
 • Prototypy,
 • Patenty,
 • Publikace.
 • Pořízené přístroje a vybavení, jejich využití
 • Rychlý hydraulický válec.
 • Klimakomora.
 • Plošina se 6 stupni volnosti – hexapod.
 • Zatěžovací rámy pro zkoušky s hydraulickými válci.
 • Trhačka 25 tun.

Smluvní výzkum

 • Elmarco a.s. - konstrukce speciálních strojů.
 • VW Wolfsburg GmbH -výzkum autosedaček.
 • Škoda Auto a.s.- autosedačky a pružné ukládání.

Kontakt
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D. - vedoucí oddělení, +420 485353833, michal.petru@tul.cz

Hexapod

Hexapod

Programován zde na Ústavu pro nanomateriály, umožňuje testování součástek v 6 osách pohybu. Možnost připojit externí klimatickou komoru taktéž ve vybavení laboratoře.

V současnosti využíván na testování automobilových sedaček.

Klimatická komora

Klimatická komora

 

 

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy