Přihlásit

Laboratoř progresivních strojírenských technologií

Vedoucí oddělení: Ing. Jiří Bobek, Ph.D.


Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Vývoj, výzkum, inovace a aplikace progresivních netřískových technologií pro zpracování plastů, kompozitů, kovů a neželezných kovů do vývojových a výzkumných projektů a do praxe.
 • Výzkum, inovace a aplikace progresivních průmyslových technologií pro zpracování moderních a netradičních materiálů současnosti.
 • Komplexní řešení technologických a výrobních postupů podle požadavků výrobní sféry a komplexní řešení technologických problémů v průmyslové praxi.
 • Monitorizace, parametrizace a optimalizace dopadů použitých technologií a procesů ve vztahu ke struktuře, konečným a užitným vlastnostem dílů, ve vztahu k ekologii a životnímu prostředí.


Odborné zaměření laboratoře
Laboratoř se zabývá rozsáhlým a cíleným výzkumem nejenom v oblasti technologií pro zpracování kovů, ale vzhledem k dominanci existujícího pracoviště v ČR je silně zaměřena do oblasti zpracování plastů a kompozitů.


Odborným zaměřením laboratoře je výzkum, vývoj, inovace a rozvoj technologií, technologických postupů a jejich alternativ včetně monitorizace a optimalizace procesních parametrů ovlivňujících konečné vlastnosti dílů vyráběných moderními a progresívními netřískovými technologiemi (zpracování plastů a kompozitů, slévání, tváření a svařování). Neméně podstatným cílem výzkumu je minimalizace ekologické zátěže a energetické náročnosti zkoumaných a inovovaných technologií včetně vývoje a inovací recyklačních technologií polymerů a kovů včetně zpětné vazby na užitné vlastnosti výrobků.


Výzkumné práce jsou zaměřeny na aplikační možnosti stávajících technologií a na vývoj a inovace progresivních technologií při zpracování standardních i netradičních materiálů (plasty, polymerní směsi, nanokompozity, mikrokompozity, kompozity s dlouhými vlákny, přírodními vlákny, materiály pro technologii CIM a MIM, biodegradovatelné materiály, ocel, litina, aluminidy, vysokopevnostní a povlakované plechy, slitiny neželezných kovů, materiály s tvarovou pamětí apod.).


Výzkumné práce vedou k rozvoji a inovacím progresivních netřískových technologií, postupů a metod (včetně hybridních technologií) ve vztahu k aplikačnímu nasazení ve výrobní a průmyslové sféře. Jedná se zejména o progresivní a moderní technologie a technologické postupy s využitím plynů, kapalin, vakua, tlaku a teploty, vibrační postupy, predikce možností temperace a zmrazování, aplikační možnosti zvyšování pasivní bezpečnosti, aplikace sdružených technologií při spojení samostatných výrobních postupů apod.

Nové směry výzkumu

 • Nové a inovované technologie pro zpracování plastů, kompozitů, nanokompozitů, mikrokompozitů, dlouhovláknových kompozitů, biopolymerů, keramiky, oceli, litin, aluminidů, vysokopevnostních a povlakovaných plechů, slitin neželezných kovů, hybridních dílů apod.
 • Výzkum, inovace a aplikace progresivních technologií z hlediska tlakových a teplotních procesů ve vztahu ke konstrukci forem, volbě temperace, reologii tavenin atd.
 • Optimalizované a inovované technologické a výrobní procesy pro zvýšení konečných a užitných vlastností výrobků, snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže (recyklace). Integrace a aplikace progresivních technologií do průmyslové praxe.

Pořízené přístroje a vybavení

 • Vstřikovací stroj ARBURG 270S 400-100 pro technologii PIM včetně robotického systému ARBURG MULTILIFT H pro stroj 270S.
 • Vypalovací pece pro technologii PIM.
 • Sintrační pece pro technologii CIM a sintrační pece pro technologii MIM.

Smluvní partneři:

 • Česká zbrojovka, a. s.
 • ŠKODA AUTO, a. s.
 • Magna Bohemia, s. r. o.
 • Miconex, s. r. o.
 • MALINA safety, s. r. o.
 • Faurecia E.C.T., s. r. o.
 • Grupo Antolin - Turnov, s. r. o.
 • Elmarco, s. r. o.
 • Continental automotive Czech republic, s. r. o.
 • Kiekert CS, s. r. o.
 • Henniges Hranice, s. r. o.
 • Ravensburger Karton, s. r. o. a další

Kontakt
Ing. Jiří Bobek, Ph.D. - vedoucí oddělení,+420 485 353 344, jiri.bobek@tul.cz

Výroba kompozitních plastů

PIM (CIM, MIM) –Powder Injection Moulding

Součástí vybavení jsou přístroje: Vstřikovací stroj ARBURG 270S 400 - 100 s robotem,
Vypalovací pec,
Sintrační pec pro proces CIM, MIM

Výroba kompozitních plastů

Ohraňovací lis
CNC ohraňovací lis AHPS 2104 x 60, Výkon 5,5 kW.
Multimatrice pro úhly 85°
a 88°v celé délce lisu, Multimatrice pro ostřejší úhly 60°v celé délce lisu, Vrchní nástroj pro úhly okolo 90° v celé délce lisu, Vrchní nástroj pro ostřejší úhly v celé délce lisu,Lemovací nástroj horní a spodní sada v cca délce 800 

Mazak

Mazak Integrex 100IV

 Víceosé třískové soustružnicko - frézovací obráběcí centrum

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy