Přihlásit

Laboratoř prototypových technologií a procesů

Odborný garant laboratoře: Ing. Jiří Šafka, Ph.D

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

  • Zavádění pokročilých technologií do vývoje výrobků i zařízení.
  • Komplexní řešení specifických problémů z oblasti strojírenské techniky a technologie zaměřené na nové pracovní postupy a jejich aplikaci ve vývoji výrobků.
  • Využití nových poznatků materiálového výzkumu při návrhu vývoje výrobků a zařízení s aplikací nových postupů a metod k jeho realizaci.


Odborné zaměření laboratoře
Odborné zaměření laboratoře je orientováno na návrh a aplikace nových postupů a metod ve vývoji výrobků a zařízení, optimalizace konstrukce s využitím principů Rapid Prototyping včetně realizace prototypu. Důraz je kladen na metody Rapid Prototyping, předmětem výzkumu v oblasti prototypových technologií je vývoj nových struktur a zařízení, podporujících aplikace materiálového vývoje do konstrukce výrobků a strojů. Výzkum se orientuje na alternativní řešení metod a postupů vedoucím k novým zařízením a aplikacím nových materiálů. Výzkumné práce jsou směřovány k vývoji nových zařízení. Vytvořené modely umožní zkoumat nejen virtuální chování, ale i modely funkční, a získané poznatky uplatnit při optimalizaci řešení, s ověřením na realizovaných funkčních modelech. Výsledky výzkumu a vývoje budou dále uplatněny v nových aplikacích konstrukcí výrobků a zařízení např. s uplatněním nanovláken a nanovrstev.

Nové směry výzkumu
V laboratoři provádíme výzkum a vývoj nových metod a postupů pro usnadnění, zkvalitnění a zrychlení vývoje výrobků a procesů v oblastech Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Rapid Modeling, Rapid Manufacturing a Reverse Engineering. Testujeme nové materiály se zlepšenými mechanickými vlastnostmi, plasty plněné skelnými, uhlíkovými a kevlarovými vlákny, keramické materiály a kovy za účelem zpřesnění a zkvalitnění výroby modelů. Pracujeme na vývoji a výzkumu nových zařízení pro prototypovou výrobu modelů a jejich ověřování. Na stávajících a nových zařízeních vyrábíme testovací modely, na kterých se zkoumá přesnost a kvalita nových postupů a možnosti uplatnění modelů v následných technologiích jako je lití ve vakuu a výhodnost aplikací.

Optimalizované nekonvenční struktury nových zařízení s aplikací nových materiálů a postupů.
Uplatnění reverse engineeringu a automatizace pomocí mechatronických struktur základních.

Výstupy

  • Konstrukce zařízení rozšiřující možnosti využití metod RP.
  • Stavba modelů a prototypů, vývoj výrobků různými metodami.
  • Aplikace materiálového vývoje v návrhu výrobků a nových postupů.

Pořízené přístroje a vybavení, jejich využití

  • 3D tiskárna Objet500 Connex s technologií PolyJet Matrix s možností dvou-komponentního tisku k rychlému zhotovení modelů a velmi přesných prototypových funkčních dílů a celků z různých materiálů (podobných pryži, ABS, dále tvrdé či čiré materiály).
  • Generativní laserové tavicí zařízení SLM 280HL pro rychlou výrobu komplexních tvarových dílů technologií Selective Laser Melting ze všech obrobitelných práškových kovů (nerezová ocel, inkonel, hliník, titan a další).
  • Vláknový řezací laser JK400FL o výkonu 400W pro řezání různých tvarů z plechů či desek z různých materiálů.
  • 3D tiskárna FORTUS 450mc k výrobě opakovatelně přesných a odolných dílů z termoplastů.

Kontakt
Ing. Jiří Šafka, Ph.D - odborný garant,  +420 734 872 405, jiri.safka@tul.cz

SLM metal 3D printing

SLM 280

3D tiskárna na kovy

3D tisk prezentace

3D tisk

Tištění předmětů z ABS

Objet Connex 500 - Simultání tisk ze dvou materiálů

Prezentace laboratoře

Představení laboratoře

Setkání AMIA - setkání firem za účelem podpory výzkumu a seznámení se s novými technologiemi.

Výrobky z SLM

Ukázka funkčních prototypů

3D tisk kovů SLM 280.

Bota - Connex 500

3D tisk boty


Connex 500.