Přihlásit

Geopolymerní kompozity pro sanitární techniku

Geopolymerní materiály představují ekonomicky výhodnou alternativu k současným materiálům používaným pro výrobu sanitární techniky (umyvadel, van, apod.). Budou přímou alternativou tzv. umělého mramoru, ale rovněž keramiky nebo plastů.

Cílem projektu bude ověřit použitelnost geopolymerních kompozitů pro tento segment trhu. Příprava komercializace si vyžádá technické dořešení povrchových úprav, barevnosti, čistitelnosti, bakteriální odolnosti, atd. Součástí projektu bude ověření technologických limitů těchto materiálů (velikost produktu, složitost tvaru, povrchové úpravy) a zformulování nabízené přidané hodnoty pro tento trh („value proposition“).
Předběžný průzkum trhu ukázal, že o předmětné řešení je zájem.