Přihlásit

Ortopedická matrace s proměnnou tuhostí

Projekt navazuje na již ukončené SGS, kde byla vytvořena první verze funkčního vzorku. V rámci tohoto projektu bude vytvořen nový funkční vzorek, zásadním způsobem přepracovaný, přičemž dojde k přiblížení se na úroveň prototypu. Jedná se zejména o návrh použitelného silikonového pneumatického prvku, který dosud nahrazuje ohnutá hadice. Dále pak použití ekonomicky výhodných ventilů, kompresoru a ostatních komponent. V neposlední řadě pak uživatelsky komfortní ovládací panel.