Přihlásit

Polymerní kompozit s částicovým rostlinným plnivem

Jedná se o komercializaci nového polymerního kompozitu s částicovým rostlinným plnivem, který je vhodný pro výrobu plastových dílů s přírodním vzhledem. Tento materiál lze použít jak na výrobu dílů pro vnitřní, tak i pro venkovní použití. Materiál se vyznačuje zvýšenou odolností vůči UV záření, barevnou stálostí, lepší tekutostí při zpracování (možnost výroby tenkostěnných dílů) a vyšší tepelnou stabilitou oproti v současnosti nejvíce využívaným materiálům s vláknitými přírodními plnivy. Vstřikované díly s přírodním vzhledem byly doposud vyráběny buď pomocí syntetických barviv, které však nepřináší uspokojivý efekt, či pomocí materiálů s přírodním vláknitým plnivem. Vláknitá plniva však přináší velké množství technologických komplikací, včetně nízké tepelné odolnosti. Tyto komplikace z velké části eliminuje předkládaný nový polymerní kompozit s částicovým rostlinným plnivem, jehož řešení je v rámci ČR zcela ojedinělé a vysoce inovativní.