Přihlásit

Tenkostěnné textilní struktury (tkané a pletené) pro cévní chirurgii

Hlavním předmětem předkládaného projektu je testování a ověřování navrženého způsobu výroby, který vychází z nových konstrukcí a struktur v oblasti tenkostěnné komplexní textilní struktury využitelné v medicíně se zaměřením na syntetické pletené a tkané vaskulární textilie – grafty. Projekt si klade za cíl otestovat a ověřit tenkostěnné tubulární a bifurkační textilní struktury použitelné pro endovaskulární léčbu aneurysmat, které budou lépe vyhovovat požadavkům cévní chirurgie a zároveň zajistí bezpečnost pacienta, sníží případné pooperační komplikace a také dobu nutnou k hojení. Téma projektu je v souladu se dlouhodobým záměrem žadatele i se strategií a trendy rozvoje textilního průmyslu v ČR a EU.