Přihlásit

Zařízení pro určování mezních stavů deformace plechů

Jedná se o unikátní zařízení umožňující stanovení mezní deformace materiálu při různých rychlostech zatěžování v oblasti dynamického zatěžování s možností volby napjatosti ve sledovaném materiálu. Zařízení je technologicky využitelné pro oblast testování různých typů materiálů používaných především v automobilovém průmyslu a v oblasti verifikace numerických výpočtových modelů technologických procesů tváření a deformace za vysokých rychlostí (tzv. crash testů). Zařízení využívá pokročilých metod bezkontaktní analýzy deformace těles pomocí systému ARAMIS HS. Výsledky umožňují výrazné zpřesnění matematických modelů využívaných při výpočtu dynamických deformačních dějů zejména při tzv. crash testech pro všechny dostupné typy současně zpracovávaných hlubokotažných i pevnostních materiálů a tím jejich průmyslovou aplikovatelnost v konstrukci nových typů výrobků a technologických sestav zhotovovaných tvářením.