Přihlásit

Využití moderních metod modelování při vývoji a zkoušení protipožárních uzávěrů

Název projektu: Využití moderních metod modelování při vývoji a zkoušení protipožárních uzávěrů

Reg. č.: VI20152018046

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR

Anotace: Hodnocení požárních uzávěrů je velmi náročné vzhledem k požadavkům norem. Je nutné provádět řadu časově i finančně náročných zkoušek pro certifikaci. Tento projekt je zaměřen na modelování chování protipožárních uzávěrů během požáru, což umožní konstruktérům dosáhnout požadovaných vlastností a zejména provést zkoušku požární odolnosti a kouřotěsnosti virtuálně na modelu. Cílem je zejména finanční úspora při inovaci stávajících uzávěrů a při vývoji zcela nového typu uzávěru zvyšující bezpečnost.

Výsledky projektu: 
1) Inovovaný požární uzávěr – rolovací vrata
2) Model rolovacího protipožárního uzávěru

 

Tento projekt je financován v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 – 2020 (BV III/1-VS).