Přihlásit

Vývoj protipovodňových systémů pro zvýšení ochrany obyvatelstva a infrastruktury

Název projektu: Vývoj protipovodňových systémů pro zvýšení ochrany obyvatelstva a infrastruktury

Reg. č.: VI20152018005

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR

Anotace: Hodnocení protipovodňových systémů je velmi komplexní problematika. Přesto, že jsou vysoké požadavky na ochranu bezpečnosti obyvatelstva před povodněmi, nejsou dosud vytvořené závazné normy a metodiky měření pro hodnocení a optimalizaci protipovodňových systémů. Tento projekt je zaměřen na vývoj a optimalizace protipovodňových systémů a sestavení certifikované metodiky měření. Cílem je zvýšit efektivitu ochrany obyvatelstva a kritické infrastruktury při povodni.

Výsledky projektu: 
1) Analysis of stress and deformation of the flood barrier
2) Funkční prototyp mobilní protipovodňové desky
3) Numerical simulation of flood barriers
4) Testing and numerical analysis of mechanical stress mobile flood barriers

 

Tento projekt je financován v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 – 2020 (BV III/1-VS).