Přihlásit

Nové výzvy


Přehled aktuálních výzev pro předkládání projektových žádostí

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ VOUCHERY
Začátek příjmu žádostí o podporu: 13.11.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.12.2017
Odkaz na výzvu
Shrnutí výzvy

Inovační voucher - OP PIK - výzva II
Začátek příjmu žádostí o podporu: 10.7.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.12.2017
Odkaz na výzvu
Shrnutí výzvy

Nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak, nejzazším termínem
pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2018.

OP VVV - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 1.12.2017
Odkaz na výzvu
Shrnutí výzvy

MPO OP PIK - APLIKACE IV
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.11.2017
Odkaz na výzvu
Shrnutí výzvy

OP VVV - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce
Předpokládaný datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15.11.2017
Odkaz na výzvu
Shrnutí výzvy
Studie proveditelnosti

HORIZONT 2020 TWINNING 2017
Datum zveřejnění: 11.5. 2017
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15.11.2017
Pozvánka na workshop: 22.5. 2017, budova L, 4 patro, od 13:00
Prezentace z workshopu
Prezentace České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace
Užitečné odkazy k výzvě
Odkaz na výzvu
Shrnutí
výzvy

HORIZONT 2020 - ERA Chairs 2017
Datum zveřejnění: 11.5.2017
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 11. 2017
Pozvánka na workshop: 22.5. 2017, budova L, 4 patro, od 13:00
Prezentace z workshopu
Prezentace České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace
Užitečné odkazy k výzvě
Odkaz na výzvu
Shrnutí výzvy

OP PIK - Partnerství znalostního transferu
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 13.10.2017
Odkaz na výzvu
Shrnutí výzvy

MŠMT - Inter - EUREKA
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 9.10.2017
Odkaz na výzvu
Shrnutí výzvy

Regionální inovační program - inovační vouchery Libereckého kraje
Začátek příjmu žádostí o podporu: 1.7.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 27.9.2017
Odkaz na výzvu
Shrnutí výzvy

HORIZONT 2020 - Water in the context of the circular economy
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 5.9.2017
Odkaz na výzvu
Shrnutí výzvy

 

Přehled očekávaných výzev pro předkládání projektových žádostí

TAČR THÉTA
Předpokládaný začátek: druhá polovina 2017
Odkaz na výzvu