Přihlásit

Vývoj a využití vícesložkových biosurfaktantů v dekontaminaci odpadů

Název projektu: Vývoj a využití vícesložkových biosurfaktantů v dekontaminaci odpadů

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004748

Období realizace projektu: 2/2017 - 9/2019

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na vývoj definovaných směsí biosurfaktantů, vývoj technického a technologického zázemí pro jejich produkci v provozních podmínkách a následnou aplikaci jako aditiva při zpracování a využítí odpadů - bioremediace. Komplementárně k této problematice bude řešena modulace funkce biodegradérů pomocí magnetického pole. Projekt novým, původním způsobem kombinuje nástroje pro bioremediace odpadů.

Řešitel projektu: Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií.