Slavíme 10 let existence CXI v budově L v univerzitním kampusu!

A jsme hrdí. S více než stovkou výzkumných projektů za rok v oblasti nanomateriálů, strojírenství a softwarových řešení patříme mezi nejúspěšnější výzkumná centra v ČR. Věřte nám, cesta to nebyla jednoduchá! A co nás teprve čeká!

Poohlédněte se s námi za začátky CXI, prozkoumejte současnost a objevujte, co přinese budoucnost.

CXI v čase

Oslavujte s námi

začátky, současnost i budoucnost CXI

Minulost

Stejně jako všechny dobré věci, ani CXI nevznikl ze dne na den. Desetiletí zpět začal na Technické univerzitě v Liberci vznikat projekt vědeckého centra podporovaný tehdejším operačním programem VaVpI.

V následujících letech se rozjely dva výzkumné programy Nanomateriály v přírodních vědách a Konkurenceschopné strojírenství. V kampusu liberecké univerzity začala stavba nové budovy…

Náš příběh začíná v roce 2010.

Současnost

Jsme výzkumným centrem Technické univerzity v Liberci a naším cílem je přispět k rozvoji regionu, tradičně orientovaného na technická odvětví průmyslu. Celkem 12 oddělení soustředí své společné úsilí nejen v makrosvětě, ale i světě miliónkrát menším než milimetr, světě v němž platí jiná fyzikální pravidla. Tím, jež se nazývá nanosvět.

Každoročně kolem 70 výzkumných projektů zaměstnává více než 200 vědeckých, technických a administrativních pracovníků. Na vědě se u nás podílejí studenti a doktorandi.

Nanomateriály

Základní a aplikovaný výzkum, pokročilé technologie, včetně hi-tech analýzy nejenom environmentálních polutantů.

naše služby

Strojírenství

Výzkum a vývoj oblastí zpracovatelského a automobilového průmyslu s velkým aplikačním potenciálem.

naše služby

Systémová integrace

Výzkum a vývoj moderních SW řešení, systémových řešení pro zpracování dat a integraci mezi systémy a zajištění komunikačních rozhraní.

naše služby
Laboratoř chemických sanačních procesů CXI TUL

Laboratoř chemických sanačních procesů

zjistit více
Oddělení mechatronických systémů a robotiky CXI TUL

Oddělení mechatronických systémů a robotiky

zjistit více
Laboratoř chemických sanačních procesů CXI TUL

Laboratoř chemických sanačních procesů

zjistit více
OOddělení pokročilých technologií CXI TUL

Oddělení pokročilých technologií

zjistit více
Oddělení SW architektury a vývoje CXI TUL

Oddělení SW architektury a vývoje

zjistit více

Naše laboratoře doslova ze všech úhlů!

Projděte si virtuální prohlídku naší budovy, prozkoumejte naše laboratoře a špičkové přístrojové vybavení v hodnotě více než 400 mil. Kč.

Virtuální prohlídka CXI

Seznamte se – špičky v CXI

Miroslav Černík – ředitel CXI

prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.

Je absolventem FJFI ČVUT Praha, obor jaderné chemické inženýrství. Doktorské studium absolvoval v Curychu na Švýcarském federálním technologickém institutu (ETH), obor přírodní vědy, chemie půdy.

V letech 1995-2012 pracoval ve společnosti AQUATEST jako ředitel výzkumu. Od roku 2012 pracuje v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CXI) - nejprve jako ředitel výzkumu a vedoucí oddělení nanomateriálů v přírodních vědách, od ledna 2021 je ředitelem CXI.

Odborně se zabývá čištěním vody a využitím nanotechnologií v ochraně životního prostředí. Podílel se na mnoha mezinárodních vědecko-výzkumných projektech. V současné době je hlavním řešitelem projektu LIFEPOPWAT v programu EU LIFE, který se zabývá využitím mokřadních systémů k čištění vody kontaminované pesticidy. Je autorem více než 170 publikací WOS s více než 3500 citacemi a jeho H-index je 27.

Je profesorem na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL. Je ženatý a má čtyři děti. Aktivně sportuje, věnuje se golfu, tenisu a lyžování.

zajít na pracovní kafe
Petr Tůma – docent, bývalý ředitel CXI

doc. Ing. Petr Tůma, CSc.

Je absolventem FEL ČVUT Praha, obor technická kybernetika. Při zaměstnání na VŠST v Liberci absolvoval doktorské studium na FS ČVUT, obor automatické řízení.

Od roku 1985 působí na VŠST, nyní Technické univerzitě v Liberci. Nejprve na fakultě strojní (vedoucí na katedře technické kybernetiky). Je jedním ze zakládajících členů Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL, kde vedl katedru softwarového inženýrství, později byl také vedoucím ústavu a proděkanem fakulty. Zde se v roce 2003 habilitoval. Působil také jako prorektor univerzity pro rozvoj.

V letech 2004-2005 byl technickým ředitelem závodu Cadence Innovation v Liberci.

Zakládal Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) na TUL, byl jeho prvním ředitelem od roku 2011 do 2020.

Odborně se zabývá technologií výroby a jejími inovacemi. Podílel se na mnoha vědecko-výzkumných projektech, zakázkách smluvního výzkumu s firmami Magna Exteriors (Bohemia), Sklopan Liberec a.s., DAKO Třemošnice, Škoda Auto a dalšími.

Je docentem na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL. Je ženatý a má dvě děti.

zajít na pracovní kafe
Lukáš Dvořák – zaměření čištění komunálních a průmyslových odpadních vod

Mgr. Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, inženýrské studium absolvoval na Fakultě technologie ochrany prostředí, obor Technologie vody. Na VŠCHT Praha také v oboru Chemie a technologie životního prostředí absolvoval Ph.D. studium.

Působil jako výzkumný pracovník na několika zahraničních pracovištích: nejprve na Fachhochschule Nordwestschweiz ve švýcarské Basileji. V úzké spolupráci s producenty chemických a farmaceutických odpadních vod zde navrhoval, provozoval a optimalizoval membránové bioreaktory určené pro čištění těchto vod.

Kromě řídicích povinností jednoho z největších týmů na CXI TUL se věnuje aktivní spolupráci s partnery z průmyslové sféry. Podílí se také na národních i mezinárodních projektech vědy a výzkumu – jejich přípravě a realizaci. Aktuálně je řešitelem 8 národních projektů.

Jeho odborným zaměřením je čištění komunálních a průmyslových odpadních vod. Konkrétně se zabývá možnostmi využití membránových bioreaktorů a membránových technologií v procesech čistění a úpravy vody, a dalšími technologiemi pro dočištění odpadních vod.

Je svobodný, má dvě dcery. Ve volném čase se rád věnuje sportu: cyklistice, běhu, sjezdovému i běžeckému lyžování, jízdě na in-line bruslích, vysokohorské turistice anebo tenisu. Kromě toho má vášeň pro hodinky a letecké modelářství.

zajít na pracovní kafe
Jiří Šafka – vedoucí Konkurenceschopné strojírenství

Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

Od roku 2010 působí na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI) TUL, kde spoluzakládal a nyní vede specializovanou laboratoř 3D tisku. Od října 2022 je zde zároveň vedoucí výzkumného směru Konkurenceschopné strojírenství.

Jeho odborným zaměřením jsou technologie 3D tisku, výzkum, vývoj nových materiálů a jejich mechanické vlastnosti. Konkrétně se zabývá polymerními, kovovými materiály a jejich aplikacemi, využitím odlehčených struktur (lattice structure), které mohou sloužit k redukci hmotnosti výsledných součástí.

Podílí se na řadě vědecko-výzkumných aktivit: je řešitelem či spoluřešitelem několika národních projektů TACR TREND, ale i NCK: Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace - zde se s kolegy v několika dílčích projektech, zabývají novými progresivními materiály s vysokými požadavky, jako je např. mechanické či teplotní zatížení určení pro speciální aplikace.

Je zakládajícím členem mezinárodní vědecké konference 3Dtrends. Jeho H-index je 6.

Aktivně sportuje a věnuje se lyžování. Je svobodný a má jednu dceru.

zajít na pracovní kafe
Michal Petrů – ředitel pro výzkum CXI

Doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.

Je absolventem Fakulty strojní TUL, obor Konstrukce strojů a zařízení. Ph.D. studium absolvoval ve stejném oboru na katedře částí a mechanismů strojů Fakulty strojní TUL.

V letech 2008-2012 pracoval v průmyslu ve společnosti TRIGA jako konstruktér a vedoucí oddělení výpočtů konstrukcí. Od roku 2012 působí na CXI TUL. Nejprve nastoupil na postdoktorandský výzkum do laboratoře aplikované mechaniky v letech 2012 - 2014, poté se stal vedoucím Oddělení konstrukce strojů. Následně v letech 2020 – 2021 byl vedoucím výzkumného směru Konkurenceschopné strojírenství. Od ledna 2021 je ředitelem pro výzkum CXI. Od února 2021 se stal vedoucím katedry částí a mechanismů strojů na Fakultě strojní TUL.

Ve své vědecké a pedagogické práci se zabývá komplexním výzkumem a vývojem nových dílů, konstrukcí a systémů, optimalizací a inovací částí strojů. Akcentuje rozvoj nových trendů, jako jsou např. lehké a kompozitní konstrukce, mechanismy a pokročilé technologie pro průmysl 4.0, atd. Byl řešitelem řady národních a mezinárodních vědecko-výzkumných projektů. Autorsky se podílel na více než 140 publikacích podle WOS, které mají přes 900 citací, dále je spoluautorem 2 mezinárodních patentů, 7 národních patentů, 16 užitných vzorů, 12 prototypů, 12 funkčních vzorků, 3 ověřených technologiích prodaných průmyslovým společnostem (každý v hodnotě více než 1 mil. Kč).

Je docentem na Fakultě strojní TUL. Je ženatý, má dvě děti.

zajít na pracovní kafe
Jan Kočí – vedoucí výzkumného směru Systémová integrace

Ing. Jan Kočí

Je absolventem Technické univerzity v Liberci, obor automatizované systémy řízení. Zahraniční studium absolvoval na Ecole Des Mines Douai, France - certification of robotics controlling using C language.

V letech 1999-2006 působil ve společnosti CHARGEURS jako vedoucí IT oddělení a podílel se na projektech digitalizace výroby, architektury a vývoje systémů pro celou nadnárodní textilní skupinu. Dalších 10 let pracoval jako projektový manažer ve společnostech GEDAS, T-Mobile a TRASK, kde se podílel na projektových zakázkách pro společnosti VW a ŠKODA AUTO v oblasti digitalizace oblasti prodeje a marketingu, aftersales a výroby.

Od roku 2017 působí na CXI, nejprve jako leader Oddělení modelování procesů a umělé inteligence. Od 2021 zároveň jako vedoucí výzkumného směru Systémová integrace. Jeho odborným zaměření je modelování, umělá inteligence a jejich využití při digitalizaci výroby. Konkrétně se zabývá: Using ICT techniques for optimization and automatization of manufacturing proces; Event driven architecture, microservices, data-driven manufacturing, big data; Machine learning and AI based image/sound/pattern recognition, realtime analysis; IoT and edge computing, cloud computing, AZURE/AWS/Google cloud platforms and Java and HTML5 application development.

Patří mezi finalisty oborové soutěže Czech Microsoft Awards za IT projekt roku 2020. Je ženatý, má tři děti. Aktivně sportuje, aktivně se věnuje běhu na lyžích, cyklistice a volných chvílích programování.

zajít na pracovní kafe

Tým CXI

To jsme my! Zaměstnanci CXI, bez kterých by se věda prostě neobešla. Každý z nás je profíkem ve své oblasti, ale společně tvoříme dokonalý (nejen vědecký) tým. Je nás přes 100 a stále záříme úsměvy, no posuďte sami.

Seznamme se
Zaměstnanci CXI TUL

A budoucnost?

Naše výročí znamená, že jsme se zamysleli nad prací, kterou jsme jako univerzita a jako tým společně vykonali. A věříme, že se můžeme zavázat k dalším 10 a mnoha dalším letům výzkumu, vzdělávání, projektů, služeb a mezinárodní spolupráce.

Buďte u toho s námi! Sledujte nás na LinkedIn a facebookové stránce a mějte každou novinku z našeho ústavu hned z první ruky!