Projekt NCK CAMEB:
Zavedení pokročilých metod virtuální a augmentované reality
do optimalizovaného procesu přípravy projektové dokumentace stavby

Cílem projektu byla problematika aplikování moderních technologií virtuální a rozšířené reality a jejich specifických požadavků na vstupní data, pro která nejsou konstrukční data ve své BIM podobě vhodná. Součástí řešení projektu byla analýza, návrh detailní metodiky řešení a praktické ověření v podobě zpracování vzorového projektu do aplikace pro virtuální realitu.

Anotace

Technologie virtuální (VR) nebo rozšířené reality (AR) umožňuje informace obsažené v projektové dokumentaci technikům, vlastníkům, uživatelům a provozovatelům zprostředkovat formou prostorových vizualizací. Klíčové je, aby tato prostorové vizualizace co nejvíce odpovídala stavu během realizace a finálnímu stavu. Tedy simulace byla tzv. fotorealistická a model odpovídal technické dokumentaci včetně časových návazností. Přitom výkresy projektové dokumentace jsou jen výstupem z informačních modelů stavby (BIM modelů), které jsou k těmto projektům k dispozici. Jedná se o strukturovaná data, s důrazem na projekční, realizační a provozní fázi projektu.
Na využití těchto dat pro prostorové fotorealistické simulace je potřeba pracovat tak, aby se příprava modelu a virtuální scény co nejvíce integrovala do samotného procesu přípravy projektové dokumentace a také aby bylo dosaženo vizuálního efektu odpovídajícímu reálnému prostředí.

  

Pro efektivní zpracování, přípravu 3D dat a jejich automatizovanou konverzi do formátu vhodného pro VR/AR prezentaci bylo vytvořeno SW řešení umožňující pomocí pluginů a scriptů provést optimalizaci dat a jejich integraci do BIM nástroje REVIT.

V rámci projektu byl připraven modelový projekt PORT 7. Došlo ke zdokumentování celého postupu práce, včetně všech použitých optimalizačních metod a konkrétního nastavení synchronizačních parametrů mezi jednotlivými softwary. Zároveň byly demonstrovány dílčí výsledky a postupy optimalizace na výkonu výstupního renderovaného obrazu. V průběhu zpracování byly také konkretizovány postupy a metody, cílené na zpracování konkrétních dat průmyslového partnera SKANSKA a.s., s důrazem na zavedené konstrukční standardy.

Ukázka ověření

   

Ke stažení

·       Metodika přípravy a optimalizace 3D dat s výstupem pro VR a AR – PDF

·       Optimalizační nástroje pro Revit – ZIP

·       Synchronizační plugin mezi softwary Revit a Twinmotion – (externí odkaz)

Autoři

Jan Kočí, David Krčmařík, Lenka Janďurová, Milan Zdvyhal

Institut pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI), Technická univerzita v Liberci

Kontakt: jan.koci@tul.cz

Podpora

Projekt byl realizován za podpory Technologické agentury České republiky (TAČR) v programu Národní centra kompetence 1 (NCK 1) jako projekt Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov (CAMEB), registrován pod číslem TN01000056.

Průmyslovým partnerem projektu byla
developerská společnost Skanska a.s.