Projekt NCK CAMEB

Software pro automatizovanou přípravu datasetů z 3D dat stavebních prvků pro strojové učení rozpoznávacího algoritmu a úsporu manuální práce

Cílem projektu byla problematika rozpoznání definovaných stavebních (nebo jiných) objektů v dynamicky nasnímané scéně pomocí aplikování metod umělé inteligence. Součástí řešení projektu byla analýza, návrh detailní metodiky přípravy, vzorové projekty pro automatizaci přípravy trénovací sady obrázků a anotací pro AI-based rozpoznání a praktické ověření takto dávkově generovaného obsahu pro použití rozpoznání pomocí YOLO v4.

Anotace

Technologie rozpoznání objektů s využitím umělé inteligence se dnes již využívá v mnoha oblastech a existuje množství komplexních řešení. Nicméně často pro jejich použití je potřeba řada specifických technických znalostí. Proto se nabízí vytvořit řešení zastřešující všechny hlavní činnosti vývoje vlastního object detection modelu na principu convention over configuration, tj. odstíněním uživatele od méně důležitých detailů pomocí kompletního obecně použitelného přednastavení. To vše navíc s uživatelsky přívětivým grafickým rozhraním a co nejjednodušší instalací. Tímto získáme nástroj, ve kterém je potřeba nastavit a realizovat jen činnosti bezprostředně související s individuálními požadavky uživatele. 

Pro zjednodušení celého procesu nutného pro schopnost počítačově rozpoznávat objekty v dynamické scéně bylo vytvořeno SW řešení nabízející skrze grafické rozhraní provedení všech nutných činností, jako je generování anotované trénovací sady pomocí Unreal Enginu, natrénování vlastního YOLOv4 object detection modelu pomocí frameworku darknet a detekce z video záznamu. Celé řešení je ovládáno skrze webovou aplikaci vyvinutou speciálně v rámci tohoto projektu.

 

Řešení bylo nasazeno a otestováno na běžných kombinacích hardwaru a operačního systému s ohledem na požadavky dané jednotlivými součástmi. Byl vypracován instalační manuál dostupný jako samostatný dokument a instalační skript sjednocující instalaci všech součástí.  Dále byly vypracovány nápovědy k jednotlivým funkcím ve formě tooltipů u příslušných formulářů webové aplikace.

 

Ukázka aplikace

 

Ke stažení

·       Kompletní instalační script pro zprovoznění kontejnerů YOLO rozpoznávání – ZIP

Autoři

Jan Kočí, Daniel Hančil, Milan Zdvyhal, Věnceslav Chumchal

Institut pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI), Technická univerzita v Liberci

Kontakt: jan.koci@tul.cz

Podpora

Projekt byl realizován za podpory Technologické agentury České republiky (TAČR) v programu Národní centra kompetence 1 (NCK 1) jako projekt Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov (CAMEB), registrován pod číslem TN01000056.